Unapređenje saradnje između Univerziteta u Sarajevu i IFIMES-a

 

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Unapređenje saradnje između  Univerziteta u Sarajevu i IFIMES-a

 

Sarajevo, 28. novembar 2019 –  Direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) doc. dr. Zijad Bećirović posjetio je Rektorat Univerziteta u Sarajevu (UNSA) gdje se susreo sa rektorom prof. dr. Rifatom Škrijeljom, akademikom dr. Mirkom Pejanovićem, profesorom emeritusom UNSA, prorektoricama: prof. dr. Dženanom Husremović i prof. dr. Aleksandrom Nikolić, te dekanom Filozofskog fakulteta prof. dr. Muhamedom Dželilovićem, dekanom Fakulteta političkih nauka prof. dr. Seadom Turčalom i dekanom Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije prof. dr. Nedžadom Korajlićem.

 

Univerzitet u Sarajevu i Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) potpisali su Sporazum o saradnji 2017. godine, te je u toku susreta razgovarano o oblicima i modalitetima unapređenja saradnje.

 

IFIMES ima specijalni konsultativni status u okviru Ekonomsko-socijalnog vijeća UN-a (ECOSOC/UN) i izdavač je međunarodne naučne revije „European Perspectives“, te je na sastanku zaključeno da će nastavnici i studenti Univerziteta u Sarajevu imati mogućnost da objavljuju svoje naučne radove u okviru ove međunarodne naučne revije.

 

Također, razgovarano je o organizaciji zajedničkih događaja (konferencija, okruglih stolova, ljetnih škola), ali i o zajedničkim aktivnostima u okviru ECOSOC/UN. Otvorena su pitanja i zajedničkog učešća u EU projektima, a direktor Bećirović je predložio i uspostavljanje saradnje između Univerziteta u Sarajevu i IFIMES-ovih partnerskih univerziteta s ciljem pokretanja dualnih studijskih programa. Također je naglasio da su primjetne sve brojnije aktivnosti na internacionalizaciji Univerziteta u Sarajevu.

 

Direktor IFIMES-a dr. Zijad Bećirović je čestitao veliki jubilej 70 godina od osnivanja Univerziteta u Sarajevu te zaželio buduće uspjehe ovoj vodećoj visokoobrazovnoj, naučnoistraživačkoj i pedagoškoj instituciji u Bosni i Hercegovini. Posebno je izrazio podršku rukovodstvu Univerziteta u Sarajevu u zalaganju za autonomiju Univerziteta, te je naglasio: „U globaliziranom svijetu izuzetno je važna uloga javnih univerziteta, posebno njihovo repozicioniranje u društvima Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana, pritom uvažavajući činjenicu da univerziteti moraju zadržati autonomiju svog djelovanja, nastavnog i naučnoistraživačkog rada. Pokušaji onemogućavanja ili narušavanja autonomije moraju biti neprihvatljivi za širu društvenu zajednicu i ona ih mora odbaciti. Zbog toga ću zbog sistemskih i brutalnih nasrtaja na Univerzitet u Sarajevu, jednog dijela političkih struktura i neformalnih centara moći, obavijestiti evropsku akademsku zajednicu i javnost da se pomogne Univerzitetu u Sarajevu u borbi za svoju autonomiju i zadržavanju pozicije vodeće naučno-nastavne i pedagoške institucije u Bosni i Hercegovini, koja mora ostati svjetionik akademske autonomije i akademskih sloboda te stub razvoja Bosne i Hercegovine, jer okuplja najkvalitetnije i najkompetentnije kadrove u toj zemlji. “

 

Govoreći o saradnji sa IFIMES-om, rektor prof. dr. Rifat Škrijelj je istakao da je značajan doprinos koji eksperti iz Instituta i sa Univerziteta mogu dati u zauzimanju stavova o nekim značajnim pitanjima kojima se Institut bavi, kao i doprinos obrazovnim procesima na Univerzitetu u Sarajevu.

 

Sarajevo, 28. novembar 2019