Istraživanja

09.05.2014

KO JE KRIV ZA NEPRIMANJE BiH U PROGRAM »PARTNERSTVO ZA MIR«?

Povodom najave, da Bosna i Hercegovina neće biti primljena u program »Partnerstvo za mir«, krajem juna 2004. godine na samitu NATO-a u Istanbulu u Bosni i Hercegovini posebno u Republici Srpskoj uočene su različite reakcije na ocjenu međunarodnih zvaničnika iz NATO-a i EU o problemima nesaradnje BiH posebno Republike Srpske sa haaškim Sudom.

09.05.2014

PRIBLIŽAVA LI SE KRAJ NACIONALNIH STRANAKA U BOSNI I HERCEGOVINI?

Povodom odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini lorda Paddya Ashdowna o smjeni 59 uticajnih političara i pojedinaca u Republici Srpskoj (RS) uglavnom članova SDS-a (Srpska demokratska stranka) i djelimično članova PDP-a (Partija demokratskog progresa) došlo je do naglog usložnjavanja političke situacije u RS i BiH, čime je po prvi put nakon opštih izbora održanih 2002 godine najozbiljnije ugrožen opstanak postojeće koalicije vlasti (SDS, PDP, SDA - Stranka demokratske akcije) u RS i za...

09.05.2014

KULTURNA AUTONOMIJA KAO KONCEPTUALNI PRILAZ REGIONALIZMU

Na osnovu prvog istraživačkog saznanja moglo se zaključiti da nacionalne manjine na prostoru južne Srbije u regionalizmu nisu videle potrebe za većom decentralizacijom i prevazilaženje državne celine kao centralističkog oblika vlasti.

09.05.2014

APSTRAKTNI PRISTUP REGIONALIZACIJI MANJINSKIH ZAJEDNICA JUGOISTOČNE SRBIJE

Stav manjinskih zajednica prema konceptu regionalizma jeste da se ne obraća pažnja na relevantnost kulturne autonomije u onoj meri u kojoj na nju gledaju demokratski razvijena društva. Shodno savremenom političkom aktivizmu nacionalnih manjina, slobodno se može istaći, prateći podatke dobijene istraživanjem, da je domet svesti manjinskih zajednica dosegao zrelost za izvesno političko delovanje, ali ne i da je dato političko angažovanje na nivou da se zastupa i građanski pogled na svet.

09.05.2014

VANJSKOPOLITIČKI IZAZOVI NOVIH ČLANICA U EU

Države, koje su ove godine postale punopravne članice EU, među njima su i neke koje su već članice NATO-a, ostvarile su svoja dva najvažnija vanjskopolitička cilja. Time se nisu prestala postavljati nova pitanja, jer nastaju potrebe po novim ciljevima. Vrijeme se za te države nije zaustavilo.

09.05.2014

NAFTNA KRIZA: ISPRED ILI IZA NAS?

Rast cijene nafte na svjetskim tržištima u mjesecu avgustu 2004. godine svijet je dao u razmišljanje o budućim kretanjima te strateške sirovine. Svi analitičari se slažu, da je nafta strateška i rijetka sirovina koje će jednog dana nestati i da sa povećanjem njene potrošnje raste i njena cijena, to bi bilo prvo pravilo u trgovini sa naftom, koja bilježi stalni porast potrošnje poslije 2. svjetskog rata.

09.05.2014

DODIK I ČAVIĆ DIJELE REPUBLIKU SRPSKU?!

Međunarodni institut IFIMES u poslednje je vrijeme upozoravao na usložnjavanje političke situacije u BiH (Bosna i Hercegovina) pred predstojeće lokalne izbore 2. oktobra (listopada) 2004. godine, koju su svojim političkim djelovanjem kontinuirano pogoršavale nacionalne (nacionalističke) stranke u BiH: SDA (Stranka demokratske akcije), SDS (Srpska demokratska stranka), HDZ (Hrvatska demokratska zajednica) i njihovi sateliti PDP (Partija demokratskog progresa) i SzBiH (Stranka za BiH), a u posledn...

09.05.2014

PAD DODIKOVOG KREDIBILITETA I POPULARNOSTI

Trenutno stanje u BiH je pod snažnim uticajem predstojećih lokalnih izbora. Političke partije pokušavaju svojim akcijama i djelovanjem izvršiti uticaj na birače i javno mnenje kako bi ga zainteresovali za izbore. Međutim, uočava se naglašena nezainteresovanost kod građana što ukazuje, da bi se BiH mogla suočiti sa izraženom apstinencijom na izborima - većoj nego na prošlim izborima.

09.05.2014

NA POTEZU JE MILORAD DODIK!

Predizborna kampanja političkih stranaka u završnoj je fazi. Analitičari Međunarodnog instituta IFIMES primjećuju, da je kampanja bila jako specifična i da je u sebi sadržavala oštar sukob između aktuelnih vladajućih nacionalnih struktura.

09.05.2014

IZMEĐU POLITIČKE REALNOSTI I IRACIONALNOSTI

Kosovske političke institucije, uspostavljene poslije prvih višestranačkih izbora 2001. godine, imale su više dekorativni nego funkcionalni značaj.

09.05.2014

DRAGAN ČAVIĆ – POSLEDNJI PREDSJEDNIK REPUBLIKE SRPSKE?!

Karakteristika prethodnih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini održanih 2. oktobra/listopada 2004. godine je u uspostavljanju trenda pada popularnosti nacionalističkih politika, koje u najvećoj mjeri zastupaju nacionalističke/nacionalne partije SDS (Srpska demokratska stranka), SDA (Stranka demokratske akcije) i HDZ (Hrvatska demokratska zajednica).

09.05.2014

ODNOSI IZMEĐU TURSKE I EVROPSKE UNIJE PRED ZASJEDANJEM EVROPSKEGA VIJEĆA 17. DECEMBRA 2004. GODINE

Častni rektore Univerziteta u Ljubljani, poštovani učesnici, dame i gospodo! Zahvaljujem se Univerzi-tetu u Ljubljani za topao prijem. Veliko mi je zadovoljstvo da sam danas tu sa vama. Zahvalan sam profesoru Jezerniku za mogućnost, da mogu govoriti pred tako uglednim auditorijem.