Munira Subašić posjetila IFIMES

 dr. Ernest Petrič (lijevo), Munira Subašić, Ćamil Duraković, Zijad Bećirović (desno)

SAOPŠTENJE/PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

 

Munira Subašić posjetila IFIMES

 

LJUBLJANA, 29. april 2015 – Direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) mr.sc. Zijad Bećirović i potpredsjednik Savjetodavnog odbora instituta prof.dr. Ernest Petrič primili su Muniru Subašić, predsjednicu Udruženja Pokret „Majke enklave Srebrenica i Žepa“. 

 

Direktor instituta Bećirović predstavio je djelovanje instituta u regiji Balkana sa posebnim naglaskom na Bosni i Hercegovini i sudskom procesuiranju ratnih zločina.  Utvrđivanje istine, ostvarivanje  pravde vodi ka uspostavljanju pomirenja, trajnog mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Zbog toga je od izuzetne važnosti efikasno funkcioniranje pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY) sa sjedištem u Den Haagu. Bećirović je posebno istakao da je neprihvatljivo, da su pojedinci, koji su sudjelovali u ratnim zločinima i zločinu genocida duboko involvirani u sigurnosno-odbrambene strukture institucija entiteta Republika Srpska, a time posljedično i u iste institucije na nivou Bosne i Hercegovine. Potrebno je izvršiti temeljitu provjeru tih kadrova unutar sigurnosno-odbrambenih struktura i izvršiti sudsko procesuiranje počinioca ratnih zločina. Nezamislivo je, da se u Srebrenici svakodnevno suočavaju žrtve genocida sa zločincima, koji u uniformama policije i pod hipotekom počinjenih ratnih zločina osiguravaju javni red i mir.

 

 

Munira Subašić je predstavila djelovanje Udruženja Pokret „Majke enklave Srebrenica i Žepa“ i najavila održavanje međunarodne konferencije o genocidu sa naslovom „Istraživanje, dokumentiranje i procesuiranje genocida u Bosni i Hercegovini“ u Sarajevu 11. i 12.juna 2015.godine i pozvala dr. Petriča da bude uvodničar Konferencije, što je sa zadovoljstvom prihvatio. 

 

U znak zahvalnosti dr. Petriču na njegovim dosadašnjim nastojanjima kao uglednom međunarodnom pravniku i za njegov doprinos promicanju istine, pravde i pomirenja, i čovjeku koji je pokazao duboko razumijevanje prema žrtvama genocida gospođa Subašić mu je uručila priznanje srebrni „Cvijet Srebrenice“, koji simbolizira stradanja i umiranja u srebreničkom genocidu i istovremeno predstavlja simbol ljubavi, života i nadanja u bolju budućnost.

 

Međunarodni institut IFIMES smatra, da je posebno važno da Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, koja još nije prihvatila Rezoluciju Evropskog parlamenta (EP) od 15. januara 2009. godine sa kojom EP poziva države članice EU i države zapadnog Balkana, da obilježi 11. juli danom sjećanja na genocid u Srebrenici, da to što prije učine. U rezoluciji, koja je jednoglasno donesena u EP, naglašeno je, da je se potrebno podsjetiti i prikladno pokloniti svim žrtvama zločina, koji su počinjeni za vrijeme ratova na Balkanu.

 

U razgovoru su sagovornici razmijenili mišljenja o aktualnim događanjima u Bosni i Hercegovini te o mogućnostima za kreiranje boljih egzistencijalnih uslova za preživjele žrtve srebreničkog genocida, koji bi se, prije svega, ogledali u rješavanju pitanja nezaposlenosti.  

 

Sastanku je prisustvovao i načelnik općine Srebrenica Ćamil Duraković.

 

Ljubljana, 29. april 2015