Podpredsednik Federacije BiH Dunović obiskal IFIMES

Zijad Bećirović (levo), Milan Dunović (v sredini), Bakhatyar Aljaf

SPOROČILO ZA JAVNOST

 

Podpredsednik Federacije BiH Dunović

obiskal IFIMES

 

LJUBLJANA, 17. april 2015 – Direktorja Mednarodnega inštituta za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES) mag. Zijad Bećirović in Bakhatyar Aljaf sta na inštitutu sprejela Milana Dunovića, podpredsednika Federacije Bosne in Hercegovine. 

 

Direktorja inštituta sta gostu predstavila delovanja inštituta v regijah Balkana in Bližnjega vzhoda s posebnim poudarkom na  Bosni in Hercegovini. Čeprav so se posamezne mednarodne organizacije umaknile iz Bosne in Hercegovine, je Mednarodni inštitut IFIMES okrepil svojo prisotnost v tej državi. To je posebej pomembno zaradi novega pristopa, ki ga je EU zavzela do Bosne in Hercegovine. Potrebno je pospešeno delovati na ekonomski obnovi in okrevanju Bosne in Hercegovine, novoizvoljeni predstavniki na vseh nivojih oblasti pa morajo prioritetno usmeriti svoje delovanje v to smer. IFIMES bo podpiral vse tiste politične sile in projekte, ki so usmerjeni k dolgoročni stabilizaciji in spravi ter zagotavljanju boljšega življenja za vse državaljane Bosne in Hercegovine.  

 

Podpredsednik Federacije Bosne in Hercegovine Dunović je izrazil pripravljenost in zavzetost novih političnih struktur za zagotavljanje boljših pogojev za življenje vseh državljanov Bosne in Hercegovine in za pospešitev poti te države v evroatlantske povezave. Proces pridruževanja EU je posebej pomemben, ker mobilizira večino političnih sil v državi k doseganju tega cilja. Poudaril je pomembnost tujih naložb in povedal, da bodo nove oblasti, vsaj ko gre za Federacijo BiH, vložile maksimalne napore za ustvarjanje bolj ugodnega ambienta za naložbe in zaposlovanje. Zagotavljanje trajnega miru in dolgoročne stabinosti je nenehna naloga vseh političnih sil kot tudi ustvarjanje pogojev za mednacionalno spravo in sožitje znotraj Bosne in Hercegovine in v regiji.

 

V pogovoru so sogovorniki izmenjali mnenja o aktualnih dogajanjih v Bosni in Hercegovini in regiji ter o možnosti za pospešitev gospodarskega sodelovanja med državami v regiji.

 

Direktorja IFIMES-a sta poudarila pomembnost razvijanja in krepitve prijateljskih odnosov med državami v regiji, kar je izjemnega pomena za dolgoročno stabilnost in trajen mir.  

 

V čast obiska podpredsednika Dunovića je bila organizirana slavnostna večerja, na kateri so poleg vodstva inštituta sodelovali predstavniki slovenskega javnega in gospodarskega življenja.  

 

Ljubljana, 17. april 2015