KRAJ POLITIČKE KARIJERE PADDYA ASHDOWNA?

Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) iz Ljubljane redovno analizira događanja na Bliskom istoku i Balkanu. IFIMES je pripremio analizu aktuelne političke situacije u Bosni i Hercegovini (BiH) sa posebnim osvrtom na ulogu visokog predstavnika u BiH lorda Paddya Ashdowna i Ureda visokog predstavnika (OHR) u cjelini. Iz opširne analize izdvajamo najvažnije i najzanimljivije dijelove:

Da li je Bosna i Hercegovina nakon što je nepune tri godine na funkciji visokog predstavnika u BiH lord Paddy Ashdown bliža uspjehu, da postane modernizovana zemlja po evropskim standardima ili je bliža »balkanskoj krčmi« u kojoj se čeka da lord Paddy Ashdown prilikom svog odlaska ugasi svjetlo i da se ponovo pokrene sve ono što je na bosanskohercegovačkim prostorima već jednom viđeno početkom 90-tih godina prošlog stoljeća?
Svi oni, koji manje poznaju ili razumiju mentalni sklop Bosanaca i Hercegovaca, mogli bi zaključiti da je u BiH postignut izuzetno veliki napredak u provođenju brojnih i različitih reformi. Brojne reforme imale su za cilj, da se u BiH uspostavi normalna zajednica i za takve projekte na bh. prostorima može se pronaći veliki broj pristalica. Međutim, postavlja se pitanje, da li je pristup i receptura aktuelnog visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH lorda Paddya Ashdowna pravilna te može li donijeti napredak BiH, jer je zasnovan na saradnji sa nacionalnim/nacionalističkim strankama kao njegovim glavnim saveznicima u reformama i »podaničkim« medijima, koji su prije više od 10 godina ovu zemlju vodile i uvele u najtragičniji sukob u njenoj istoriji? Da li je moguće da bh.nacionalne/nacionalističke stranke, iz čijih redova su do sada skoro svi osumljičeni u Haaškom sudu za ratne zločine, budu nosioci novog napredka u BiH? Uz to iz redova nacionalnih stranaka u BiH su i nosioci najkrupnijeg kriminala koji se procesuira kod pravosudnih organa BiH (aktuelni slučaj dr. Dragana Čovića, člana Predsjedništva BiH).
Međunarodni institut IFIMES smatra, da nacionalne stranke nisu dio reformske strukture BiH te im predstavnici međunarodne zajednice ne smiju pružati ruku partnerstva i podrške. Aktuelni visoki predstavnik lord Ashdown od samog početka svog mandata daje podršku destruktivnim političkim snagama u BiH samoinicijativno ili ne. Ukoliko je to, ipak, stav EU i SAD onda je to zabrinjavajuća činjenica nad kojom se razuman civilizovan svijet mora ozbiljno zabrinuti?! Činjenica je, da su građani BiH na izborima glasali za nacionalne stranke, ali se ne smije zanemariti činjenica da je samo 50% građana izašlo na poslednje parlamentarne i lokalne izbore (2002, 2004), a pri tome treba imati u vidu činjenicu, da je većina biračkog tijela, a posebno u Republici Srpskoj, na poslednjim lokalnim izborima iskazala veću podršku ne-nacionalnim strankama (strankama političke ljevice – SNSD-Savez nezavisnih socijaldemokarta i SP-Socijalistička partija) što dovodi u pitanje legitimnost pomenutog političkog pristupa i recepture visokog predstavnika lorda Ashdowna, koju primjenjuje u BiH.

Međunarodni institut IFIMES je u BiH u novembru 2004 obavio istraživanje, poslije održanih lokalnih izbora 02.10.2004, na uzorku građana koji nisu izašli na održane lokalne izbore.

Podaci o uzorku:
• Uzorak: slučajan troetapni
• Veličina uzorka: 1.466 ispitanika (punoljetni građani oba pola)
• Metodologija: telefonska anketa
• Period: od 08.11.2004 do 12.11.2004
• Stepen pouzdanosti: 95%
• Kontrola: na 10% uzorka
• Standardna devijacija: +/-3%
• Teritorija: BiH

Zbog čega niste izašli na poslednje lokalne izbore 2. oktobra/listopada 2004. godine?

A) Zbog protektorske uloge visokog predstavnika u BiH ~ 27,90%
B) Zbog nezadovoljstva vladavinom nacionalnih stranaka ~ 42,20%
C) Zbog lošeg uticaja međunarodne zajednice na politiku u BiH (EU, SAD) ~ 21,40%
D) Ostali razlozi ~ 8,50%

Podaci o uzorku:
• Uzorak: slučajan troetapni
• Veličina uzorka: 1.466 ispitanika (punoljetni građani oba pola)
• Metodologija: telefonska anketa
• Period: od 08.11.2004 do 12.11.2004
• Stepen pouzdanosti: 95%
• Kontrola: na 10% uzorka
• Standardna devijacija: +/-3%
• Teritorija: BiH

Da ste eventualno izašli na poslednje lokalne izbore 02.10.2004 za koga bi ste glasali?

A) Za ujedinjenu opoziciju (SNSD, SP, SDP, NHI, HSS...) ~ 79,20%
B) Za nacionalne stranke ~ 12,40%
C) Za ostale stranke ~ 8,40%

Međunarodni institut IFIMES smatra, da je glavni razlog nezadovoljstva u BiH izuzetno teško ekonomsko-socijalno stanje kojeg karakteriše visok procenat nezaposlenosti i mali izgledi, da se stepen zaposlenosti može povećati u bližoj budućnosti. Nacionalne stranke i visoki predstavnik lord Ashdown zbog nespremnosti i sopstvenih nesposobnosti bježe od rješavanja suštinskih i životnih pitanja ljudi kao što su: zapošljavanje, društveni standard, pravednija socijalna raspodjela, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Usmjeravaju se samo na pitanje nedovoljno konzistentnih ustavnih rješenja u BiH naspram evropskih standarda. Tako visoki predstavnik lord Ashdown prepušta nacionalistima i njihovim partnerima jednu zanimljivu temu u kojoj sve tri nacionalne stranke realizuju teze o sopstvenoj ugroženosti u slučaju ustavnih i političkih reformi te tako proizvode osjećaj straha kod građana i potpomažu svoje političko trajanje. To predstavlja veliku prepreku za istinski preobražaj političke svijesti građana koja ostaje na nivou dominantne uloge svijesti sa početka 90-tih godina prošlog stoljeća u BiH.
Međunarodni institut IFIMES smatra, na osnovu provedenih istraživanja, da je jedina nada za BiH neutralisanje svih oblika političkog organizovanja na nacionalnoj osnovi. Time bi Evropa i međunarodna zajednica u cjelini trebali da odgovore, da li žele budućnost BiH kao integrisane zajednice po modelu evropskih i svjetskih vrijednosti ili izrazito nacionalno podijeljenu BiH čija blizina EU predstavlja stalnu prijetnju i izvor nestabilnosti, koja sasvim sigurno opterećuje Evropu, a uz to zadržava poziciju zemlje pogodne za različite pojavne oblike kriminala koji najdirektnije pogađa EU što uključuje i tranzit međunarodnog kriminala kroz BiH.

Podaci o uzorku:
• Uzorak: slučajan troetapni
• Veličina uzorka: 1.466 ispitanika (punoljetni građani oba pola)
• Metodologija: telefonska anketa
• Period: od 14.03.2005 do 18.03.2005
• Stepen pouzdanosti: 95%
• Kontrola: na 10% uzorka
• Standardna devijacija: +/-3%
• Teritorija: BiH

U kojim političkim opcijama vidite perspektivu BiH?

A) Zajedničko djelovanje i nastup opozicionih stranaka ~ 68,10%
B) Nacionalnim strankama ~ 19,40%
C) Novim političkim snagama ~ 5,10%
D) Ne znam ~ 7,40%

Međunarodni institut IFIMES smatra, da najveću odgovornost za ukupnu situaciju u BiH u poslednje dvije godine snosi visoki predstavnik lord Ashdown, koji je izuzetno zakomplikovao političku scenu u BiH prihvatajući nacionalne stranke u BiH kao svoje partnere čime je do sada zadao najveći udarac razvoju demokratske alternative u BiH za koju je svojevremeno međunarodna zajednica bila zainteresovana.
Međunarodni institut IFIMES smatra, na osnovu obavljenih dvogodišnjih redovnih analiza i istraživanja stanja u BiH, da međunarodna zajednica treba da napravi politički zaokret u BiH i započne saradnju sa naprednim političkim strankama u BiH kao što su: SDP-Socijaldemokratska partija, SNSD, Socijalistička partija, političke stranke Hrvata u BiH političkog centra i ljevice kao što su HSS-Hrvatska seljačka stranka, NHI-Nova hrvatska inicijativa, »Radom za boljitak« te novim političkim strankama koje će se pojaviti na bh. političkoj sceni.
Međunarodni institut IFIMES smatra, da se ne smije zanemariti činjenica da visoki predstavnik lord Ashdown još nije saopštio gdje se troši i koliki novac poreskih obveznika, prije svega iz EU i SAD, te tako direktno utiče na podrivanje napora koje je međunarodna zajednica učinila pomažući BiH na različitim projektima insistirajući na transparentnosti i namjenskom trošenju.
Međunarodni institut IFIMES smatra, da je visoki predstavnik lord Ashdown svojim djelovanjem potsticao razvoj autokratske svijesti koja je na prostorima BiH uvijek imala obilježje totalitarnog režima što lorda Ashdowna diskvalifikuje kao demokratu čime mu uskraćuje mogućnost da poslije okončanja mandata u BiH obavlja bilo kakvu odgovornu funkciju u Velikoj Britaniji ili institucijama EU i međunarodne zajednice uopšte.
Međunarodni institut IFIMES smatra, da mandat visokog predstavnika lorda Ashdowna treba okončati prije isteka mandata i na tu poziciju dovesti umjerenog političara (ne profesionalnog vojnika ili policajca) po mogućnosti iz država koje bliže gravitiraju BiH ne isključujući mogućnost i političara iz država nastalih raspadom SFRJ. U aktelnom njemačko-francuskom nadmetanju za izbor novog visokog predstavnika u BiH kompromisno rješenje mogao bi predstavljati izbor novog visokog predstavnika u BiH iz Slovenije ili Makedonije pošto te države nisu susjedi BiH o čemu se već razgovara u nekim krugovima u Briselu.