PRIBLIŽAVA LI SE KRAJ NACIONALNIH STRANAKA U BOSNI I HERCEGOVINI?

Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) iz Ljubljane redovno analizira događanja na Bliskom istoku i Balkanu. IFIMES je pripremio analizu aktuelne političke situacije u Bosni i Hercegovini povodom odluke visokog predstavnika u BiH lorda Paddya Ashdowna o smjeni 59 uticajnih političara i pojedinaca iz Republike Srpske. Iz opširne analize izdvajamo najvažnije i najzanimljivije dijelove:

Povodom odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini lorda Paddya Ashdowna o smjeni 59 uticajnih političara i pojedinaca u Republici Srpskoj (RS) uglavnom članova SDS-a (Srpska demokratska stranka) i djelimično članova PDP-a (Partija demokratskog progresa) došlo je do naglog usložnjavanja političke situacije u RS i BiH, čime je po prvi put nakon opštih izbora održanih 2002 godine najozbiljnije ugrožen opstanak postojeće koalicije vlasti (SDS, PDP, SDA - Stranka demokratske akcije) u RS i zajedničkim organima na nivou države BiH.
Najnovije odluke visokog predstavnika u BiH uslijedile su nakon što vlasti u RS, koje predvodi SDS, nisu bile u stanju da pronađu najbolja rješenja za dugo godina otvorene društvene probleme kao što su ekonomski i socijalni oporavak kroz adekvatne reforme, nesaradnja sa međunarodnim sudom za ratne zločine u Haagu te nisu obezbjedile čvršće povezivanje RS a time i BiH sa svijetom zbog čega se BiH našla i još uvijek se nalazi daleko od ključnih međunarodnih asocijacija kao što su: EU, NATO, WTO i dr. Visok procenat nezaposlenosti te korupcija, koja je postala način života u RS usko je povezana sa nosiocima najvažnijih funkcija i institucija RS u cjelini. Zbog dugogodišnje vladavine i potpunog uticaja SDS-a na društvene tokove u RS taj entitet pretvoren je u političku zajednicu koju od vrha do dna kontroliše grupa od nekoliko desetina ljudi u kojoj su bez sumnje upravo oni koje smijenio visoki predstavnik i koji su preko funkcija koje su vršili u entitetu ili opštinama dugo godina držali u potčinjenosti cjelokupnu strukturu vlasti i ekonomije (vlast je funcionisala kao »društvo sa ograničenom odgovornošću - d.o.o.«), po mafijaškim principima i na način karakterističan za SDS i PDP. Identičnim metodama se kontroliše Federacija BiH od strane SDA, HDZ-a (Hrvatska demokratska zajednica) i djelimično Stranke za BiH (SzBiH). Oni su uspjeli, da pod svoju apsolutnu kontrolu stave cijelu teritoriju BiH pretvarajući BiH u poligon za demonstraciju klasične mafijaške vladavine nad jednim društvom.
Proizvodeći na takav način kategoriju ljudi koja čini 2-3% ukupnog stanovništva u BiH u kojoj su izrazito bogati ljudi i čiji je kapital nastao i počeo nastajati dolaskom na vlast nacionalnih stranaka 1990. godine i koji su nastojali i do sada su uspjevali da preostalih 97% stanovništva apsolutno kontrolišu držeći ih u stanju stalno rastućeg siromaštva i izolacije od razvijenog demokratskog svijeta.Upravo su te kriminalne strukture glavni finansijeri nacionalnih stranaka (SDS, HDZ i SDA) i njihovih partnera (satelita) PDP i SzBiH.
Međunarodni institut IFIMES smatra, da je visoki predstavnik u BiH odlukom o smjeni 59 uticajnih političara i pojedinaca u RS pokazao odlučnost te je prvi visoki predstavnik, koji je razumjeo suštinu odnosa u BiH i udarcem na političko-mafijašku strukturu pokazao da je jedina perspektiva BiH i put njenog spasa iz dugogodišnje političke i ekonomske agonije odlučan obračun sa mafijaškom strukturom koja u BiH vlada od 1990 godine do danas i koja je na jednak način prisutna u sve tri nacionalne stranke i u sva tri naroda. Odluka visokog predstavnika neće imati svoj puni efekat ukoliko ostane usmjerena samo na SDS, jer nacionalne stranke funkcionišu po principu spojenih posuda. Akcija visokog predstavnika mogla bi imati pravi smisao samo ukoliko bi na jednak način pogodila stranke HDZ, SDA, SzBiH, jer bi na taj način bila zadovoljena pravda i jasno stavljeno do znanja da su mafijaške nacionalističke strukture, koje generira politika nacionalnih stranaka, pogođene i označene glavnim krivcem vrlo sporog napredka i razvoja novog bh. društva. Ako bi sankcije ostale samo prema SDS-u to će SDS pretvoriti u žrtvu u očima srpskog naroda i ponovno će homogenizirati Srbe oko SDS-ove politike, a to će značiti ubrzanu homogenizaciju Bošnjaka oko SDA, Hrvata oko HDZ-a i na taj način bi BiH ostala u začaranom krugu mafije, kriminala, korupcije daleko od modernog i demokratskog svijeta kome se okreću sve zemlje u regiji (Srbija i Crna Gora, Hrvatska) osim BiH. Tako bi napor međunarodne zajednice da reformiše bosanskohercegovačko društvo bio uzaludan kao i vrijeme i novac koji su potrošeni u tu svrhu te bi se umanjio kredibilitet međunarodne politike u drugim kriznim regionima svijeta.

Podaci o uzorku:
• Uzorak: slučajan troetapni
• Veličina uzorka: 984 ispitanika (punoljetni građani oba pola)
• Metodologija: telefonska anketa
• Period: od 07.07.2004 do 09.07.2004
• Stepen pouzdanosti: 95%
• Kontrola: na 10% uzorka
• Standardna devijacija: +/-3
• Teritorija: Republika Srpska

Da li podržavate odluku visokog predstavnika u BiH lorda Paddya Ashdowna o smjeni 59 uticajnih političara i pojedinaca u Republici Srpskoj?

DA, ukoliko bi takva odluka bila donešena i za pojedince iz SDA, HDZ, SzBiH ~ 69,10%
NE ~ 22,70%
NEMAM STAV ~ 8,20%

Imajući u vidu, da reakcije u RS nisu bile tako burne, kao što se možda očekivalo, može se razumjeti kao tiha podrška građana odlukama visokog predstavnika u BiH i ujedno nada da se neće zaustaviti na toj odluci jer su smijenjeni sa vlasti ljudi koji su u velikom broju sredina predstavljali strahovladu i vršili potpuni nadzor političkih i ekonomskih tokova. Pristanak građana na sankcije koje su izrečene SDS-u i PDP-u jasno ukazuje, da su se građani zasitili SDS-a i PDP-a i politike koja ih godinama drži u stanju visokog siromaštva, izolacije od svijeta i stalnog osjećaja izvjesne krivnje za sve loše što se događalo u BiH u nedavnoj prošlosti.
Zato se kod građana osjeća potreba za novom politikom, koja bi na objektivan način približila stvarne probleme BiH svijetu ali istovremeno pronašla najbolje metode izlaska iz ekonomske, socijalne i političke krize. Alternativa vladajućim politikama u RS i BiH jedino mogu biti progresivne i demokratske snage koje su u ovom trenutku registrovane na političkoj ljevici u koju u RS spadaju SNSD i SP (Socijalistička partija), a u FBiH SDP odnosno pojavljivanje novih (»neistrošenih«) političkih opcija i pojedinaca.
Međunarodni institut IFIMES smatra, da je lider SNSD (Savez nezavisnih socijaldemokrata) Milorad Dodika značajna politička ličnost u demokratskim promjenama ali bi njegovo pomjeranje prema retorici nacionalnih stranaka u želji da privuče birače SDS-a bio pogrešan potez te bi bio odgovoran za održanje i potsticanje nacionalnih tenzija u bh. društvu. Njegov SNSD više liči na jednu liberalnu stranku, koja štiti interese kapitala kojeg posjeduje manji dio njegove stranačke strukture, a građani očekuju da se partije ljevice stave u funkciju ostvarenja interesa i potreba socijalno najugroženih kategorija društva u prvom redu radnika sa malim primanjima i nezaposlenih.
Problem posebno ugroženih kategorija stanovništva u RS najbolje u svom programu definiše SP ali ona u ovom trenutku nije u stanju bez čvršće povezanosti sa političkim grupacijama lijeve orijentacije pokrenuti korjenite društvene promjene. Zbog toga je nužna saradnja između SNSD-a i SP-a u kojoj SNSD ima veću odgovornost i koji bi se morao više približiti i razvijati neopterećen nacionalnom retorikom, jer SNSD ne smije postati sofisticiran SDS pošto postoje nagovještaji da Milorad Dodik kroz neposrednu saradnju sa Draganom Čavićem, koji je preuzeo vodstvo SDS-a želi stvoriti neki novi savez (partnertstvo) nakon čega bi u ovom trenutku dobro ugrožen i uzdrmani mafijaški lobi dobio svojevrstan oblik zaštite. To bi značilo održavanje stanja iste politike s kojom je se svojim odlukama visoki predstavnik u BiH pokušao obračunati. Time Milorad Dodik iznevjeruje opoziciju i razočarane građane, koji ga trenutno podržavaju i očekuju kroz zajednički nastup svih opozicionih partija promjene koje bi BiH počele izvlačiti iz kruga zaostalih i neperspektivnih država.

Podaci o uzorku:
• Uzorak: slučajan troetapni
• Veličina uzorka: 984 ispitanika (punoljetni građani oba pola)
• Metodologija: telefonska anketa
• Period: od 07.07.2004 do 09.07.2004
• Stepen pouzdanosti: 95%
• Kontrola: na 10% uzorka
• Standardna devijacija: +/-3
• Teritorija: Republika Srpska

Podržavate li novo partnerstvo na političkoj sceni RS između Milorada Dodika (SNSD) i Dragana Čavića (SDS)?

DA ~ 22,30%
NE ~ 59,80%
NEMAM STAV ~ 17,90%

Podaci o uzorku:
• Uzorak: slučajan troetapni
• Veličina uzorka: 984 ispitanika (punoljetni građani oba pola)
• Metodologija: telefonska anketa
• Period: od 07.07.2004 do 09.07.2004
• Stepen pouzdanosti: 95%
• Kontrola: na 10% uzorka
• Standardna devijacija: +/-3
• Teritorija: Republika Srpska

Ko od postojećih političkih struktura može obezbjediti ekonomski razvoj, političku stabilnost i afirmaciju Republike Srpske?

POSTOJEĆA VLAST ~ 16,40%
UDRUŽENE OPOZICIONE PARTIJE ~ 69,50%
MEĐUNARODNI PROTEKTORAT ~ 2,90%
NEMAM ODGOVORA ~ 11,20%

Međunarodni institut IFIMES smatra, da postojeće smjene 59 uticajnih političara i pojedinaca iz RS nagovještavaju, da je u međunarodnim krugovima sve prisutnija ideja da se u BiH konačno zabrani političko organizovanje i djelovanje na nacionalnoj (nacionalističkoj) i vjerskoj osnovi te da sadašnje smjene predstavljaju jednu od faza ka konačnoj zabrani političkog djelovanja postojećih nacionalnih stranaka SDS, SDA, HDZ i njihovih saveznika. O tome govore IFIMES-ova saznanja, da se očekuje smjena uticajnih pojedinaca iz SDA, HDZ i SzBiH.
Međunarodni institut IFIMES smatra, da visoki predstavnik ne smije ponoviti grešku svog prethodnika Wolfganga Petrischa, koji je 2000 godine pred tadašnje lokalne izbore u BiH smijenio visoke dužnosnike HDZ-a, a pri tome nije poduzeo nijednu sličnu akciju prema dužnosnicima SDS-a i SDA. To je doprinijelo obnavljanju uticaja HDZ-a u hrvatskom biračkom tijelu i njihovom trijumfu na izborima.

Podaci o uzorku:
• Uzorak: slučajan troetapni
• Veličina uzorka: 1823 ispitanika (punoljetni građani oba pola)
• Metodologija: telefonska anketa
• Period: od 07.07.2004 do 09.07.2004
• Stepen pouzdanosti: 95%
• Kontrola: na 10% uzorka
• Standardna devijacija: +/-3
• Teritorija: Bosna i Hercegovina (Federacija BiH, Republika Srpska, Brčko Distrikt)

Da li bi zabrana nacionalnih stranaka u BiH doprinijela političkim promjenama u BiH i sveopštoj normalizaciji stanja u državi?

DA ~ 63,10%
NE ~ 25,20%
NE ZNAM ~ 11,70%

Međunarodni institut IFIMES smatra, da u sadašnjoj konstalaciji političkih odnosa treba ozbiljno razmisliti o prolongiranju najavljenih lokalnih izbora u BiH te spriječiti dodatnu destabilizaciju države. Održavanje prijevremenih parlamentarnih izbora bilo bi neprimjereno, jer bi u sadašnjih okolnostima na njima ubjedljivo trijumfovali nacionalisti.