Direktor IFIMES-a posjetio rektora Univerziteta u Sarajevu

 

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Direktor IFIMES-a posjetio rektora Univerziteta u Sarajevu

 

Sarajevo, 11. januar 2017 –  Direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) doc. dr. Zijad Bećirović posjetio je Rektorat Univerziteta u Sarajevu (UNSA) gdje se susreo sa rektorom prof. dr. Rifatom Škrijeljom i prorektorom za umjetnost, kulturu i sport prof. dr. Zijadom Mehićem.

 

Sugovornici su razgovarali o oblicima i modalitetima suradnje između Univerziteta u Sarajevu i Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije. Također je razgovarano i o mogućnostima da IFIMES u okviru svoga djelovanja i u okviru svojih mogućnosti pomogne UNSA u pojedinim aspektima njegovog budućeg razvoja.  Najavljeno i potpisivanje sporazuma o suradnji između ove dvije ustanove.

 

Na kraju razgovora direktor Bećirović je uputio poziv rektoru UNSA Škrijelju da posjeti IFIMES i održi predavanje te je istakao: „Univerzitet u Sarajevu, kao vodeća visokoobrazovna, naučnoistraživačka i pedagoška institucija u Bosni i Hercegovini, ima mnoge potencijale koje može prezentirati u međunarodnim okvirima, a IFIMES će u okviru svog djelovanja staviti na raspolaganje svoje kapacitete s ciljem njegove još bolje afirmacije. Tome će, sigurno, doprinijeti i potpisivanje sporazuma o suradnji.“

 

Sarajevo, 11. januara 2017