IFIMES potpisao MoU sa IACA

Saopćenje za javnost

 

IFIMES potpisao MoU sa IACA

 

LJUBLJANA/BEČ, 22. juli 2020 – 22. julija 2020 su direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES)[1], doc. dr. Zijad Bećirović i dekan i izvršni sekretar Međunarodne antikorupcijske akademije (IACA), ambasador Thomas Stelzer potpisali Memorandum o razumijevanju (MoU). Memorandum određuje okvir suradnje obje organizacije u pitanjima od zajedničkog interesa, Posebno predviđa zajednička nastojanja, uključujući i projekte, za poticanje i promoviranje programa za jačanje kapaciteta i institucija na području borbe protiv korupcije.

 

  Foto Ifimes: Thomas Stelzer (lijevo) i Zijad Bećirović

Ljubljana/Beč, 22.jula/srpnja 2020

 

Fusnota:

[1] IFIMES – Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije sa sjedištem u Ljubljani, Slovenija, ima specijalni konzultativni status pri Ekonomsko-socijalnim vijećem ECOSOC/UN, New York, od 2018.godine.