Vodstvo IFIMES-a sa ambasadorom države Katar

Foto: Zijad Bećirović (lijevo), Budimir Lončar, Nasser Hamad Al-Khalifa i Bakhatyar Aljaf (desno)

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Vodstvo IFIMES-a sa ambasadorom države Katar

ZAGREB, 8. novembar 2018 – Predsjednik Savjetodavnog odbora Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) Budimir Lončar i direktori Bakhatyar Aljaf i doc. dr. Zijad Bećirović sastali su se sa Nasserom Hamadom Al-Khalifom, ambasadorom države Katar u Republici Hrvatskoj.

U dužem razgovoru su sugovornici govorili o situaciji na Bliskom istoku i Balkanu sa naglaskom na Kataru i regiji. Ambasador Al-Khalifa je predstavio poglede svoje države na aktualna događanja te je naglasio važnost poštivanja međunarodnoga prava.

Predsjednik Savjetodavnog odbora Međunarodnoga instituta IFIMES Lončar je ispostavio, da će događanja u vezi Katara sasvim sigurno doprinijeti razvoju međunarodnoga prava i reformi međunarodnog uređenja odnosno svjetskog poretka. Lončar je naglasio važnost osiguranja mira, stabilnosti, poštivanja suvereniteta i nezavisnosti svake članice UN-a.

Sugovornici su se na kraju složili, da je potrebno ojačati napore za prevazilaženje postojeće krize i osigurati bolju budućnost, koja će temeljiti na međusobnom poštovanju, boljem razumijevanju između država, poštivanju međunarodnoga prava i suradnji.

Zagreb, 8.novembar 2018