Panel "Posebne lastnosti varnosti v regiji"

SPOROČILO ZA JAVNOST

 Panel "Posebne lastnosti varnosti v regiji"

LJUBLJANA/ZAGREB, 29. april 2015– Direktor Mednarodnega inštituta za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES) Bakhatyar Aljaf je sodeloval na mednarodni konferenci „Razvoj demokracije“, ki so je v Zagrebu od 28. do 29. aprila 2015 organizirali Center za demokracijo in tehnologijo, Inštitut Nove revije iz Ljubljane in Tajvanska fundacija za demokracijo. Teme za razpravo so bile  razumevanje razvoja demokracije v različnih okoljih, vpliv demokracije na različna ekonomska območja in primeri pozitivne prakse, varnost kot garancija demokracije in stabilnosti in sožitje identitet.

Direktor Aljaf je sodeloval na panelu „Posebne lastnosti varnosti v regiji“, na katerem so sodelovali:

  • prof. dr. Mihael Brejc, direktor Centra za demokracijo in tehnologijo;
  • Andrej Grošelj, Predstavništvo Evropske unije (EU) v Bosni in Hercegovini;
  • Bakhatyar Aljaf, direktor IFIMES-a.

Namera panela je bila predstaviti Podonavsko regij0 (PR), ki je zaostala tako ekonomsko kot politično za starejšimi članicami EU.  Njen razvoj je omejen zaradi zgodovinskih,  kulturnih, političnih, ekonomskih razlogov in verskega konteksta. Ne glede na številne pobude ni prišlo do vidnejšega napredka. PR je zaradi svojega potenciala prostor prihodnosti in most med Evropo, Bližnjim vzhodom in srednjo Azijo.  

 

Bakhtyar Aljaf je predstavil referat z naslovom „Propad Arabske pomladi,  rojstvo teroristične paradržave ISIL, širjenje radikalizma v podonavski regiji“.

 

Andrej Grošelj je predstavil referat „Proces stabilizacije in pridruževanja kot instrument varnosti v regiji?“.

 

Med panelom se je razvila razprava, v kateri so sodelovali številni udeleženci.

 

Na konferenci so sodelovali znanstveniki in strokovnjaki iz držav regije in iz Tajvana.  

 

Ljubljana/Zagreb, 29. april 2015