Ombudsmenka za ljudska prava BiH dr. Džumhur posjetila IFIMES

Saopćenje za javnost 

Ombudsmenka  za ljudska prava BiH dr. Džumhur posjetila IFIMES

 

LJUBLJANA, 27. februar 2020 – Direktori Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) doc. dr. Zijad Bećirović i Bakhatyar Aljaf te potpredsjednik Savjetodavnog odbora IFIMES-a prof.dr. Ernest Petrič su danas na institutu primili dr. Jasminku Džumhur, ombudsmenku za ljudska prava Bosne i Hercegovine.


(lijevo) Bakhatyar Aljaf, Ernest Petrič, Jasminka Džumhur i Zijad Bećirović

Direktori instituta su ombudsmenki za ljudska prava Bosne i Hercegovine dr. Džumhur predstavili djelovanje instituta u regijama Balkana i Bliskog istoka sa fokusom na Bosni i Hercegovini odnosno implementaciji i zaštiti ljudskih prava. Posebna pažnja bila je namijenjena projektima, koji su povezani sa sistemskom diskriminacijom i preuzetim međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine. Potrebno je izraditi odgovarajuće zakonodavstvo i pravne okvire za osiguravanje efektivnog procesuiranja počinilaca, pomoći i zaštite žrtava i svjedoka. U Bosni i Hercegovini ne postoji zakon na nivou države o žrtvama torture i nisu ispoštovane rezolucije UN o pravima žrtava uključujući reparacije. Zakoni ne postoje zbog političke opstrukcije, da se žrtve drže podijeljene po nacionalnim, teritorijalnim i entitetskim linijama, ali i zbog činjenice da je država Bosna i Hercegovina ekonomski slaba da se upusti u sistem reparacija. Upravo donošenjem državnog zakona na razini BiH, kojim bi se bezuvjetno garantirala ne samo zaštita žrtava, nego finansijska nezavisnost žrtava od političkih elita.

 

Ombudsmenka za ljudska prava BiH dr. Džumhur predstavila je glavne prioritete Institucije ombudsmena za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, posebno usklađivanje i djelovanje u skladu sa standardima EU i suvremenoj praksi najrazvijenih država u sferi ljudskih prava.  

 

Na kraju razgovara potpredsjednik Savjetodavnog odbora IFIMES-a prof.dr. Ernest Petrič, koji je član Međunarodne pravne komisije UN-a (ILC UN) i nekadašnji predsjednik Ustavnog suda Republike Slovenije istaknuo je važnost pravne regulative sa područja ljudskih prava i njenu implementaciju te poštivanje međunarodnih obaveza svake države u sferi ljudskih prava i građanskih sloboda. To je posebno važno za državu kao što je Bosna i Hercegovina, koja je izašla iz rata i ima aspiracije da postane punopravna članica EU, a poštivanje ljudskih prava je test za njenu demokraciju.

(lijevo) Ernest Petrič i Jasminka Džumhur

Direktori instituta su dr. Džumhur predstavili mogućnost organiziranja regionalnog događaja na temu ljudskih prava i građanskih sloboda na kojem bi se predstavila iskustva i perspektive ljudskih prava u državama regiona i njihova primjerljivost sa najvišim međunarodnim standardima i iskustvima.

 

Ljubljana, 27. februar/veljača 2020