Predstavniki preživelih žrtev genocida obiskali IFIMES

 

SPOROČILO ZA JAVNOST

Predstavniki preživelih žrtev genocida obiskale IFIMES

 

LJUBLJANA, 13. november 2015 – Direktor Mednarodnega inštituta za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES) mag. Zijad Bećirović in podpredsednik Svetovalnega odbora inštituta prof.dr. Ernest Petrič sta danes sprejela Muniro Subašić, predsednico Združenja Gibanje „Mater enklav Srebrenica in Žepa“ in Murata Tahirovića, predsednika Združenja žrtev in prič genocida. 

 

Mednarodni inštitut IFIMESstalno spremlja in analizira dogajanja v zvezi z težkimi kršitvami mednarodnega humanitarnega prava, še posebej na območju nekdanje Jugoslavije. IFIMES je podpiral in bo podpiral mednarodne in nacionalne pravosodne organe pri preganjanju vseh storjenih zločinov na področju bivše skupne države, prav tako pa bo še naprej podpiral žrtve, ki si prizadevajo za implementacijo mednarodnih pravnih norm, ki se nanašajo na pravice žrtev.

 

Tudi tokrat je bila v pogovoru izražena podpora delu ICTY in Rezidualnega mehanizma kot pravnega naslednika ICTY, poudarjena pa je bila tudi skupna želja, da se njuno delo nadaljuje in dokonča v skladu z najvišjimi mednarodnimi pravnimi standardi. Pri tem naj se izogne dodatnim nenačelnim akcijam in odločitvam, ki so zabeležile konec dela tega mednarodnega sodišča. Prav tako je pomembno, da ICTY nadaljuje s svojim delom v Sarajevu po letu 2017, še posebej na tistih predmetih, ki jih je ICTY že odobril in označil po Rimskih pravilih in s katerimi je že seznanjeno  Tožilstvo BiH, vendar se postopki še niso začeli.

 

Sogovorniki so se pogovarjali tudi o podpori strukturnemu dialogu v okviru sodnega sistema v BiH, ki se vodi pod okriljem mednarodne skupnosti in ki poudarja potrebo, da se pregon vojnih zločinov v BiH pospeši. S tem v zvezi je potrebna hitra sprememba dosedanje tim. Državne strategije za pregon vojnih zločincev v BiH s pomočjo mednarodne skupnosti in ICTY.

 

Prof.dr. Ernest Petrič, aktualni član in nekdanji predsednik Mednarodne pravne komisije OZN (ILC) ter do nedavnega tudi predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, je izrazil podporo naporom, da se pride do resnice, pravičnosti in posledično do sprave v BiH in regiji. K temu bi še dodatno prispevalo nadaljevanje dela ICTY po letu 2017, še posebej na tistih področjih, ki jih je sodišče že označilo na podlagi smernic iz Rima. 

 

Ljubljana, 13. november 2015