IFIMES podpisal sporazum o sodelovanju z inštitutom IsAG iz Rima

Sporočilo za javnost

IFIMES podpisal sporazum o sodelovanju z inštitutom IsAG iz Rima

Ljubljana, 4. december 2013 – Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES) iz Ljubljane je podpisal sporazum o sodelovanju z Inštitutom za napredne študije, geopolitiko in pomožne znanosti – Institute on Advanced Studies in Geopolitics and Auxiliary Sciences - IsAG iz Rima, Italija.

V memorandumu, ki sta ga podpisala direktor IFIMES-a mag. Zijad Bećirović in predsednik IsAG-a dr. Tiberio Graziani, sta se obe ustanovi zavezali k skupnim prizadevanjem za sodelovanje na področju znanosti in raziskovanja. Kot je poudarjeno v memorandumu, so prednostne naloge predvsem izmenjava strokovnjakov, raziskovalcev, akademikov, izmenjava mnenj, stališč in informacij na področjih, ki so pomembna za obe ustanovi, vključno z izmenjavo najboljših praks in prenosa raziskav in event management znanja. Sodelovanje bo prav tako zajemalo pripravo skupnih konferenc, okroglih miz in drugih javnih dogodkov in druge oblike znanstvenega sodelovanja, kot so na primer skupne publikacije in raziskovalne študije.

S podpisom tega sporazuma bosta tako obe ustanovi podpirali, spodbujali in okrepili znanstveno in družbeno kulturno raziskovanje ne le med seboj, ampak si bosta prizadevali za poglobljeno sodelovanje tudi v širši regiji.