Raziskave

Zahodni Balkan med demokratičnimi izzivi in evropskim težnjami: kakšna je vloga Sveta Evrope?

Verjamem, da lahko sodelovanje z novo administracijo ZDA, ki je dala poudarek človekovim pravicam in demokraciji, na zahodnem Balkanu doseže pričakovani učinek in spodbudi razvoj teh družb z močnimi državnimi institucijami. Brez močnih institucij ni močne države in brez tega ni podlage za razvoj demokracije in človekovih pravic v pravem pomenu besede.

O nas

Ifimes

Mednarodni inštitut IFIMES deluje od leta 2002 in je odraz naše skupne resničnosti in potrebe sveta po skupnih rešitvah. Skupni interesi in vezi med različnimi politikami, državami, religijami, svetovnimi regijami in različnimi interesnimi skupinami so bistvenega pomena. Področje raziskav in dela Mednarodnega inštituta IFIMES je Bližnji vzhod (MENA- Bližnji vzhod in Severna Afrika) in Balkan (Jugovzhodna Evropa), kjer so vsebinski odnosi med različnimi entitetami utemeljeni na verski, etnični, politični ter nacionalni in rasni osnovi. Mednarodni inštitut IFIMES ima poseben posvetovalni status pri Ekonomsko socialnem svetu ECOSOC/OZN od leta 2018 in je izdajatelj mednarodne znanstvene revije European Perspectives.