Predavanje: Uloga SR Njemačke u jugoistočnoj Evropi

- Josip Juratovic

Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES)

 

vas u okviru ciklusa predavanja „Zapadni Balkan i EU“

 

sa zadovoljstvom poziva na predavanje

 

Josipa Juratovica,

 

zastupnika u njemačkom Bundestagu i predsjednika Parlamentarne skupine Bundestaga za jugoistočnu Evropu

 

 

 sa naslovom

 

Uloga SR Njemačke u jugoistočnoj Evropi

 

u utorak, 5. juna/lipnja 2018, u 15.00 sati,

u hotelu »Lev«, 13. sprat/kat, dvorana »Grad«, Vošnjakova 1, Ljubljana.

 

Josip Juratovic (SPD) je zastupnik u njemačkom saveznom parlamentu (Deutscher Bundestag) od 2005.godine. Predsjednik je Parlamentarne skupine Bundestaga za jugoistočnu Evropu. Bio je jedan od najistaknutijih sindikalista u južnoj Njemačkoj.  Od 2014.godine je povjerenik je za integraciju u okviru SPD zastupničke skupine. Član je prestižnog Odbora za vanjsku politiku u Bundestagu. Juratovic je potpredsjednik parlamentarne skupine Njemačka - Sjeverni Jadran (Slovenija i Hrvatska). Rođen je 1959.godine u Koprivnici, Hrvatska.

 

U svom predavanju će zastupnik Juratovic predstaviti stajališta do nekih ključnih pitanja njemačke vanjske politike i njegov pogled na izazove, koji se odnose na države jugoistočne Evrope.

 

Predavanje će biti na hrvatskom jeziku, poslije predavanje slijedi razgovor, kojeg će voditi doc. dr. sci. Zijad Bećirović i Bakhatyar Aljaf.

 

Prenos uživo LIVESTREAM na linku: http://www.ifimes.org/en/livestream   

 

Molimo vas, da sjedišta u dvorani zauzmete najkasnije do 14.55.

 

Prisutnost na događaju je besplatno, ipak vas molimo, da svoju prisutnost obavezno potvrdite na telefonskom broju (01) 430 15 33 odnosno e-mail: ifimes@ifimes.org

 

Ljubljana, 24.5.2018