PAD DODIKOVOG KREDIBILITETA I POPULARNOSTI

Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) iz Ljubljane redovno analizira događanja na Bliskom istoku i Balkanu. IFIMES je pripremio analizu aktuelne predizborne političke situacije u Bosni i Hercegovini povodom lokalnih izbora, koji će biti održani 2. listopada 2004. godine. Iz opširne analize izdvajamo najvažnije i najzanimljivije dijelove:

Trenutno stanje u BiH je pod snažnim uticajem predstojećih lokalnih izbora. Političke partije pokušavaju svojim akcijama i djelovanjem izvršiti uticaj na birače i javno mnenje kako bi ga zainteresovali za izbore. Međutim, uočava se naglašena nezainteresovanost kod građana što ukazuje, da bi se BiH mogla suočiti sa izraženom apstinencijom na izborima - većoj nego na prošlim izborima.
Analitičari Međunarodnog instituta IFIMES smatraju, da za takav trenutni stav javnosti prema predstojećim izborima postoji više razloga. Postojeća vlast na svim nivoima koju čine nacionalne stranke Stranka demokratske akcije (SDA), Srpska demokratska stranka (SDS), Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) kao i njihovi sateliti Partija demokratskog progresa (PDP) u Republici Srpskoj (RS) i Stranka za BiH (SzBiH) u Federaciji BiH (FBiH) te Ured visokog predstavnika u BiH (OHR) kao važan, a ponekad i najuticajniji faktor na ukupne društvene procese u BiH zajedno nisu uspjeli da od poslednjih opštih izbora do danas u bilo kom segmentu poboljšaju stanje u društvu. Najvažnije područje gdje su građani očekivali promjene i poboljšanje je ekonomsko socijalno stanje u zemlji. U ovom trenutku kao i ranije ekonomsko-socijalno stanje u državi je teško i složeno te se ne naziru promjene na bolje. Kod građana to izaziva podozrenje i odbojnost prema vladajućim političkim strukturama, a takođe i prema OHR-u zbog toga što je visoki predstavnik lord Paddy Ashdown svojom saglasnošću omogućio povratak na vlast nacionalnih stranaka.

Podaci o uzorku:
• Uzorak: slučajan troetapni
• Veličina uzorka: 892 ispitanika (punoljetni građani oba pola)
• Metodologija: telefonska anketa
• Period: 20.09.2004
• Stepen pouzdanosti: 95%
• Kontrola: na 10% uzorka
• Standardna devijacija +/-3
• Teritorija: Republika Srpska

Da li želite da nacionalne stranke u BiH osvoje većinu glasova na lokalnim izborima?

NE ~ 67,80%
DA ~ 21,60%
NEMAM STAV ~ 10,60%

Izborna ponuda nacionalnih stranaka je, po ko zna koji put, naglašena nacionalna retorika koja podstiče emocije i homogenizaciju nacionalno opredijeljenih birača. Vladavina nacionalnih stranaka u BiH, koja sa manjim prekidima traje 14 godina, nije uspjela da razriješi najvažnije bosanskohercegovačke probleme nego je iznova produkovala nova razočarenja građana u takvu politiku. To će potvrditi i politička apstinencija birača na predstojećim izborima. Sa takvom politikom BiH nema perspektive i sve će više zaostajati iza razvijenih evropskih država. Veliki broj građana u zemlji za takvo stanje pored nacionalnih stranaka odgovornim smatra i OHR koji ni u kom slučaju nije smjeo prihvatiti saradnju i dijalog sa nacionalnim politikama.
Međunarodni institut IFIMES smatra, da će visoki predstavnik u BiH i međunarodna zajednica u cjelini morati odabrati potpuno drugačiji pristup prema nacionalnim strankama ukoliko žele da sačuvaju državu BiH sa mogućnošću da zabrane političko organizovanje na nacionalnoj i vjerskoj osnovi.
Analizirajući političko stanje u RS pred izbore uočava se konfuzija i nesnalaženje posebno predsjednika Republike Srpske Dragana Čavića i Vlade RS. Dragan Čavić koji je ujedno i novouspostavljeni predsjednik SDS nakon što je iz političkog života eliminisao Dragana Kalinića potpuno je posvećen namjeri da što prije uspostavi vlast nad strankom zanemarujući posao predsjednika RS nespretno ukrštavajući te dvije funkcije nanoseći pri tome nemjerljivu štetu instituciji predsjednika Republike Srpske.
Koalicija SDS-SDA-PDP prema ranijem dogovoru, pred izbore iscenira događaje koji odgovaraju nacionalistima. Tako su odlukama vlade RS, smijenili ministra prostornog uređenja iz redova SDA i tako učinili veliku predizbornu uslugu SDA na homogenizaciji bošnjačkog izbornog tijela. Na taj način su samo prividno uzdrmali odnose u koaliciji i omogućili da se svaka od nacionalnih stranaka na terenu opravda za neprimjerenu i nedopustivu koaliciju između SDS i SDA, a cilj je da se birači prevare pred izbore. Zato se može očekivati da će birači kazniti takve aktivnosti vladajućih partija neizlaskom na izbore i davanjem glasova drugim partijama.
SDS-u i PDP-u birači su okrenuli leđa i njihovi skupovi su za njih nezanimljivi tako da ih posjećuje veoma mali broj građana najčešće članovi stranačkih organa. Važan dio biračkog tijela, koji je očekivao zajednički nastup opozicije na izborima: Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), Socijalistička partija (SP) i Demokratski narodni savez (DNS) razočarao se zbog tajnih sastanaka izmedju Čavića i Dodika na kojima je dogovarana saradnja izmedju SDS i SNSD prije i posle izbora. SNSD-u su u poslednje vrijeme pristupali bivši članovi SDS-a, a mnogi od njih predstavljaju kriminalizovane elemente što slabi kredibilitet SNSD-a čemu se takođe protivi ugledan dio Dodikove stranke, koji skoro da i ne učestvuju u izbornoj kampanji. Dokaz pada kredibiliteta Milorada Dodika i SNSD je i u izvještaju Transparency International, koji govori o koruptivnosti političkih stranaka u kome se pored nacionalnih stranaka nalazi i Dodikov SNSD.
Opozicija je uspjela samo u nekoliko opština da ima zajedničkog kandidata i tu će ubjedljivo pobjediti, što će ujedno biti pokazatelj Miloradu Dodiku i njegovoj stranci kako se mogla ostvariti pobjeda na izborima da je opozicija nastupila sa zajedničkim kandidatima. Očigledno je, da su tajni dogovori Čavića i Dodika prema ocjeni javnosti u RS imali koristi za SDS, jer je Čavić iz njih izvukao veću korist, koja će mu omogućiti da SDS-ovi kandidati pobjede podijeljenu opoziciju u gradovima gdje su građani prema našim ranijim istraživanjima željeli promjene ili vjerovali u opoziciju.
Brojni dio biračkog tijela će kazniti SDS, PDP i SNSD zbog krajnje neprimjerene retorike njihovih lidera Čavića, Dodika i Ivanića prilikom međusobnih i ličnih obračuna. Građani su zasićeni svađama i sukobima kojima je posebno sklon Milorad Dodik i traže od političara da nastupaju sa realnim stavovima i da nude rješenja za probleme umjesto upotrebe ružnih riječi za svoje protivnike.

Podaci o uzorku:
• Uzorak: slučajan troetapni
• Veličina uzorka: 892 ispitanika (punoljetni građani oba pola)
• Metodologija: telefonska anketa
• Period: 20.09.2004
• Stepen pouzdanosti: 95%
• Kontrola: na 10% uzorka
• Standardna devijacija +/-3
• Teritorija: Republika Srpska

Da li na predstojećim lokalnim izborima u BiH želite koaliciju SDS-a i SNSD-a?

DA ~ 9,80%
NE ~ 81,30%
NEMAM STAV ~ 8,90%

Međunarodni institut IFIMES ocjenjuje, da je u poslednje vrijeme evidentan porast popularnosti Socijalističke partije (SP) koja u predizbornoj kampanji nastupa krajnje odmjereno i sa realnim rješenjima. SP se bori za povratak povjerenja građana u institucije sistema koje je odavno izgubljeno pozivom da se vlast neposrednije kontroliše. Komisija za zaštitu građana, koju nude kao rješenje, je dobila nepodijeljenu podršku. Na javnim skupovima oko SP-a se okupljaju građani koji žele da čuju konkretna rješenja. Njihov lider Petar Đokić nastupa krajnje odgovorno i umjereno sa zahtjevom za uspostavu pravedne i pravne države što ih posebno izdvaja u predizbornoj kampanji. Svojim nastojanjem za sveopštom normalizacijom života na prostorima BiH otvaraju se vrata za takvu politiku i to će ih u budućem periodu pretvoriti u jedan od važnijih političkih faktora u državi.
Revizorski izvještaji su utvrdili postojanje velikog broja kriminalnih aktivnosti u opštinama gdje je SDS imao neprikosnovenu vlast kao što su Bijeljina, Lopare i druge što potvrđuje opravdanost smjena koje je svojevremeno učinio visoki predstavnik lord Paddy Ashdown. Zbog toga Međunarodni institut IFIMES smatra, da bi slična akcija mogla uslijediti i prema SDS-ovim kadrovima iz tih opština koji su se ponovo kandidovali na izborima.
PDP je najviše razočarala birače i zbog toga će se ta partija u mnogim opštinama boriti za cenzus kako bi politički preživjela, jer je njen čvrst zagrljaj sa SDS i SDA shvaćen kao isključiva borba za vlast koju su uzeli pojedinci iz stranke i mnogi od njih duboko ušli u kriminalne aktivnosti, a što je brojnim revizijama potvrđeno.
Analitičari Međunarodnog instituta IFIMES smatraju, da se kroz ovu predizbornu kampanju jasno profiliše politička scena u Republici Srpskoj što jasno ukazuje, da će ogroman broj malih partija koje učestvuju na ovim izborima biti primorane na gašenje ili udruživanje sa drugim partijama, a to će za političku scenu u budućnosti biti izuzetno važno.
U Federaciji BiH je izraženo nepovjerenje u vladajuću politiku SDA, Stranke za BiH i HDZ pa će u velikom broju opština SDP zadržati svoju vodeću ulogu pa čak i povećati uticaj na lokalnom nivou. Medjutim, SDP je prilično usamljena kao napredna politička partija zahvaljujući njenom lidera Zlatka Lagumdžije, koji svojim samovoljnim autokratskim stilom odbacuje potencijalne saveznike i nanosi veliku štetu afirmaciji naprednih ideja, procesa i političkih snaga u Federaciji BiH.
Vodstvo SDA u Sarajevu nalazi se pod snažnim pritiskom Sulejmana Ugljanina i Rasima Ljajića sa Sandžaka, koji traže od rukovodstva SDA da utiče na povlačenje tužbe BiH protiv Srbije i Crne Gore za genocid – tužba je podnešena pred Međunarodnim sudom u Haagu. Prema informacijama kojima raspolaže Međunarodni institut IFIMES postoje veliki izgledi da rukovodstvo SDA pristane na povlačanje navedene tužbe. Rukovodstvo SDA izbjegava direktno umješanje u političke konflikte u Novom Pazaru i Sandžaku, koji su posledica ličnih sukoba i interesa dva eksponenta politike: Sulejmana Ugljanina eksponenta Sarajeva i Rasima Ljajića eksponenta Beograda na Sandžaku. Rezultati lokalnih izbora u susjednoj Srbiji mogu dati dodatan zamah opoziciji u BiH o čemu će odlučivati poslednji dani predizborne kampanje.

Podaci o uzorku:
• Uzorak: slučajan troetapni
• Veličina uzorka: 892 ispitanika (punoljetni građani oba pola)
• Metodologija: telefonska anketa
• Period: 20.09.2004
• Stepen pouzdanosti: 95%
• Kontrola: na 10% uzorka
• Standardna devijacija +/-3
• Teritorija: Republika Srpska

Za koga bi ste glasali na predstojećim lokalnim izborima?

SNSD ~ 17,20%
SDS ~ 14,40%
SP ~ 11,40%
PDP ~ 2,40%
RADIKALNE FRAKCIJE ~ 3,70%
SDA ~ 1,85%
SDP ~ 1,55%
SzBiH ~ 1,40%
NHI ~ 0,50%
OSTALE STRANKE ~ 1,10%
NEĆU GLASATI ~ 41,30%
NEMAM STAV ~ 3,20%

Podaci o uzorku:
• Uzorak: slučajan troetapni
• Veličina uzorka: 924 ispitanika (punoljetni građani oba pola)
• Metodologija: telefonska anketa
• Period: 20.09.2004
• Stepen pouzdanosti: 95%
• Kontrola: na 10% uzorka
• Standardna devijacija +/-3
• Teritorija: Federacija BiH

Za koga bi ste glasali na predstojećim lokalnim izborima?

SDA ~ 18,40%
SDP ~ 11,70%
SzBiH ~ 4,30%
HDZ ~ 8,40%
RADOM ZA BOLJITAK ~ 1,50%
BOSS ~ 2,10%
NHI ~ 1,30%
SDU ~ 0,80%
LIBERALI ~ 0,40%
OSTALE STRANKE ~ 3,80%
NEĆU GLASATI ~ 43,20%
NEMAM STAV ~ 4,10%

Analitičari Međunarodnog instituta IFIMES smatraju, da na predstojećim lokalnim izborima u BiH treba očekivati veliku apstinenciju birača zbog opšteg teškog stanja u zemlji. Neizlazak na izbore je oblik otpora kojeg građani na taj način mogu da iskažu. Potrebno je da političke stranke i organizacije civilnog društva u ostatku predizborne kampanje animiraju građane, da u što većem broju izađu na izbore i time utiču na izbor političkih struktura koje će u narednom periodu vršiti vlast na lokalnom nivou.