Raziskave

09.05.2014

Ekonomsko-finančni vidiki razvoja lokalne samouprave

Potrdimo lahko, da imajo slovenske občine visoko stopnjo finančne avtonomije na strani porabe razpoložljivih virov, saj zakonodaja ne omejuje občin pri razpolaganju z razpoložljivimi viri razen pri namenskih transferih, katerih udeležba v skupnih prihodkih občin pa je nizka. Na drugi strani pa imamo resne omejitve finančne avtonomije na strani prihodkov in predvsem na strani pridobivanja lastnih davčnih virov občin.

09.05.2014

Srbija-EU: Parada ponosa, včeraj ponovno korak nazaj, kdaj znova naprej?

Nad Srbijo že dolgo lebdijo številni, za nas v EU težko predstavljivi in nedoumljivi strahovi in psihoze, ki družbe ne osvobajajo, nasprotno, zmanjšujejo prostor za racionalno obravnavo tudi za nas povsem banalnih vsakodnevnih izzivov, s katerimi se je potrebno soočiti, da bi se človeški potenciali končno lahko sprostili in produktivno usmerili v družbeni razvoj in gospodarsko okrevanje.