Okrugli sto: Strategija slovenske lokalne samouprave

 

Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES)

 

vas u okviru ciklusa "Slovenija i EU"

 

sa zadovoljstvom poziva na okrugli sto

 

u znak sjećanja na prof. dr. Stane Vlaja

 

sa naslovom

 

Strategija slovenske lokalne samouprave

 

u ponedjeljak 23. marta/ožujka 2015, u 16.00 sati,

u hotelu »Lev«, 13. sprat, dvorana »Grad«, Vošnjakova 1, Ljubljana.

 

U mnogim zemljama u Evropi zbog promjena na socijalnoj, političkog i privrednoj sceni odvija se proces preoblikovanja lokalnih zajednica, kako bi se mnogo efikasnije rješavali lokalni i neki preneseni državni zadaci. Polazište tog procesa je u povezanosti teritorijalnih promjena sa sadržajnim pitanjima, a posebno dobro upravljanje, koje će biti u korist građana. Polazišta, koja je pripremilo Ministarstvo za javnu upravu, biće osnova za raspravu o sadržajnim rješenjima buduće Strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Sloveniji.

 

Okrugli sto smo posvetili našem kolegi i prijatelju, nedavno preminulom dr. Stane Vlaju, dugogodišnjem šefu Odjela za lokalne i regijske studije (DeLORS) na Međunarodnom institutu IFIMES.

 

O tim i drugim pitanjima na okrugom stolu govorit će:

 

● Prof. dr. Albin Igličar, umirovljeni profesor sociologije prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Ljubljani

● Prof. dr. Marjan Ravbar, umirovljeni univerzitetski profesor 

● Prof. dr. Franc Grad, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Ljubljani i bivši ustavni sudac

● Doc. dr. Miloš Senčur,  docent za javnu upravu na Fakultetu za državne i evropske studije i sekretar Udruženja gradskih općina Slovenije

 

Okrugli stol biće na slovenskom jeziku, razgovor sa sudionicama vodit će  mr. sci. Zijad Bećirović. 

 

Prijenos uživo LIVESTREAM na linku: http://www.ifimes.org/en/livestream  

 

Molimo vas, da sjedišta u dvorani zauzmete najkasnije do 15.55.

Sudjelovanje na događaju je besplatno, ipak vas molimo, da svoju prisutnost obavezno potvrdite na telefonskom broju (01) 430 15 33 odnosno e-mail: ifimes@ifimes.org

 

Ljubljana, 18.03.2015