Predavanje: Uloga Komisije za međunarodno pravo (ILC) u sistemu UN i međunarodnim odnosima modernog svijeta

 

Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES)

 

vas u okviru ciklusa "EU i svijet"

 

sa zadovoljstvom poziva na predavanje

 

prof.dr. Ernesta Petriča,

 

bivšeg predsjednika Ustavnog suda Republike Slovenije

 

sa naslovom

 

Uloga Komisije za međunarodno pravo (ILC) u sistemu UN i međunarodnim odnosima modernog svijeta

 

u ponedjeljak, 10. juna/lipnja 2019, u 16.00 sati,

u Grand Hotel Union Business, dvorana »Orhideja«,Miklošičeva 3, Ljubljana.

 

Prof.dr. Ernest Petrič će govoriti o ulozi Komisije za međunarodno pravo UN (ILC), koja je u mjesecu maju imala redovno zasjedanje u Ženevi. Njegovo predavanje će pokušati odgovoriti na pitanje uloge međunarodnog prava kao sredstva vanjske politike, kakva je njegova uloga u međunarodnim odnosima, naš gost govorit će i o nekim konkretnim primjerima slovenske vanjske politike i međunarodnoj politici u regiji Zapadnog Balkana.  

 

Kao veleposlanik službovao je u Indiji, SAD, UN, Austriji, OSCE, UNIDO, ODC, CTBT te je bio predsjednik Savjeta guvernera IAEA (Međunarodne agencije za atomsku energiju). Obavljao je i funkciju državnog sekretara na Ministarstvu vanjskih poslova Republike Slovenije. Njegova knjiga "Vanjska politika: osnova teorije i praksa" predstavlja kapitalan doprinos proučavanju vanjske politike i međunarodnog prava u Sloveniji.

 

Predavanje će biti na slovenskom jeziku, poslije predavanja slijedi razgovor sa gostom, kojeg će voditi doc. dr. Zijad Bećirović i Bakhatyar Aljaf.

 

Prenos u živo na linku: http://www.ifimes.org/en/livestream  

 

Molimo vas, da sjedišta u dvorani zauzmete najkasnije do 15.55.

 

Prisutnost na događaju je besplatno, ipak vas molimo, da svoju prisutnost obavezno potvrdite na telefonskom broju (01) 430 15 33 odnosno e-mail: ifimes@ifimes.org

 

Ljubljana, 5. juni 2019