Promocija knjige dr. Martina Berishaja: (Raz)gradnja etničke granice

Univerzitet u Sarajevu, 

Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES)

i

Međunarodna naučna revija „European Perspectives“

vas pozivaju na promociju knjige 

prof. dr. Martina Berishaja

Univerzitet u Prištini,

sa naslovom

(Raz)gradnja etničke granice

(Zhbërja e Kufirit Etnik)

koja će se održati u srijedu, 20.oktobra 2021, u 13.00 sati,

u Svečanoj sali Rektorata UNSA, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo.

 

Knjigu prof. dr. Martina Berishaja sa naslovom »(Raz)gradnja etničke granice« (u originalu na albanskom jeziku: »Zhbërja e Kufirit Etnik«) nedavno su izdali Zajednica Albanaca grada Zagreba i zagrebačke županije i međunarodna naučna revija European Perspectives iz Ljubljane. Dr. Berishaj je redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Prištini i direktor znanstveno-istraživačkog instituta „Albanica“ u Ljubljani.

Recenzent knjige prof. dr. Ernest Petrič je između ostaloga zapisao: »Dr. Martin Berishaj u svojoj studiji: “(Raz)gradnja etničke granice” otvara novo poglavlje u studijama granica. Njegov suvremeni multidisciplinarni pristup otvara mogućnosti za razumijevanje državnih granica u evropskom kontekstu, kojeg u svojoj studiji slijedi što faktički znači nastojanje za ukidanje granica i u svijesti svjesnih ljudi što sasvim sigurno predstavlja značajan znanstveni doprinos ka perspektivi izgradnje mira između naroda na Balkanu. 

O knjizi će na promociji govoriti:

Uvodne riječi:

  • Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu (UNSA)
  • Doc. dr. Zijad Bećirović, direktor IFIMES-a i su-izdavača međunarodne naučne revije „European Perspectives“

Govornici:

  • Akademik prof. dr. Mirko Pejanović, moderator, potpredsjednik ANUBiH
  • Prof. dr. Nerzuk Ćurak, Fakultet političkih nauka, UNSA
  • Prof. dr. Husnija Kamberović, Filozofski fakultet, UNSA
  • Prof. dr. Pavle Mijović, Katoličko bogoslovni fakultet, UNSA
  • Prof. dr. Martin Berishaj, autor,  Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Prištini

Promociju knjige, koja će se održati na bosanskom jeziku, moderirat će akademik dr. Mirko Pejanović. 

Ljubazno molimo da potvrdite svoj dolazak (tel. +387 33 226 378; mail. kabinet.rektora@unsa.ba) kako bi se omogućilo organiziranje promocije u skladu sa važećim mjerama epidemiološke zaštite zbog Covid-19. 

Sarajevo/Ljubljana, 17.oktobra 2021