Savjetovanje: Slovenija pred lokalnim izborima 2018

 

Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES)

 

vas u okviru ciklusa »Slovenija i EU«

 

sa zadovoljstvom poziva na savjetovanje

 

sa naslovom

 

Slovenija pred lokalnim izborima 2018

 

u utorak, 6. novembra 2018, u 16.00 sati,

u hotelu »Lev«, 13. sprat, dvorana »Grad«, Vošnjakova 1, Ljubljana

 

U Sloveniji se približavaju lokalni izbori, koji će se održati 18. novembra 2018.godine. Prijašnja Vlada Republike Slovenije se vrlo malo bavila pitanjima lokalne i regionalne samouprave. Da li aktualni koalicijski sporazum daje lokalnoj samoupravi dovoljnu težinu (i opseg)? Kako se koalicijski sporazum opredjeljuje do prve razine (broj općina, njihovo združivanje, možda i ukidanje) i kako doći do uspostavljanja druge razine lokalne samouprave (pokrajine)? Da li se u odnosu između lokalne samouprave i države možda nešto promijenilo (npr. prijenos nekih ili većine zadataka sa upravnih jedinica na općine itd.)? Koji će biti glavni izazovi novih gradonačelnika odnosno općina u novom četverogodišnjem mandatu? Kakvo je stajalište o mogućem ograničenju mandata gradonačelnika, a šta je sa institutom opoziva gradonačelnika? Postoji li mogućnost da bi funkcije gradonačelnika i zastupnika u parlamentu mogle biti ponovno kompatibilna? Što je sa ulogom Državnog savjeta (i gradonačelnika u njoj)? Što možemo očekivati na ovom području nakon izbora?

 

O tim i drugih pitanjima će na savjetovanju govoriti:

● Prof. dr.sc. Albin Igličar, profesor emeritus sociologije prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Ljubljani

● Prof. dr.sc. Franc Grad, profesor emeritus Pravnog fakulteta Univerziteta u Ljubljani i bivši ustavni sudac

● Mr. sci. Igor Velov, direktor Javne agencije RS za sigurnost prometa i član Državnog savjeta Republike Slovenije

● Doc. dr.sc. Miloš Senčur, docent za javnu upravu na Fakultetu za državne i   evropske studije, Novi univerzitet i sekretar Udruženja gradskih općina Slovenije

 

Savjetovanje će biti na slovenskom jeziku, razgovor sa sudionicama vodit će  doc. dr. sc. Zijad Bećirović.

 

Prijenos uživo LIVESTREAM na linku: http://www.ifimes.org/en/livestream  

 

Molimo vas, da sjedišta u dvorani zauzmete najkasnije do 15.55.

 

Sudjelovanje na događaju je besplatno, ipak vas molimo, da svoju prisutnost obavezno potvrdite na telefonskom broju (01) 430 15 33 odnosno e-mail: ifimes@ifimes.org

 

Ljubljana, 26.oktobar 2018