Potpisan sporazum o saradnji između Univerziteta u Sarajevu i IFIMES-om

Foto: (lijevo) Bakhatyar Aljaf, Rifat Škrijelj i Zijad Bećirović

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Potpisan sporazum o saradnji između  Univerziteta u Sarajevu i IFIMES-om

 

Sarajevo, 8. juni 2017 –  Direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) doc. dr. Zijad Bećirović i rektor Univerziteta u Sarajevu (UNSA) prof. dr. Rifat Škrijelj su danas u Sarajevu potpisali sporazum o akademskoj saradnji.

 

Na svečanosti potpisa sudjelovali su direktor IFIMES-a Bakhatyar Aljaf, prorektor za istraživački rad  prof. dr. Izet Rađo, prorektor za umjetnost, kulturu i sport prof. dr. Zijad Mehić, prorektorica za nastavu i studijska pitanja prof.dr. Aida Hodžić in prorektor za finansije prof .dr. Željko Šain.

 

Direktor IFIMES-a dr. Bećirović je prilikom potpisa sporazuma izjavio, da je zadovoljan, da je došlo do potpisa sporazuma o akademskoj saradnji, jer on nudi brojne mogućnosti za saradnju i za postizanje zajedničkih rezultata.  

 

Rektor UNSA dr. Škrijelj  je rekao, da »„Univerzitet u Sarajevu, kao vodeća visokoobrazovna, naučnoistraživačka i pedagoška institucija u Bosni i Hercegovini, ima mnoge potencijale koje može ponuditi i prezentirati u međunarodnim okvirima, a očekuje će IFIMES u okviru svog djelovanja pomoći i staviti na raspolaganje svoje kapacitete i kadrove sa ciljem njegove još veće afirmacije i međunarodne prepoznatljivosti. Tome će, sigurno, doprinijeti i današnje potpisivanje sporazuma o saradnji.“

 

Sarajevo, 8. juni 2017