Vodstvo IFIMES-a posjetilo IACA

 Saopćenje za javnost

 

Vodstvo IFIMES-a posjetilo IACA

 

LJUBLJANA/BEČ, 8. jul/srpanj 2020 – Direktori Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES)[1]doc. dr.Zijad Bećirović i Bakhatyar Aljaf su u pratnji šefa stalne misije IFIMES-a u Austriji i pri međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču prof.dr. Anisa H. Bajrektarevića posjetili Međunarodnu antikorupcijsku akademiju (IACA) u Beču i razgovarali sa dekanom i izvršnim sekretarom IACA ambasadorom Thomasom Stelzerom.

Foto Ifimes: Bakhatyar Aljaf (lijevo), Thomas Stelzer i Zijad Bećirović

 

Direktori instituta su ambasadoru Stelzeru predstavili djelovanja instituta u regijama Bliskog istoka i Balkana sa posebnim naglaskom na borbi protiv kriminala i korupcije i predstavili aktivnosti na tom planu za naredni period. Regija Zapadnog Balkana prolazi kroz težak period međusobnih napetosti i prisutnih brojnih neizvjesnosti, koje mogu ugroziti krhak mir i onemogućiti dugoročnu stabilnost. 

Foto Ifimes: Tomas Stelzer (lijevo) i Zijad Bećirović

 

Ambasador Stelzer je predstavio glavne prioritete IACA u narednom aperiodu i predložio da IACA i IFIMES organiziraju zajednički događaj posvećen borbi protiv korupcije i da uskoro potpišu Memorandum o saradnji (MoU) što je vodstvo IFIMES-a i prihvatilo.

Foto Ifimes: vodstvo IFIMES-a sa vodstvom IACA

 

Na kraju je vodstvo IFIMES-a pozvalao ambasadora Stelzera, da uskoro na institutu održi predavanje što je sa zadovoljtsvom prihvatio.

 

Sagovornici su se složili, da borba protiv korupcije i podizanje svijesti za borbu protiv korupcije nema alternativu pri tome uvažavajući visoke međunarodne standarde u pogledu ljudskih prava.

 

Ljubljana/Beč, 8. jul/srpanj 2020

 

Fusnota:

[1] IFIMES - Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije sa sjedištem u Ljubljani, Slovenija, ima specijalni savjetodavni status pri Ekonomsko-socijalnom vijeću ECOSOC/UN, New York, od 2018.godine.