Rasprava: Sigurnost i stabilnost na području Južnog Kavkaza

 

Austrijski institut za evropsku i sigurnosnu politiku (AIES), Ambasada Republike Azerbajdžan i Diplomatska akademija Beč

 

pozivaju na raspravu sa naslovom:

 

»Sigurnost i stabilnost na području Južnog Kavkaza«,

 

koja će se održati u utorak, 26. maja 2015, u 14.00 sati

Diplomatska akademija (Music Room), Favoritenstr. 15a, 1040 Beč.

 

 

Uvodna riječ i moderator: Dr. Werner Fasslabend, predsjednik AIES, bivši austrijski savezni ministar odbrane

 

Uvodna izjava: Nj. E. Galib Israfilov, ambasador Republike Azerbajdžan

 

Dr. Konstantine Zaldastanishvili, ambasador Gruzije

 

Na okruglom stolu će govoriti:

 

Dr. Walter Schwimmer, generalni sekretar Vijeća Evrope 1999-2004

 

Prof. Anis H. Bajrektarevic, vođa misije, IFIMES Beč

 

Velina Tchakarova, viša znanstvena suradnica, AIES

 

Poslije događaja Ambasada  Azerbajdžana poziva na prijem.

 

Jezik događaja: engleski

 

Beč/Ljubljana, 25. maj 2015