Politički pluralizam i parlamentarna demokratija u Bosni i Hercegovini

prof. dr. Mirko Pejanović, redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u SarajevuMeđunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) iz Ljubljane, Slovenija, redovno analizira događanja na Bliskom istoku i Balkanu. Akademik dr. Mirko Pejanović, redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu u svom članku „Politički pluralizam i parlamentarna demokratija u Bosni i Hercegovini“ piše o istorijskoj genezi odnosa u BiH sa naglaskom na periodu od 1990.godine do danas. Njegov članak objavljujemo u prilogu.

Članak: