Povzetek in video posnetek posveta o lokalni samoupravi

Mednarodni inštitut IFIMES, ki že desetletje intenzivno spremlja uresničevanje slovenske lokalne samouprave, je 23. 9. 2013 organiziral strokovni posvet z naslovom »Nujnost racionalizacije števila slovenskih občin - toda kako?« namenjen združevanju slovenskih občin in zlasti predlogu ministra za notranje zadeve in javno upravo RS dr. Gregorja Viranta o ukinitvi občin s pod 5.000 prebivalci.

Celotni video posnetek strokovnega posveta lahko pogledate na povezavi: http://www.youtube.com/watch?v=Am8SlbWuXhQ

Kot uvodničarji so nastopili priznani strokovnjaki:

dr. Stane Vlaj, univerzitetni profesor in strokovnjak za lokalno samoupravo

dr. Janez Šmidovnik, strokovnjak za področje lokalne samouprave in javne uprave

dr. Albin Igličar, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

dr. Franc Grad, nekdanji ustavni sodnik in profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in

dr. Vilma Milunovič, strokovnjakinja za finančna vpra?anja lokalne samouprave,

ki so zavrnili ta predlog in zlasti tudi časovni potek združevanja občin, kot si ga je po izvirnem predlogu zamislil minister Virant. Uvodničarji so vsestransko osvetlili slovensko lokalno samoupravo ter tudi njene stranpoti v dosedanjem razvoju. Iz njihovih nastopov lahko povzamemo, da je takšen predlog ministra nedorečen, enostranski in strokovno neutemeljen. Zavrnili so Izhodišča za teritorialno reformo občin. Izpostavili so nujnost predhodne strokovne izdelave strategije nadaljnjega razvoja slovenske lokalne samouprave, nujnost uvedbe pokrajin, medobčinsko sodelovanje in krepitev lokalne demokracije, kritično analizo pristojnosti in financiranja občin, etiko upravljanja občin, strokovno utemeljeno združevanje (pre)majhnih občin, uresničevanje decentralizacije in s tem načela subsidiarnost, spoštovanje ustave glede postopka za združevanje občin, dosledno spo?tovanje ratificirane Evropske listine lokalne samouprave. IFIMES je o teh vprašanjih že organiziral vrsto okroglih miz, predavanj, objavljal strokovne članke in bo s temi aktivnostmi nadaljeval.