Septembar 2021 - Vienna process 2021-2021- Barcelona

Međunarodna konferencija u Barceloni bit će četvrta u nizu konferencija u okviru Bečkog procesa 2020-2021, koji je započeo u julu 2020. prvom konferencijom u Beču. Uskoro dostupno više informacija.