Podpredsednik Svetovalnega odbora IFIMES dr. Ernest Petrič uvodničar na mednarodni konferenci »OZN - včeraj, danes, jutri«

 

SPOROČILO ZA JAVNOST

 

Podpredsednik Svetovalnega odbora IFIMES               

dr. Ernest Petrič uvodničar na mednarodni konferenci  »OZN - včeraj, danes, jutri«

 

LJUBLJANA/ZAGREB, 24. oktober 2015 – Podpredsednik Svetovalnega odbora  Mednarodnega inštituta za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES), nekdanji predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije in član Mednarodne pravne komisije OZN prof.dr. Ernest Petrič se je v Zagrebu  udeležil mednarodne konference ob 70 letnici ustanovitve OZN „OZN - včeraj, danes, jutri“, ki jo je organizirala Visoka šola za mednarodne odnose in diplomacijo Dag Hammarskjöld iz Zagreba od 23. do 24. oktobra 2015.

Na slavnostni otvoritvi konference so udeležence nagovorili akademik Ivo Šlaus, dekan Visoke šole za mednarodne odnose in diplomacijo Dag Hammarskjöld, prof. dr. Vesna Pusić, prva podpredsednica Vlade Republike Hrvaške in ministrice za zunanje in evropske zadeve RH, z video povezavo pa sta udeležence nagovorila tudi namestnik generalnega sekretarja OZN Jan Eliasson in nekdanji generalni sekretar OZN Boutros Boutros-Ghali.

Na otvoritvi delovnega dela konference je prisotne nagovoril Budimir Lončar, predsednik Diplomatskega sveta Visoke šole za mednarodne odnose in diplomacijo in predsednik Svetovalnega odbora IFIMES.

 

Dr. Petrič je bil uvodničar na temo »OZN in mednarodni pravni sistem«. Ostale referate so imeli: prof. dr. Žarko Puhovski »Deklaracija o človekovih pravica in situacija v svetu«, prof. dr. Tvrtko Jakovina »OZN, Hladna vojna in neuvrščeni«, veleposlanica Mirsada Čolaković »OZN in mirovne operacije«, Vesna Škare-Ožbolt, poslanka hrvaškega sabora »OZN misija v RH – mirna reintegracija«, mag. Jasna Ognjanovac, pomočnica ministrice za zunanje in evropske zadeve »OZN, trajnostni razvoj – cilji trajnostnega razvoja« in veleposlanik Fedor Starčević »Nujnost reforme OZN-a in ovire«.

Konference se je udeležil tudi direktor Mednarodnega inštituta IFIMES mag. Zijad Bećirović.

Ljubljana/Zagreb, 24. oktober 2015