Predavanje Nj.E. Steve Pendarovskog: Budućnost Sjeverne Makedonije – kako ubrzati integraciju u EU

Nj.E. prof.dr. Stevo Pendarovski

 

Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES)

 

vas u okviru ciklusa predavanja „Zapadni Balkan i EU“

 

sa zadovoljstvom poziva na predavanje

 

Nj.E. prof.dr. Steve Penadrovskog,

 

predsjednika Republike Sjeverne Makedonije

 

sa naslovom

 

Budućnost Sjeverne Makedonije – kako ubrzati integraciju u EU

 

u ponedjeljak, 15. jula/srpnja 2019, u 17.00 sati,

u Grand Hotel Union Business, dvorana »Orhideja«, Miklošičeva 3, Ljubljana.

 

Nj.E. prof.dr. Stevo Pendarovski je predsjednik Republike Sjeverne Makedonije od 12.maja 2019.godine. Rođen je 1963.godine u Skopju. Diplomirao je 1987.godine na Fakultetu za pravne i političke nauke na Univerzitetu Sv. Kiril i Metod u Skopju, magistrirao i doktorirao na Institutu za sociološka i političko pravna istraživanja pri Univerzitetu Sv. Kiril i Metod u Skopju.  

 

U proteklih 11 godina bio je profesor na University American College u Skopju, gdje je predavao predmete Međunarodna sigurnost, Međunarodni odnosi, Uvod u politiku, Globalizacija, Geopolitika, Vanjska politika Sjedinjenih Američkih Država, Vanjska i sigurnosna politika EU i male države u svjetskoj politici. U razdoblju od 1998. do 2001. bio je voditelj Uprave za analitiku i istraživanje pri Ministarstvu unutarnjih poslova i glasnogovornik ministarstva.

 

Od 2001. do 2004. godine bio je savjetnik za nacionalnu sigurnost predsjednika Republike Makedonije. Od 2004. do 2005. bio je predsjednik Državne izborne komisije. Od 2005. do 2009. godine bio je savjetnik za vanjsku politiku predsjednika Republike Makedonije. Od 2016. do 2017. zastupnik je u Skupštini Republike Makedonije. Od decembra 2017. do maja 2019. godine bio je Nacionalni koordinator za pripremu Republike Sjeverne Makedonije za ulazak u NATO.

 

Njegova ključna nastojanja su, da bude predsjednik svih građana, da podrži politički dijalog i da bude dostupan i u stalnoj komunikaciji sa građanima. U svojem predavanju će govoriti o aktualnim događanjima i o budućnosti Sjeverne Makedonije na putu u EU i NATO te o tome kako ubrzati put Sjeverne Makedonije u EU i kako ojačati regionalnu i susjedsku suradnju.  

 

On smatra, da funkcija predsjednika države nije samo najviša funkcija prema Ustavu. Biti predsjednik znači ujediniti, ne dijeliti, poticati jedinstvo i međusobno razumijevanje. Biti predsjednik znači imati hrabrosti i dostojanstva donositi teške odluke, biti ponos građana. Predsjednik povezuje sve građane koji žive u našoj zemlji, radi za građane, služi svom narodu, stručno, pošteno i pravedno, povezuje građane bez obzira na njihovo etničko, vjersko, socijalno ili drugo podrijetlo.

 

Predavanje će biti na engleskom jeziku. Poslije predavanja slijedi razgovor sa gostom, kojeg će voditi doc. dr. sc.  Zijad Bećirović i Bakhatyar Aljaf.

 

Prijenos uživo LIVESTREAM na linku: https://www.youtube.com/watch?v=12VWCw8Z-jo&t=2898s

 

Molimo vas, da sjedišta u dvorani zauzmete najkasnije do 16.55.

 

Sudjelovanje na događaju je besplatno, ipak vas molimo, da svoju prisutnost obavezno potvrdite na telefonskom broju (01) 430 15 33 odnosno e-mail: ifimes@ifimes.org

 

Ljubljana, 8. juli/srpanj 2019