Raziskave

09.05.2014

JAVNA DIPLOMACIJA: TEMELJNI KONCEPT IN TRENDI

Ob odpiranju aktualnih debat o slovenski javni diplomaciji, njenem pomenu, ciljih in načinih delovanja, je potrebno v izhodišču doseči minimalno definicijo oz. skupni imenovalec o samem konceptu javne diplomacije. Razumevanje v osnovi, kaj javna diplomacija je oz. ni, lahko pripelje do odgovorov na vprašanja, kaj v obstoječih razmerah zmore in kaj lahko od nje upravičeno pričakujemo.

09.05.2014

MED POLITIČNO REALNOSTJO IN IRACIONALNOSTJO

Kosovske politične institucije, vzpostavljene po prvih večstrankarskih volitvah leta 2001, so imele bolj dekorativno kot pa funkcionalno vsebino. Albanci na Kosovu so pridobili občutek zmagoslavja samo zaradi tega, ker so pridobili »svoje« institucije (v primerjavi z Miloševićevo vladavino, ko so bile kosovske institucije albanskemu prebivalstvu »iztrgane« iz rok)

09.05.2014

NAFTNA KRIZA: JE PRED NAMI ALI ZA NAMI?

Rast cene nafte na svetovnih trgih v mesecu avgustu 2004 je v svetu vzpodbudila razmisleke o prihodnjih gibanjih cen te strateške surovine. Vsi analitiki so si enotni v oceni, da je nafta strateška in redka surovina, da jo bo nekega dne zmanjkalo in da s povečanjem porabe raste njena cena. Slednje naj bi bilo prvo pravilo v trgovanju z nafto, katere poraba se po drugi svetovni vojni nenehno povečuje.

09.05.2014

ZUNANJEPOLITIČNI IZZIVI NOVINK V EU

Države, ki so letos postale polnopravne članice EU in tiste med njimi, ki so sedaj tudi že članice NATO, so svoja dva daleč najpomembnejša zunanjepolitična cilja dosegle. S tem pa se niso prenehala postavljati nova vprašanja in nastajajo potrebe po novih ciljih. Čas se zanje ni ustavil.

09.05.2014

SE MORDA PRIBLIŽUJE KONEC NACIONALNIH STRANK V BOSNI IN HERCEGOVINI?

Ob omenjeni odločitvi visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH, lorda Paddyja Ashdowna, o zamenjavi 59 vplivnih politikov in posameznikov v RS (Republiki Srbski), večinoma članov SDS (Srbske demokratične stranke) in delno članov PDP (Stranke demokratičnega napredka), se je politični položaj v RS in v BiH naglo zapletel.

09.05.2014

MAKEDONIJA: NAPREJ Z NOVIM PREDSEDNIKOM IN OSLABLJENO OPOZICIJO

V Makedoniji so po smrti predsednika Borisa Trajkovskega (26. februarja 2004 je umrl v letalski nesreči) v drugem krogu izrednih predsedniških volitev 28. aprila 2004 z večino 60,5 odstotkov glasov in ob 53,6 odstotni volilni udeležbi za novega predsednika države izvolili Branka Crvenkovskega, ki je bil predsednik vlade in glavna osebnost vladajoče stranke SDSM (Socialdemokratska zveza Makedonije).

09.05.2014

PADEC ZIDU IN SPREMEMBA DRUŽBENE PARADIGME

Petnajsta obletnica padca berlinskega zidu in konca hladne vojne je vsekakor primerna priložnost za posplošen pogled na spremembe, ki so se zgodile v minulem poldrugem desetletju. Če predpostavimo, da je bil ta čas, s tem pa tudi omenjen dogodek, eden od prelomnih v novejši zgodovini, je potrebno oceniti predhodno obdobje in njegove temeljne značilnosti ter storiti enako za sedanji čas, da bi potem poskušali ugotavljati, kaj nas čaka v naslednjih desetletjih.

09.05.2014

ZMERNI (POLITIČNI) ISLAM - NOVI ZAVEZNIK ZAHODA

Politična dogajanja so na začetku 90-ih let prejšnjega stoletja zaznamovala hitre spremembe družbenega in političnega življenja po svetu. V te spremembe lahko vštejemo hitre ekonomske rasti v Aziji, kjer so se rojevale industrijsko močne države. Afriška celina je začela uporabljati jezik dialoga namesto jezika orožja, ki je povzročil nove politične in gospodarske reforme. V Latinski Ameriki sta demokracija in spoštovanje politične različnosti zamenjali državljanske vojne, odrede smrti, totalitar...

09.05.2014

LOKALNA SAMOUPRAVA V SLOVENIJI CENTRALIZEM ALI DECENTRALIZACIJA

Decentralizacija kot proces uresničevanja načela subsidiarnosti je moderni trend v evropskih in izvenevropskih državah. Pri nas se ta proces še ni začel. Vzrokov je več - nepoznavanje bistva lokalne samouprave, odpor do prenašanja javnih zadev na občine in bodoče pokrajine, (pre)majhne občine, odsotnost pokrajin, zlasti pa pomanjkanje političnega konsenza o vsebini in nadaljnjem poteku reforme lokalne samouprave v RS.

09.05.2014

KJE SE PORABLJA DENAR DAVKOPLAČEVALCEV IZ EU IN ZDA?

Bosna in Hercegovina je šla v zadnjem desetletju na zahtevo evroatlantskih integracij skozi procese globokih reform in strukturalnih prilagajanj, za katere se je opredelila s podpisom Daytonsko-Pariškega sporazuma. Številne reforme so temeljito spremenile bosanskohercegovsko družbo. Reforme so seveda naletelE na številne odpore, v nekaterih obdobjih so jih precej upočasnjevale nacionalno/nacionalistične stranke v BiH. Kljub zavračanju reformnih procesov pa so nacionalisti ob najrazličnejših prit...

09.05.2014

BAGDADSKI ATENTAT NA MITHALA AL-ALUSIJA IN UMOR NJEGOVIH DVEH SINOV

Danes, 8. februarja 2005, so teroristi v Bagdadu ubili sinova Mithala Al-Alusija, vodje Demokratske stranke iraškega naroda (DPIN), 30-letnega Aymana in 22-letnega Jamala. Al-Alusi je bil skoraj 30 let eden vodij iraške opozicije v ekzilu in ustanovitelj ter generalni sekretar Demokratične stranke iraškega naroda ter član Mednarodnega instituta IFIMES iz Ljubljane, Slovenija. Gospod Al-Alusi je eden redkih iraških politikov, ki je posvetil skoraj celotno svoje življenje boju za demokratični in...

09.05.2014

ALI JE AMERIŠKA NACIONALNA VARNOST OGROŽENA?

Analiza dogodkov in prihajajoča dogajanja na mednarodnem geopolitičnem prizorišču nakazujejo na zelo kompleksno stanje pred katerim se nahaja ameriška administracija v drugem mandatu predsednika Busha.