Maj 2021 - Vienna process 2020-2021 - Ženeva

Međunarodna konferencija u Ženevi bit će treća u nizu konferencija u okviru Vienna Process 2020- 2021, koji je započeo u julu 2020. prvom konferencijom u Beču. Uskoro dostupno više informacija.