Istraživanja

09.05.2014

UMJERENI (POLITIČKI) ISLAM – NOVI SAVEZNIK ZAPADA

Političke događaje sa početka 90-tih godina prošlog stoljeća karakterizirale su brze promjene društvenog i političkog života po cijelom svijetu. U te promjene možemo ubrojati brzi ekonomski rast u Aziji u kojem su se rađale nove industrijski snažne države.

09.05.2014

»CONCLAVE« NA PLANINI VLAŠIĆ - JAČANJE REFORMI ILI PRIPREMA BOJKOTA MEĐUNARODNE ZAJEDNICE U BIH?

Međunarodni institut IFIMES na osnovu najavljenih događaja u BiH ističe da su ranije davane ocjene o ulozi visokog predstavnika u BiH lorda Paddya Ashdowna bile tačne, posebno u dijelu, da je samoinicijativno i bez šireg evropskog uporišta (koncenzusa) promovisao nacionalne stranke u BiH (SDS-Srpska demokratska stranka, SDA-Stranka demokratske akcije, HDZ-Hrvatska demokratska zajednica) i njihove satelite (PDP-Partija demokratskog progresa i SzBiH-Stranka za BiH) u reformatorske snage, koje su z...

09.05.2014

PRETI LI SRBIJI »ARGENTINSKI SINDROM« I NOVI VAL ANTISEMITIZMA?

Međunarodni institut IFIMES analizira političku situaciju u Srbiji i ocenjuje doprinos pojedinih političkih stranaka napretku i približavanju te države evro-atlanskim integracijama sa posebnim osvrtom na stranku G17 Plus aktuelnog potpredsednika Vlade Srbije i šefa vladinog pregovaračkog tima za pregovore sa EU Miroljuba Labusa.

09.05.2014

KRAJ POLITIČKE KARIJERE PADDYA ASHDOWNA?

Da li je Bosna i Hercegovina nakon što je nepune tri godine na funkciji visokog predstavnika u BiH lord Paddy Ashdown bliža uspjehu, da postane modernizovana zemlja po evropskim standardima ili je bliža »balkanskoj krčmi« u kojoj se čeka da lord Paddy Ashdown prilikom svog odlaska ugasi svjetlo i da se ponovo pokrene sve ono što je na bosanskohercegovačkim prostorima već jednom viđeno početkom 90-tih godina prošlog stoljeća?

09.05.2014

ORKANSKA OLUJA NA BAGDAD?

Odmah na početku postavlja se pitanje, dali su sadašnji događaji nastavak sukoba između Sadama Huseina i Georga Busha starijeg - kao što misle neki političari i analitičari ili je u pozadini nešto drugo – što smatraju eksperti ljubljanskog instituta IFIMES.

09.05.2014

PUT U EVROPU... ILI IZOLACIONIZAM

Odmah na početku postavlja se pitanje, šta će donijeti predstojeći predsjednički izbori u Srbiji? Nakon što je država oktobra 2000. godine doživjela krupne političke promjene dolaskom na vlast DOS-a (Demokratske opozicije Srbije), izbori za predsjednika Srbije pokazaće smjer kojim se kreće ova zemlja.

09.05.2014

REFORME ILI NACIONALIZAM?

Izbori za parlament i Predsjedništvo BiH, entitetske skupštine (Republika Srpska, Federacija BiH), skupštine kantona u FBiH i skupštinu općine Žepče prvi su samostalni izbori u nezavisnoj BiH, koje organizira državna izborna komisija. Sve dosadašnje poslijeratne izbore organizirao je OSCE-a. Izbori se prvi put organiziraju za mandatni period od četiri godine.

09.05.2014

DEMOKRATIZACIJA – ORUŽJE PROTIV NEPRAVDE

Za većinu političkih analitičara i stručnjaka nije više pitanje, da li će rata u Iraku biti ili ne, nego kada, kako i ... kakva (je) će biti njegova svrha? Bez obzira na to, što je irački režim prihvatio povratak inspektora, koje je 1998 godine protjerao pred operaciju Pustinjska lisica, intervencija se čini izvjesnom.

09.05.2014

SAMOSTALNOST ILI ZAJEDNIČKA DRŽAVA?

U Republici Crnoj Gori, živi oko 63% Crnogoraca, 17% Bošnjaka, 9% Srba, 7% Albanaca, 1% Hrvata. Religijska pripadnost: 72% pravoslavaca, 21% muslimana, 4% katolika. Napominjemo, da je poslednji zvanični popis stanovništva obavljen 1991. godine te da će dugo najavljivani popis stanovništa (najvjerovatnije 2003. godine) dati još pouzdanije podatke. U Crnoj Gori živi oko 662 hiljade stanovnika, od toga oko 450 hiljada sa pravom glasa na predstojećim izborima.

09.05.2014

SUDAN: JUČE TERORIZAM, DANAS NAFTA

Sudan je devedesetih godina prošlog stoljeća bio u fokusu zanimanja svjetske javnosti, jer je u toj siromašnoj, iako izuzetno bogatoj i privredno neiskorištenoj državi, poslije oduzimanja Saudijskog državljanstva utočište pronašao Osama bin Laden.

09.05.2014

SLOVENIJA NASTAVLJA SA SNAGAMA KONTINUITETA

Na predstojećim izborima Republika Slovenija će dobiti svog drugog demokratski izabranog predsjednika od proglašenja nezavisnosti, te općinske načelnike i općinska vijeća.

09.05.2014

MIROVNI SPORAZUM IZ OSLA JE MRTAV

Dvije godine od intifade, sedam godina od atentata na Jicaka Rabina, gdje su sada Izraelci i Palestinci?