SE MORDA PRIBLIŽUJE KONEC NACIONALNIH STRANK V BOSNI IN HERCEGOVINI?

Ob omenjeni odločitvi visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH, lorda Paddyja Ashdowna, o zamenjavi 59 vplivnih politikov in posameznikov v RS (Republiki Srbski), večinoma članov SDS (Srbske demokratične stranke) in delno članov PDP (Stranke demokratičnega napredka), se je politični položaj v RS in v BiH naglo zapletel.

Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES) iz Ljubljane redno analizira dogajanja na Bližnjem vzhodu in Balkanu. IFIMES je pripravil analizo političnega položaja v Bosni in Hercegovini ob odločitvi visokega predstavnika v BiH, lorda Paddyja Ashdowna, o zamenjavi 59 vplivnih politikov in posameznikov iz Republike Srbske. Iz obširnejše analize izdvajamo nekaj najzanimivejših delov:

Ob omenjeni odločitvi visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH, lorda Paddyja Ashdowna, o zamenjavi 59 vplivnih politikov in posameznikov v RS (Republiki Srbski), večinoma članov SDS (Srbske demokratične stranke) in delno članov PDP (Stranke demokratičnega napredka), se je politični položaj v RS in v BiH naglo zapletel, s tem pa je prvič po splošnih volitvah v letu 2002 najresneje ogrožen obstoj sedanje koalicijske oblasti (SDS, PDP, SDA – Stranka demokratične akcije) v RS in v skupnih organih na ravni države BiH.
Do odločitve visokega predstavnika v BiH je prišlo, ker oblasti v RS, vodi jih SDS, niso uspele poiskati rešitev za dolgoletne družbene probleme, ko sta gospodarsko in socialno okrevanje s pomočjo ustreznih reform, zatem zaradi nesodelovanja z mednarodnim sodiščem za vojne zločine v Haagu, pa tudi zaradi tega, ker oblasti niso zagotovile čvrstejšega povezovanja RS in s tem tudi BiH s svetom. Prav zaradi tega je BiH vse bolj oddaljena od ključnih mednarodnih asociacij kot so EU, NATO, WTO itd. Odstotek nezaposlenosti je visok, korupcija pa je postala v RS način življenja in v tesni povezavi z nosilci najpomembnejših funkcij v RS. Zaradi dolgoletne vladavine in popolnega vpliva SDS na vsa družbena dogajanja v RS, se je ta entiteta spremenila v politično skupnost, ki jo z vrha do dna nadzira skupina nekaj deset državljanov, med katerimi so nedvomno prav tisti, ki jih je visoki predstavnik zamenjal in ki so si s svojih funkcij v entitetu in občinah vrsto let podrejali celotno oblastno strukturo in gospodarstvo (oblast je funkcionirala kot »družba z omejeno odgovornostjo – d.o.o.«) po mafijskih načelih in na način, značilen za SDS in PDP. S podobnimi metodami nadzirajo Federacijo BiH SDA, HDZ (Hrvaška demokratična skupnost) in deloma SzBiH (Stranke za BiH). Pod absolutni nadzor so te stranke uspele spraviti celotno ozemlje BiH in tako državno skupnost pretvorile v poligon za demonstriranje klasične mafijske vladavine nad neko družbo.
Tako je nastala kategorija državljanov, 2-3% vsega prebivalstva BiH, ki jo sestavlja kategorija izrazito bogatih ljudi, katerih kapital je začel nastajati v letu 1990 s prihodom nacionalnih strank na oblast. Ta kategorija si je prizadevala, in do sedaj tudi uspevala, absolutno nadzirati preostalih 97% državljanov ter jih držati v stanju naraščajoče revščine izolirano od demokratičnega sveta. Prav te kriminalne strukture so obenem tudi glavni financijeri nacionalnih strank (SDS, HDZ in SDA) ter njihovih partnerjev in satelitov (PDP in SzBiH).
Mednarodni inštitut IFIMES meni, da je visoki predstavnik v BiH z odločitvijo o zamenjavi 59 vplivnih politikov in posameznikov v BiH pokazal odločnost in zrelost ter tako kot edini visoki predstavnik dojel bistvo odnosov v BiH in z udarcem po politično-mafijski strukturi pokazal, da je edina perspektiva BiH in pot k rešitvi iz dolgoletne politične in gospodarske agonije v obračunu z mafijsko strukturo v BiH, ki vlada že od leta 1990 in je na enak način prisotna v vseh treh nacionalnih strankah vseh treh nacionalnih entitet. Odločitev visokega predstavnika zato ne bo imela popolnega učinka, če bo ostala usmerjena zgolj na SDS, saj nacionalne stranke delujejo po načelu povezanih posod. Učinkovita pa bi bila, če bo na enak način prizadela še stranke HDZ, SDA in SzBiH, kajti tako bi bilo zadoščeno pravici in tako bi politično-mafijskim oblastnim strukturam dali jasno vedeti, da so označene kot glavni krivci silno počasnega napredka in razvoja nove bosanskohercegovske družbe.
Če bo ostalo zgolj pri sankcijah zoper SDS bo to slednjo v očeh srbskih prebivalcev pretvorilo v žrtev in tako ponovno homogeniziralo Srbe okoli politike SDS, posledično pa še homogenizacijo Bošnjakov okoli SDA in Hrvatov okoli HDZ. Tako bi ostala BiH v začaranem krogu mafije, kriminala in korupcije vse dlje od demokratične družbe, h kateri se obračajo vse države v regiji (Srbija in Črna Gora, Hrvaška) razen BiH. Prizadevanje mednarodne skupnosti za reformiranje bosanskoghercegovske družbe bi bilo zaman, prav tako vsa sredstva in čas porabljeni za to, obenem pa bi slednje zagotovo zmanjšalo kredibilnost mednarodne politike v ostalih kriznih žariščih sveta.

Podatki o vzorcu:
• Vzorec: naključni, trietapni
• Velikost vzorca: 984 anketiranih (polnoletni državljani obeh spolov)
• Metodologija: telefonska anketa
• Obdobje: od 07.07.2004 do 09.07.2004
• Stopnja zanesljivosti: 95%
• Kontrola: na 10% vzorca
• Statistična napaka: +/-3
• Ozemlje: Republika Srbska

Ali podpirate odločitev visokega predstavnika v BiH, lorda Paddya Ashdowna o zamenjavi 59 vplivnih politikov in posameznikov v Republiki Srbski?

DA, če bi bila podobna odločitev sprejeta tudi za posameznike iz SDA, HDZ, SzBiH ~ 69,10%
NE ~ 22,70%
NIMAM STALIŠČA ~ 8,20%

Upoštevajoč, da reakcije v RS niso bile tako burne, kot so morda pričakovali, lahko odločitev razumemo kot tiho podporo prebivalstva odločitvi visokega predstavnika v BiH in hkrati upanje, da se ne bo zaustavil pri tej odločitvi, saj so z oblasti zamenjani ljudje, ki so v številnih okoljih predstavljali strahovlado in opravljali popoln nadzor nad političnimi in gospodarskimi tokovi. Soglašanje s sankcijami, izrečenimi SDS in PDP, jasno kaže, da so se obeh strank prebivalci dodobra zasitili, pa tudi njune politike, ki vzdržuje visoko stopnjo revščine, izoliranost in stalni občutek določene krivde za vse, kar se je v preteklih letih dogajalo v BiH.
Zato prebivalstvo občuti potrebo po novi politiki, ki bi na objektiven način približala svetu dejanske probleme BiH, hkrati pa poiskala najboljše metode za izhod iz socialne, politične in gospodarske krize. Alternativa vladajočim politikam v RS in BiH so lahko edinole napredne in demokratične sile, ki so ta hip zaznavne na politični levici v RS v katero sodijo SNSD in SP (Socialistična partija), v FBiH pa SDP, oziroma pojavljanje novih (»neiztrošenih«) političnih opcij in posameznikov.
Mednarodni inštitut IFIMES meni, da je vodja SNDS (Zveza neodvisnih socialdemokratov) Milorad Dodik pomembna politična osebnost v demokratičnih spremembah, vendar bi bil njegov pomik k retoriki nacionalnih strank - da bi tako pridobil volivce SDS – napačna poteza in bi tako prevzel del odgovornosti za vzdrževanje in podporo nacionalističnih teženj v bosanskohercegovski družbi. Njegova SNDS je bolj podobna kakšni liberalni stranki, ki ščiti interese kapitala. Tega pa ima le manjši del omenjene strankarske strukture, prebivalstvo pa pričakuje, da se stranke leve usmeritve postavijo v funkcijo uresničevanja interesov in potreb socialno najbolj ogroženih struktur družbe, predvsem delavcev z majhnimi dohodki in nezaposlenih.
Program najbolj ogroženih kategorij prebivalstva v RS v svojem programu najbolje definira SP, vendar sama v tem trenutku brez močne povezave s političnimi grupacijami leve orientacije ni sposobna zagona korenitih družbenih sprememb. Zaradi tega je nujno sodelovanje SP in SNDS pri katerem mora SNDS prevzeti večjo odgovornost in bi se moral bolj približati prebivalcem ter razvijati z nacionalizmi neobremenjeno retoriko, saj ne sme postati »sofisticirana« SDS. Obstajajo namreč napovedi, da želi Milorad Dodik z neposredno povezavo z Draganom Čavićem (ki je prevzel vodstvo SDS) ustvariti nekakšno novo zvezo (partnerstvo), s katero bi zdaj dobro omajani in ogroženi mafijski lobi dobil svojevrstno zaščito. Hkrati pa bi to pomeni vzdrževanje stanja s katerim je hotel visoki predstavnik v BiH obračunati. S tem se Milorad Dodika izneverja opoziciji in prebivalstvu, ki ga trenutno podpira in si želi v skupnem nastopu vseh opozicijskih strank sprememb, ki bi BiH izvlekle iz kroga zaostalih in neperspektivnih držav.

Podatki o vzorcu:
• Vzorec: naključni, trietapni
• Velikost vzorca: 984 anketiranih (polnoletni državljani obeh spolov)
• Metodologija: telefonska anketa
• Obdobje: od 07.07.2004 do 09.07.2004
• Stopnja zanesljivosti: 95%
• Kontrola: na 10% vzorca
• Statistična napaka: +/-3
• Ozemlje: Republika Srbska

Ali podpirate novo partnerstvo med Miloradom Dodikom (SNDS) in Draganom Čavićem (SDS) na politični sceni Republike Srbske?

DA ~ 22,30%
NE ~ 59,80%
NIMA STALIŠČA ~ 17,90%

Podatki o vzorcu:
• Vzorec: naključni, trietapni
• Velikost vzorca: 984 anketiranih (polnoletni državljani obeh spolov)
• Metodologija: telefonska anketa
• Obdobje: od 07.07.2004 do 09.07.2004
• Stopnja zanesljivosti: 95%
• Kontrola: na 10% vzorca
• Statistična napaka: +/-3
• Ozemlje: Republika Srbska

Kdo od obstoječih političnih struktur lahko zagotovi ekonomski razvoj, politično stabilnost in afirmira Republiko Srbsko?

OBSTOJEČA OBLAST ~ 16,40%
ZRDUŽENE OPOZICIJSKE STRANKE ~ 69,50%
MEDNARODNI PROTEKTORAT ~ 2,90%
NIMAM ODGOVORA ~ 11,20%

Mednarodni inštitut IFIMES meni, da je obstoječa zamenjava 59 vplivnih politikov in posameznikov v RS potrjuje napoved o prisotnosti ideje v mednarodnih krogih po kateri bi v BiH končno prepovedali politično organiziranje in delovanje na nacionalni (nacionalistični) in verski osnov ter, da zadnje spremembe predstavljajo eno od faz na poti do končne prepovedi delovanja obstoječih nacionalnih strank SDS, SDA, HDZ in njihovih zaveznic. To potrjujejo tudi izsledki inštituta IFIMES o pričakovanju zamenjave vplivnih posameznikov iz SDA, HDZ in SzBiH.
Mednarodni inštitut IFIMES je mnenja, da visoki predstavnik nebi smel ponoviti napake svojega predhodnika Wolfganga Petrischa, ki je leta 2000, pred tedanjimi lokalnimi volitvami v BiH, zamenjal visoke funkcionarje HDZ, pri tem pa ni ukrepal podobno proti funkcionarjem SDS in SDA. To je namreč samo okrepilo vpliv HDZ v hrvaškem volilnem telesu in bilo vzrok njihovega zmagoslavja na volitvah.

Podatki o vzorcu:
• Vzorec: naključni, trietapni
• Velikost vzorca: 1823 anketiranih (polnoletni državljani obeh spolov)
• Metodologija: telefonska anketa
• Obdobje: od 07.07.2004 do 09.07.2004
• Stopnja zanesljivosti: 95%
• Kontrola: na 10% vzorca
• Statistična napaka: +/-3
• Ozemlje: Bosna in Hercegovina (Federacija BiH, Republika Srbska, Distrikt Brčko)

Ali bi prepoved nacionalnih strank v BiH prispevala k političnim spremembam in vsesplošni normalizaciji stanja v BiH?

DA ~ 63,10%
NE ~ 25,20%
NE VEM ~ 11,70%

Mednarodni inštitut IFIMES je mnenja, da je v trenutnih političnih razmerah potrebno razmisliti o prolongiranju napovedanih jesenskih lokalnih volitev v BiH ter preprečitvi nadaljnje destabilizacije države. Predčasne parlamentarne volitve bi bile neprimerne, saj bi bili v zdajšnjih okoliščinah prepričljivi zmagovalci nacionalisti.Spletna stran uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanja statistike. Z nadaljno uporabo spletne strani ali klikom na "Strinjam se", se strinjate z uporabo piškotkov. Splošni pogoji - Piškotki