Crna Gora: Vulgarni racionalizam

General Blagoje Grahovac,

Član Savjetodavnog odbora Međunarodnog instituta IFIMES

****

Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) iz Ljubljane, Slovenija, redovno analizira događanja na Bliskom istoku i Balkanu. General Blagoje Grahovac, član Savjetodavnog odbora Međunarodnog instituta IFIMES piše o tzv. vulgarnom racionalizmu u Crnoj Gori. Njegov članak „Vulgarni racionalizam [1] objavljujemo u cijelosti.


Vulgarni racionalizam


Kako, narodnim jezikom, objasniti ovaj pojam socijalne psihologije, koji može ući i u patologiju? To je onaj slučaj kada, poturanjem „kukavičijeg jajeta“, nekom drugom, od sopstvene gluposti neko se pokušava odbraniti ulaskom u još veću. Upravo iz tih razloga, nekoliko medija u Crnoj Gori, u svojim tekstovima, godinama nazivam „medijskim pelenama“ i inkubatorima crnogorskog neofašizma. Kako drugačije objasniti „udarnu vijest“ u udarnom dnevniku „TV Bastilje“ ovih dana, koja počinje ovako: „Odbjegli srpski narkobos, Darko Šarić...“?

Svakome je poznato da ljudi iz tog miljea (a posebno bosovi) imaju državljanstvo i pasoše mnogih država i da su im to omogućile vlasti tih istih država. Citiranom viješću „TV Bastilje“, Srbiju neko želi apostrofirati kao glavnog krivca aktuelnog problema. Kao da pomenuto lice nema ama baš nikakvu vezu sa Crnom Gorom, iako je svima poznato da je rođenjem, dugogodišnjim boravkom i biznisom u Crnoj Gori, imenovani stekao sva prava koja mu po tom osnovu, u skladu sa zakonima, pripadaju. Danas je očigledno da će se Srbija suočiti sa svojim dijelom „problema Šarić“, kao što je očigledno da će DPS vlast sve dublje srljati u ovaj problem. Jednostavno, iz razloga što je ona glavni krivac nastanka ovog problema. Na sceni imamo vulgarni racionalizam udbaške DPS vlasti.

Ustav svake države se, od vajkada, piše tako da njegove odredbe jednako čitaju, jednako poimaju i jednako tumače, kako intelektualci tako i laici. Udbaška DPS vlast ne može da promaši pa da redovne izbore za predsjednika Crne Gore ne pretvori u vulgarni racionalizam. Kao da, svojim gospodarenjem Crnom Gorom, građane već nijesu doveli do egzistencijalnih problema i do granice biološkog opstanka. Sada ih guraju u nove sukobe o tome da li Filip Vujanović ima pravo na treći mandat.

Radi lakše detekcije DPS vulgarnog racionalizma evidentirajmo nekoliko postulata i nekoliko činjenica. Postulat političke teorije je da su: ustavno-pravni poredak, izabrana vlast, narod, teritorija i granica, sadržajni atributi svake države. Činjenica je da je, tipičnom aneksijom, 1918. godine Crna Gora izgubila svoju državnost. Činjenice su da je Ustavom FNRJ iz 1946. godine i Ustavnim zakonom iz 1963. godine, te Ustavom SFRJ iz 1974. godine, Ustavom SRJ iz 1992. godine i Ustavnom poveljom SCG iz 2003. godine, Crna Gora (baš kao i svaka druga republika-konstituent zajednice) definisana kao država. Činjenica je da je za sve to vrijeme Crna Gora imala svih pet sadržajnih atributa države, uključujući i sopstveni ustav. Činjenica je da Ustavom iz 2007. godine nije prekinut kontinuitet crnogorske državnosti. Naprotiv, usvajanjem dokumenata koja prate ustav, državni kontinuitet je naglašen. Činjenica je da je odredbama važećeg ustava uređeno da jedno lice može biti birano na dužnost predsjednika Crne Gore najviše dva puta. Činjenica je da je gospodin Vujanović na toj dužnosti proveo puna dva mandata. Iz navedenog je očigledno, i jednako jasno, i intelektualcima i laicima, da Filip Vujanović nema pravo na treći mandat.

Činjenicom se tako nešto i naziva, jer bi svi ljudi trebalo da je na istovjetan način poimaju. Činjenica je da pravni tim DPS ima gomilu pravnika momišićke pravne teorije. Činjenica je da DPS kaže da Filip Vujanović ima pravo na treći mandat. Činjenica je da je Filip Vujanović pravnik. Činjenica je da pravnici (uključujući i profesore prava) različito tumače prethodno nabrojane činjenice. Činjenica je i to da se mnogi od njih utrkuju u poniznom sluganstvu raznim partijama. I to je vulgarni racionalizam. Ko je ovdje lud?! Kako udbaškoj DPS vlasti polazi za rukom da svoj vulgarni racionalizam „uvali“ narodu? Odgovor na ovo pitanje nije teško dati, ali, opet činjenicama.

Strast za vlašću i njeno preimućstvo nad pravnom teorijom i pravničkom logikom, odavno je Filipa Vujanovića gurnula u vulgarni racionalizam. Ukoliko neko iz vrha DPS ovo koristi da se riješi Filipa Vujanovića (a vrlo je moguće) i to je vulgarni racionalizam. Ako to pak, neko želi odraditi preko SDP i to je vulgarni racionalizam. Očigledno je da Filip Vujanović ne uspijeva da sačuva lično dostojanstvo i dignitet pravnika i da javno i zauvijek sam ode iz politike. Vjerovatan razlog je to što DPS predstavlja tipično svezano đavolje klupko u kome jednaku snagu imaju interes i strah. Građanima ostaje „duplo golo“.

Izopačenost nekog sistema se najlakše detektuje onda kada se počne uočavati da pravni sistem države postane nečija sluškinja. Od vremena kada je udbaška DPS vlast došla na državni tron, više je nego vidljivo da je pravni sistem Crne Gore postao sluškinja DPS-a, da su medijske pelene njena oglasna tabla i da je došlo do opasne sprege trona i oltara. Iako veoma vješto fingiraju njihove međusobne sukobe. Istorija kaže, kada je god došlo do sprege trona i oltara, stradalnik je uvijek isti. Narod. Jednako strada i od trona i od oltara. A osiromašenom narodu se vješto potura oglodana koska, da se oko nje međusobno kolje.

Po organizovanosti i metodama djelovanja DPS je tipična militarna organizacija. Sopstvenim glupostima, njoj je uspjelo da čitavu Crnu Goru „gurne“ u vulgarni racionalizam. Opasnije od toga je zakonitost da je izlazak iz ovakve kolektivne socijalne patologije skoro nemoguć bez ogrebotina i ožiljaka. Nažalost, možda i rana. Trajanje udbaške DPS vlasti opasno ugrožava trajanje države Crne Gore. Njihova sposobnost je do sada više puta provjeravana. I uvijek sa gorčinom većine. A arogantna manjina likuje nad nevoljama većine. Vulgarno racionalni nemaju graničnu liniju između ljudskosti i neljudskosti. Ta linija se naziva sram.

Ljubljana/Podgorica, 06.februar/veljača 2013


[1] Objavljeno u dnevnoj novini »Vijesti« u Podgorici dana 04.02.2013