Raziskave

09.05.2014

LOKALNA SAMOUPRAVA V SLOVENIJI CENTRALIZEM ALI DECENTRALIZACIJA

Decentralizacija kot proces uresničevanja načela subsidiarnosti je moderni trend v evropskih in izvenevropskih državah. Pri nas se ta proces še ni začel. Vzrokov je več - nepoznavanje bistva lokalne samouprave, odpor do prenašanja javnih zadev na občine in bodoče pokrajine, (pre)majhne občine, odsotnost pokrajin, zlasti pa pomanjkanje političnega konsenza o vsebini in nadaljnjem poteku reforme lokalne samouprave v RS.

09.05.2014

PADEC ZIDU IN SPREMEMBA DRUŽBENE PARADIGME

Petnajsta obletnica padca berlinskega zidu in konca hladne vojne je vsekakor primerna priložnost za posplošen pogled na spremembe, ki so se zgodile v minulem poldrugem desetletju.

09.05.2014

IRAŠKI ZAKONSKI OSNUTEK O ČLOVEKOVIH PRAVICAH

Od konca prve svetovne vojne se mednarodna skupnost vse bolj zanima za temeljne človekove pravice. S pojavom vojn in konfliktov je hitro naraščalo tudi zanimanje za spoštovanje človekovih pravic.

09.05.2014

TURČIJA: V EVROPO IN... V EVROPI

Nemški film Z glavo skozi zid so na letošnji slavnostni prireditvi Evropske filmske akademije (EFA) v soboto, 11. decembra v Barceloni razglasili za najboljši evropski film leta 2004. Režiser Fatih Akin je pripravil briljantno zgodbo o dveh turških priseljencih, ki se poročita iz preračunljivosti, nato pa se zaljubita.

09.05.2014

V KATERO SMER REFORMIRATI OZN?

Že več let se v svetu razpravlja o reformi OZN, s poudarkom na reformi Varnostnega sveta. Razprava se je še posebej intenzivirala po neuspelih usklajevanjih stališč v Varnostnem svetu glede napada na Irak, kar je privedlo do vojaške intervencije brez ustreznega soglasja, ki ga lahko da za takšno odločitev ta v svetu edini pooblaščeni organ.

09.05.2014

ODNOSI MED TURČIJO IN EVROPSKO UNIJO PRED ZASEDANJEM

Častitljivi rektor Univerze v Ljubljani, spoštovani udeleženci, gospe in gospodje! Zahvaljujem se Univerzi v Ljubljani za topel sprejem. V veliko veselje mi je, da sem danes tukaj z vami. Hvaležen sem profesorju Jezerniku za priložnost, da lahko ogovorim tako ugledno občinstvo. Na začetku bi rad čestital Slovenskemu narodu za uspešen vstop v EU in NATO.

09.05.2014

DAN PO ARAFATU...

Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES) iz Ljubljane je posebej za decembrsko številko slovenske strokovne revije za obrambno-vojaška vprašanja »Revija Obramba« (»Defence Monthly«) pripravil analizo izraelsko-palestinskega konflikta po smrti Jaserja Arafata.