Nujnost racionalizacije števila slovenskih občin - toda kako?

Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES)

vas v okviru cikla »Slovenija in EU«

vljudno vabi na posvet

z naslovom

»NUJNOST RACIONALIZACIJE ŠTEVILA SLOVENSKIH OBČIN – TODA KAKO?«

v ponedeljek, 23. septembra 2013, ob 16. uri,

v hotelu »Lev«, 13. nadstropje, dvorana »Grad«, Vošnjakova 1, Ljubljana.

Aktualna kriza ima številne razsežnosti in zahteva kompleksne odgovore kako jo premagati, pa ne le na političnem in gospodarskem področju. Potrebno je poiskati ustrezne rešitve za izhod iz splošne apatije, saj je kriza tudi moralna, institucionalna ipd.

Tako je kriza zajela tudi slovenske občine in pokazala številne težave, s katerimi se soočajo. Med vzroki za krizo slovenske lokalne samouprave so tudi - upravnoorganizacijsko gledano – številne in neracionalne občine, kar krepi državni centralizem.

Tako je v Sloveniji potrebno poiskati primerne rešitve, kako naj lokalne skupnosti uspešno zagotavljajo upravljanje zapletenih javnih služb. Slednje je prav gotovo eden temeljnih izzivov v nadaljnjem razvoju lokalne samouprave. Kako strokovnjaki za lokalno in regionalno samoupravo gledajo na pobudo ministra za notranje zadeve in javno upravo RS dr. Gregorja Viranta o združevanju oziroma racionalizaciji števila slovenskih občin na 120? Kakšne spremembe na področju lokalne samouprave potrebuje Slovenija in kako naj jih uresniči?

O teh in še drugih vprašanjih bodo na posvetu spregovorili:

dr. Stane Vlaj, univerzitetni profesor in strokovnjak za lokalno samoupravo

● dr. Janez Šmidovnik, starosta med strokovnjaki za področje lokalne samouprave in javne uprave

dr. Albin Igličar, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

dr. Franc Grad, nekdanji ustavni sodnik in profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani in

dr. Vilma Milunovič, strokovnjakinja za finančna vprašanja lokalne samouprave.

Okrogla miza bo v slovenskem jeziku, pogovor z udeleženci bo vodil mag. Zijad Bećirović.

Prenos v živo na povezavi: http://www.ifimes.org/en/livestream

Prosimo vas, da svoje sedeže v dvorani zasedete najkasneje do 15.55.

Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar vas prosimo, da svojo prisotnost obvezno potrdite na telefonsko številko (01) 430 15 33 oz. na elektronski naslov ifimes@ifimes.org .

Vabljeni!

Ljubljana, 12.9.2013