Direktor IFIMES-a na okruglom stolu o nagradi Saharov za slobodu misli 2015

Maja Ratej (lijevo), Igor Šoltes, Zijad Bećirović, Damjan Mandelc i Branko Soban

 

SAOPŠTENJE/PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

 

Direktor IFIMES-a na okruglom stolu o nagradi Saharov za slobodu misli 2015

 

LJUBLJANA, 11. decembar 2015 – Direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) mr. sc. Zijad Bećirović je na poziv predstavništva Evropskog parlamenta u Republici Sloveniji sudjelovao na okruglom stolu, koji je održan u petak, 11. decembra 2015, u 18.00 sati, u Mini teatru, Križevniška ulica 1, Ljubljana.

Nagrada Saharov 2015 je u Sloveniji obilježena održavanjem okruglog stola na kojem se raspravljalo o slobodi izražavanja, o nepoštivanju ljudskih prva i o napretku, koji je na području mirnog suživota postignut u posljednjih 50 godina. Posebno je naglašen  doprinos dobitnika nagrade Saharov, prije svega ljetošnjeg laureata Raifa Badawija iz Saudijske Arabije.

 

Na okruglom stolu su sudjelovali:

- mr. sc. Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES);

- doc. dr. Damjan Mandelc, sociolog kulture i filozof, predavač predmeta s područja sociologije naroda i nacionalizma, sociologije globalizacije i sociologije evropskih integracija;

- Branko Soban, dugogodišnji dopisnik iz Moskve i sa Bliskog istoka, priznati novinar i izvještač sa zasjedanja Vijeća Evrope;

- dr. Igor Šoltes, zastupnik u Evropskom parlamentu (Zeleni)

 

Događaj je moderirala Maja Ratej.

 

U raspravi su sudionici naglasili značaj ljudskih prava i slobode govora, posebno u sadašnjem vremenu u kojem zbog aktualnih događaja dolazi do stagnacije, čak nazadovanja u pogledu poštivanja i priznavanja ljudskih prava i slobode govora.   Zbog toga je potrebno, da glasnici i zagovornici ljudskih prava i slobode govora budu još glasniji u svojim nastojanjima i u djelovanju.

 

Ljubljana, 11.decembar 2015