Inštitut

IFIMES – Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije s sedežem v Ljubljani, Slovenija, ima poseben posvetovalni status pri Ekonomsko-socialnem svetu ECOSOC/OZN od leta 2018. IFIMES je tudi izdajatelj  mednarodne znanstvene revije European Perspectives. IFIMES zbira gradiva, informacije in podatke o ključnih kriznih žariščih v svetu ter analizira zbrana dejstva in raziskuje medsebojne odnose med udeleženci z namenom doprinosa k širjenju znanja o potrebi globalne ureditve sveta in reševanju obstoječih konfliktov, kakor tudi preventivnem delovanju pri preprečevanju možnih konfliktov na globalni ravni.

Ideja o ustanovitvi IFIMES-a je realni prikaz naših potreb in potreb sveta, da sedaj, bolj kot kadarkoli prej, poskušamo najti skupne točke med različnimi politikami, nacijami, religijami, svetovnimi regijami in različnimi interesi v monopolarnem svetu. Vztrajanje pri nasprotjih vodi h konfliktom, medtem, ko vztrajanje pri sodelovanju in spoštovanju različnosti ponuja možnosti za oblikovanje boljšega sveta.

Raziskovanje in delovanje IFIMES-a je osredotočeno na področje Bližnjega vzhoda, oziroma dežel Perzijskega zaliva in Balkana (jugovzhodne Evrope), kjer so vsebinski odnosi med različnimi entitetami utemeljeni na verski, etnični, politični ter nacionalni in rasni osnovi. Sodelavci inštituta so priznani strokovnjaki, znanstveniki, gospodarstveniki, novinarji, raziskovalci, itd., ki v projekte vključujejo mlade sodelavce s celega sveta z namenom dodatnega izobraževanja in promocije znanja in znanstvenih dosežkov s poudarkom na političnem in gospodarskem povezovanju znotraj regije, med regijami in na globalni ravni.

IFIMES preko organiziranja simpozijev, konferenc, posvetovanj, predavanj, okroglih miz (kjer prisostvujejo predstavniki različnih interesnih skupin kot so znanstveniki, politiki, gospodarstveniki, novinarji, umetniki, predstavniki verskih skupnosti in ostali javni delavci), izdelave analiz, študij in projektov ter lastnih publikacij predstavlja svoje rezultate in dosežke, v kar vključuje tudi svetovno relevantne medije.

IFIMES sodeluje z relevantnimi institucijami in posamezniki iz ZDA, EU, držav Zaliva in Balkana (jugovzhodne Evrope) ter z mednarodnimi organizacijami pri projektih, študijah in analizah, ki jih izdeluje samostojno ali pa za znanega naročnika. Delovanje IFIMES-a je še posebej usmerjeno na področja mednarodne (zunanje) politike in gospodarstva, mednarodnih odnosov, svetovanje državnih institucij, podjetij, posameznikov in drugih.

IFIMES poskuša najti in predlaga politične rešitve svetovnim vladam, še predvsem za področja Balkana in Bližnjega vzhoda.