O nama

Međunarodni institut IFIMES posebno je usmjeren na područja međunarodne (vanjske) politike i privrede, međunarodnih odnosa, savjetovanja vladama, državnim institucijama, preduzećima, pojedinacima i dr. IFIMES je specijaliziran za rješavanje složenih situacija na Balkanu, kao i na Bliskom Istoku i Sjevernoj Africi (MENA). Prikuplja materijale, informacije i podatke o ključnim kriznim žarištima u svijetu te vrši analizu prikupljenih činjenica istražujući međusobne odnose između učesnika sa ciljem da doprinese širenju znanja o potrebi globalnog uređenja svijeta i rješavanju postojećih konflikata kao i na preventivnom djelovanju na izbjegavanju mogućih konflikata na globalnom nivou. Međunarodni institut IFIMES ima poseban savjetodavni status pri Ekonomskom socijalnom vijeću ECOSOC/UN od 2018. godine i također je izdavač međunarodnog naučnog časopisa European Perspectives.

Saradnici instituta su priznati stručnjaci, znanstvenici, privrednici, novinari, istraživači... koji u projekte uključuju mlađe saradnike iz cijelog svijeta sa ciljem dodatne edukacije i promocije znanja i dostignuća znanosti sa naglaskom na političkom i privrednom povezivanju unutar regije, između regija i na globalnom nivou. IFIMES sarađuje sa relevantnim institucijama i pojedincima iz SAD, EU, država Bliskog istoka i Balkana (jugoistočne Evrope) te međunarodnim organizacijama u projektima, studijama i analizama. 

Međunarodni institut IFIMES je partner World Security Network, New York - Gulf State Analytics (GSA), Washington DC - Globalvision News Network, New York - Mejdunarodniyi obchestveniyi fond »Eksperimentalniyi tvorcheskiyi centr«, Kurginyana Center, Moscow - Albanian Institute for International Studies (AIIS), Tirana, Albania - Ingepo Consulting, Braşov, Romania - EU-China Economics & Politics Institute, Praha, Czech Republic - Balkan Communication Network (BCN) - Center for Strategic Research of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey (SAM), Ankara, Turkey - Institute on Advanced Studies in Geopolitics and Auxiliary Sciences (IsAG), Rome, Italy - Research Institute for European and American Studies (RIEAS), Athens, Greece - Center for International Relations (CIR), Washington, DC (USA) - Biznis plus (Business plus) Ljubljana-Zagreb-Beograd-Sarajevo-Podgorica-Skopje - The Intergovernmental Organization (EDU), Brussels, Belgium - Methodologica Universitas (MU), Paris, France - HWPL (Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light), Seoul, South Korea - University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES)
Vošnjakova ulica 1, P.O.Box 2795
SI-1001 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel.: +386 1 430 15 33
Fax: +386 1 430 15 34

E-mail: ifimes@ifimes.org
Internet stranica: www.ifimes.org

Bankarski račun (TRR): 02010-0091078989
Otvoren kod Nova ljubljanska banka d.d.
S.W.I.F.T: LJBASI2X, IBAN:SI56020100091078989
Trg republike 2, 1000 Ljubljana

PDV broj: SI93592132
Registarski broj: 1714619
Šifra djelatnosti: 73.201