Predavanje: Budućnost EU i Balkana

 - dr. Igor Šoltes

Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES)

 

vas u okviru ciklusa predavanja „Zapadni Balkan i EU“

 

sa zadovoljstvom poziva na predavanje

 

dr. Igora Šoltesa (MEP),

 

slovenskog zastupnika u Evropskom parlamentu

 

sa naslovom

 

Budućnost EU i Balkana 

 

petak, 29. marta/ožujka 2019, u 15.00 sati,

u Grand Hotel Union Business, medetaža, dvorana »Vrtnica«, Miklošičeva 3, Ljubljana.

 

Dr. Igor Šoltes je slovenski zastupnik u Evropskom parlamentu (Skupina Zelenih/Evropskog slobodnog saveza), potpredsjednik Delegacije pri stabilizacijsko-asocijacijskom parlamentarnom odboru EU-Srbija, član delegacije pri stabilizacijsko-asocijacijskom parlamentarnem odboru EU-Albanija i izvjestilac EP za Kosovo

 

Njegova nastojanja su usmjerena ka afirmaciji Slovenije unutar EU i procesu proširenja EU na Zapadni Balkan.

 

Na predavanju će dr. Šoltes govoriti o aktualnoj situaciji u EU, o položaju i ulozi Slovenije i procesu proširenja EU na Zapadni Balkan.

 

Predavanje će biti na slovenskom jeziku. Poslije predavanja slijedi razgovor sa gostom, kojeg će voditi doc. dr. sc.  Zijad Bećirović i Bakhatyar Aljaf.

 

Prijenos uživo LIVESTREAM na linku: http://www.ifimes.org/en/livestream  

 

Molimo vas, da sjedišta u dvorani zauzmete najkasnije do 14.55.

 

Sudjelovanje na događaju je besplatno, ipak vas molimo, da svoju prisutnost obavezno potvrdite na telefonskom broju (01) 430 15 33 odnosno e-mail: ifimes@ifimes.org

 

Ljubljana, 23. mart/ožujak 2019