Konferencija: Za mir i pomirenje na konfliktnim područjima – uloga religija

 

Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES), Stalna misija u Austriji i Universal Peace Federation (UPF), vas u saradnji sa partnerskim organizacijama poziva na konferenciju na temu

 

 

Za mir i pomirenje na konfliktnim područjima – uloga religija

 

petak, 27.januar 2017, 13:00 - 17:30

Vienna International Center (VIC), C-Building – Conf. Room C1, 2.sprat

Preuzimanje dozvola za dnevni ulazak u UN: 13:00 – 14:00 (Gate 1)

 

 

1. panel: 14.00 - 15.30 

Kultura mira u usporedbi sa kulturom nasilja i rata: za Interreligijsko vijeće UN

 

2. panel: 16.00 – 17.30 

Program za mir na Bliskom istoku, u Ukrajini i na Balkanu

 

Završetak programa: 17:30

 

Govornici: vjerske vođe, akademici, novinari i vođe nevladinih organizacija (NGOs)

 

Za ulazak u VIC  potrebno je imati dozvolu. Ako nemate dozvole za stalni ulazak u VIC molimo vas da se  registrirate najkasnije do 23.januara 2017. Svi koji žele ući u VIC i sudjelovati na konferenciji 27.januara 2017 moraju doći sa identifikacijskim dokumentom na Gate 1.  Dostup do VIC, 1220 Wien, Wagramerstrasse 5, je moguć i sa podzemnom željeznicom U1 (Kaisermühlen).

 

Svjetski dan interreligijskog suživota bio je prvi puta predložen Generalnoj skupštini UN-a 23.septembra 2010, a nepuni mjesec dana poslije prijedlog je bio saglasno usvojen od UN-a i od tada je prva sedmica u februaru svjetski dan interreligijskog suživota.

 

Beč/Ljubljana, 20.januar 2017