Brammertz in Janeva prejela visoka priznanja inštituta IFIMES

 Foto Ifimes: Serge Brammertz (levo), Katica Janeva, Ernest Petrič 

SPOROČILO ZA JAVNOST

Brammertz in Janeva prejela visoka priznanja inštituta IFIMES

LJUBLJANA/BLED, 27. november 2017 - Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES) je podelil visoka priznanja »Svetovna osebnost desetletja s področja pravosodja« glavnemu tožilcu Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (ICTY) baronu Serge Brammertzu, Tožilstvo ICTY pa je prejelo visoko priznanje za izjemen prispevek k resnici, pravičnosti in spravi. Visoko priznanje „Najboljši vodja tožilstva na Balkanu“ je bilopodeljeno vodji Specialnega javnega tožilstva Republike Makedonije Katici Janevi, visoko priznanje „Najboljše tožilstvo na Balkanu“ pa Specialnemu tožilstvu (SJO) Republike Makedonije.

Priznanja je izročil podpredsednik Svetovalnega odbora Mednarodnega inštituta IFIMES prof. dr. Ernest Petrič, nekdanji predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije in aktualni član in nekdanji predsednik Mednarodnopravne komisije OZN (ILC OZN). Dr. Petrič je poudaril vlogo in pomen Tožilstva ICTY in barona Brammertza, ki je s svojim dosedanjim delom opravičil ustanovitev ICTY. ICTY je skozi svoje delo pomembno prispeval k razvoju mednarodnega prava, še posebej mednarodnega kazenskega prava. Pravna dediščina ICTY bo dragocena za nadaljnji razvoj mednarodne pravne stroke. Procesiranje vojnih zločinov in storilcev vojnih zločinov je dolgotrajna, skoraj neskončna naloga. Standardi, ki so vzpostavljeni na ICTY in pridobljene izkušnje, bodo dragoceni pri procesiranju vojnih zločinov v svetu.  Na žalost pa v regiji številni zločini še vedno niso procesirani in odgovorni kaznovani in vloga ICTY, ki v sedanji obliki končuje svoje delo, tako ne bo prekinjena, saj bo prek rezidualnega mehanizma (IRMCT) nadaljeval svoje delovanje.  

Udeležence je na podelitvi priznanj nagovoril tudi direktor inštituta doc. dr. Zijad Bećirović, ki je med drugimi poudaril, da živimo v svetu negotovosti,  nestabilnosti, in kriz, v katerih je pogosto ogrožen posameznik-državljan. Vloga inštitucij pravne države je v takšnih situacijah izjemno pomembna. Tožilstva so kot sestavni del pravnega sistema zagotovilo, da se nihče v sodobnem svetu ne more izogniti odgovornosti za nezakonita početja. Vloga Tožilstva ICTY je vrnila upanje žrtvam za storjene vojne zločine, da niso prepuščeni sami sebi in da se bo skozi procesiranje vojnih zločinov ugotovila resnica, dosegla pravičnost in uresničila nujno potrebna sprava in vsaj minimalno zadoščenje za žrtve. Specialno javno tožilstvo (SJO) Republike Makedonije se srečuje z drugo vrsto kazenskih del, ki so posledica «ukradene« države in demokracije oziroma tega, kaj se zgodi v eni državi, ko nosilci javnih funkcij zlorabijo inštitucije sistema za doseganje nekaterih svojih ciljev. Ne glede na vse obstajajo posamezniki, ki so s svojim delom postali navdih in vzor mnogim. Izstopajo, prepoznani so po svoji strokovnosti, posvečenosti, pogumnosti in vztrajnosti in zaradi tega je inštitutu v čast, da jim podelimo priznanja in izrazimo hvaležnost za vse, kar so naredili za svoje državljane, države, regijo, svet in boljšo prihodnost vseh nas. To sta zagotovo Serge Brammertz in Katica Janeva.

 

Baron Serge Brammertz se je zahvalil za priznanje v svojem imenu in v imenu Tožilstva ICTY. V slavnostnem nagovoru je poudaril vlogo Tožilstva ICTY in izzive, s katerimi se je soočil pri procesiranju kaznivih dejanj vojnih zločinov in genocida. Posebej je poudaril sodelovanje z žrtvami in dodatni motiv, ki  so mu ga dale, da vztraja pri tem težkem, kompleksnem delu. Posamezni nosilci javnih funkcij v regiji, s katerimi je moralo sodelovati Tožilstvo ICTY, so bili storilci vojnih zločinov. Brammertz je poudaril, da bi se lahko naredilo veliko več, če ne bi bilo številnih obstrukcij v celotni verigi preiskav posameznih primerov na Tožilstvu ICTY. Na koncu je obljubil, da bo nadaljeval svoje delo prek rezidualnega mehanizma (IRMCT), vse v interesu pravice, zadoščenja žrtvam in sprave in s pošiljanjem jasnega sporočila, da bo eventualne nove storilce zločinov v prihodnosti dosegla zaslužena kazen. Brez soočanja s preteklostjo se težko gradi svetla prihodnost.  

 

Tožilka Katica Janeva se je zahvalila za priznanje v svojem in v imenu vseh zaposlenih na SJO in poudarila, da ji bo, poleg vsakodnevne podpore državljanov Makedonije, to priznanje spodbuda in dodatna moč za delo v prihodnje. Čaka jih še veliko dela, vsi zaposleni so se lotili tega zahtevnega dela. To priznanje pripada vsem njim, pa tudi  državljanom Makedonije, ki so začeli z demokratskimi spremembami, ključ teh sprememb pa je ravno krepitev in razvijanje inštitucij pravne države. Državljani želijo pravno varnost in zaščito. Naloga SJO je, poleg procesiranja odgovornih za različna kazniva dejanja, ki so nastala na podlagi nezakonitega prisluškovanja državljanom, da povrne zaupanje državljanov v pravno državo. Pri tem pa je potrebno sodelovanje številnih akterjev družbe, ker je družba kompleksen pojav in vsaka kockica v takšnem mozaiku ima pomen. Zavezali so se, da bodo spoštovali visoke pravne standarde in da bodo prišli do sankcioniranja odgovornih za storjena kazniva dejanja in s tem povrnili zaupanje državljanov v inštitucije pravne države. Proces evroatlantskih integracij bi lahko celotni regiji prinesel le dobro. Državljani Makedonije naj bodo ponosni na svojo državo, ki se je odločila, da se zoperstavi organiziranemu kriminalu in korupciji.

 

Slovesnosti v čast nagrajencev se je med drugimi udeležilo vodstvo IFIMES-a in drugi predstavniki javnega življenja iz Slovenije in regije. Prisotne je nagovoril nekdanji poslanec v Evropskem Parlamentu Jelko Kacin, ki je poudaril pomen tožilstev za spravo po balkanskih vojnah in izgradnjo in krepitev inštitucij, ki so predpogoj za uspešno tranzicijo in evroatlantske integracije.

 

Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH (OHR) Valentin Inzko je v pozdravnem pismu poudaril prispevek glavnega tožilca Brammertza k mednarodnemu pravu v primerih najhujših kršitev mednarodnega humanitarnega prava. Delo tožilstva in ICTY  je na splošno privedlo do obsežne dokumentacije o dogodkih v regiji Zahodnega Balkana, kar je prispevalo k objektivnemu razumevanju dogodkov devetdesetih let. Ta dokumentacija bo služila kot podpora nepristranskim zgodovinskim raziskavam in zatiranju zanikanja zločinov in glorifikacije vojnih zločincev, kar se na žalost dogaja danes. Visoki predstavnik v BiH Valentin Inzko je pohvalil tudi delo glavnega tožilca Brammertza glede podpore žrtvam kaznivih dejanj pri iskanju pravice, pa tudi prispevek tožilstva ICTY k pravičnosti, miru in spravi na Zahodnem Balkanu.

 

V kulturnem programu je nastopil starosta slovenskega filma svetovnega slovesa igralec Demeter Bitenc.

 

Ljubljana/Bled, 27. november 2017