Raziskave

09.05.2014

PADEC ZIDU IN SPREMEMBA DRUŽBENE PARADIGME

Petnajsta obletnica padca berlinskega zidu in konca hladne vojne je vsekakor primerna priložnost za posplošen pogled na spremembe, ki so se zgodile v minulem poldrugem desetletju. Če predpostavimo, da je bil ta čas, s tem pa tudi omenjen dogodek, eden od prelomnih v novejši zgodovini, je potrebno oceniti predhodno obdobje in njegove temeljne značilnosti ter storiti enako za sedanji čas, da bi potem poskušali ugotavljati, kaj nas čaka v naslednjih desetletjih.

09.05.2014

ZMERNI (POLITIČNI) ISLAM - NOVI ZAVEZNIK ZAHODA

Politična dogajanja so na začetku 90-ih let prejšnjega stoletja zaznamovala hitre spremembe družbenega in političnega življenja po svetu. V te spremembe lahko vštejemo hitre ekonomske rasti v Aziji, kjer so se rojevale industrijsko močne države. Afriška celina je začela uporabljati jezik dialoga namesto jezika orožja, ki je povzročil nove politične in gospodarske reforme. V Latinski Ameriki sta demokracija in spoštovanje politične različnosti zamenjali državljanske vojne, odrede smrti, totalitar...

09.05.2014

VOJVODINA - SKRITI ADUT ZA SRBIJO NA POTI PRIBLIŽEVANJA EU

Gospod Jelko Kacin, poslanec Evropskega parlamenta in član Odbora za zunanjo politiko EP je ob obisku delegacije Evropskega parlamenta koncem januarja 2005 v Vojvodini (Srbija) opozoril na nekatere elemente, ki so premalo prisotni v širši javnosti, ko gre za Vojvodino.

09.05.2014

ALI JE AMERIŠKA NACIONALNA VARNOST OGROŽENA?

Analiza dogodkov in prihajajoča dogajanja na mednarodnem geopolitičnem prizorišču nakazujejo na zelo kompleksno stanje pred katerim se nahaja ameriška administracija v drugem mandatu predsednika Busha.

09.05.2014

BAGDADSKI ATENTAT NA MITHALA AL-ALUSIJA IN UMOR NJEGOVIH DVEH SINOV

Danes, 8. februarja 2005, so teroristi v Bagdadu ubili sinova Mithala Al-Alusija, vodje Demokratske stranke iraškega naroda (DPIN), 30-letnega Aymana in 22-letnega Jamala. Al-Alusi je bil skoraj 30 let eden vodij iraške opozicije v ekzilu in ustanovitelj ter generalni sekretar Demokratične stranke iraškega naroda ter član Mednarodnega instituta IFIMES iz Ljubljane, Slovenija. Gospod Al-Alusi je eden redkih iraških politikov, ki je posvetil skoraj celotno svoje življenje boju za demokratični in...

09.05.2014

KJE SE PORABLJA DENAR DAVKOPLAČEVALCEV IZ EU IN ZDA?

Bosna in Hercegovina je šla v zadnjem desetletju na zahtevo evroatlantskih integracij skozi procese globokih reform in strukturalnih prilagajanj, za katere se je opredelila s podpisom Daytonsko-Pariškega sporazuma. Številne reforme so temeljito spremenile bosanskohercegovsko družbo. Reforme so seveda naletelE na številne odpore, v nekaterih obdobjih so jih precej upočasnjevale nacionalno/nacionalistične stranke v BiH. Kljub zavračanju reformnih procesov pa so nacionalisti ob najrazličnejših prit...

09.05.2014

LOKALNA SAMOUPRAVA V SLOVENIJI CENTRALIZEM ALI DECENTRALIZACIJA

Decentralizacija kot proces uresničevanja načela subsidiarnosti je moderni trend v evropskih in izvenevropskih državah. Pri nas se ta proces še ni začel. Vzrokov je več - nepoznavanje bistva lokalne samouprave, odpor do prenašanja javnih zadev na občine in bodoče pokrajine, (pre)majhne občine, odsotnost pokrajin, zlasti pa pomanjkanje političnega konsenza o vsebini in nadaljnjem poteku reforme lokalne samouprave v RS.

09.05.2014

PADEC ZIDU IN SPREMEMBA DRUŽBENE PARADIGME

Petnajsta obletnica padca berlinskega zidu in konca hladne vojne je vsekakor primerna priložnost za posplošen pogled na spremembe, ki so se zgodile v minulem poldrugem desetletju.

09.05.2014

IRAŠKI ZAKONSKI OSNUTEK O ČLOVEKOVIH PRAVICAH

Od konca prve svetovne vojne se mednarodna skupnost vse bolj zanima za temeljne človekove pravice. S pojavom vojn in konfliktov je hitro naraščalo tudi zanimanje za spoštovanje človekovih pravic.

09.05.2014

TURČIJA: V EVROPO IN... V EVROPI

Nemški film Z glavo skozi zid so na letošnji slavnostni prireditvi Evropske filmske akademije (EFA) v soboto, 11. decembra v Barceloni razglasili za najboljši evropski film leta 2004. Režiser Fatih Akin je pripravil briljantno zgodbo o dveh turških priseljencih, ki se poročita iz preračunljivosti, nato pa se zaljubita.

09.05.2014

V KATERO SMER REFORMIRATI OZN?

Že več let se v svetu razpravlja o reformi OZN, s poudarkom na reformi Varnostnega sveta. Razprava se je še posebej intenzivirala po neuspelih usklajevanjih stališč v Varnostnem svetu glede napada na Irak, kar je privedlo do vojaške intervencije brez ustreznega soglasja, ki ga lahko da za takšno odločitev ta v svetu edini pooblaščeni organ.

09.05.2014

ODNOSI MED TURČIJO IN EVROPSKO UNIJO PRED ZASEDANJEM

Častitljivi rektor Univerze v Ljubljani, spoštovani udeleženci, gospe in gospodje! Zahvaljujem se Univerzi v Ljubljani za topel sprejem. V veliko veselje mi je, da sem danes tukaj z vami. Hvaležen sem profesorju Jezerniku za priložnost, da lahko ogovorim tako ugledno občinstvo. Na začetku bi rad čestital Slovenskemu narodu za uspešen vstop v EU in NATO.