»CONCLAVE« NA PLANINI VLAŠIĆ - JAČANJE REFORMI ILI PRIPREMA BOJKOTA MEĐUNARODNE ZAJEDNICE U BIH?

Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) iz Ljubljane, Slovenija, redovno analizira događanja na Bliskom istoku i Balkanu. IFIMES na osnovu najnovijih događanja analizira političku situaciju u Bosni i Hercegovini (BiH) sa posebnim osvrtom na ocjenu uloge djelovanja međunarodne zajednice u BiH. Iz opširne analize izdvajamo najvažnije i najzanimljivije dijelove:

Međunarodni institut IFIMES na osnovu najavljenih događaja u BiH ističe da su ranije davane ocjene o ulozi visokog predstavnika u BiH lorda Paddya Ashdowna bile tačne, posebno u dijelu, da je samoinicijativno i bez šireg evropskog uporišta (koncenzusa) promovisao nacionalne stranke u BiH (SDS-Srpska demokratska stranka, SDA-Stranka demokratske akcije, HDZ-Hrvatska demokratska zajednica) i njihove satelite (PDP-Partija demokratskog progresa i SzBiH-Stranka za BiH) u reformatorske snage, koje su zasnovane na kriminalu, korupciji i pljačkanju građana i države BiH što potvrđuju najnovije serije optužnica za kriminal i korupciju protiv visokih funkcionera iz nacionalnih stranaka. Dokaz o tome je, da su u haaškim sudnicama i haaškim zatvorima ranije i sada uglavnom članovi nacionalnih stranaka. Iz nacionalnih stranaka su takođe osobe kojima se zabranjuje ulazak u EU i SAD, iz tih stranaka su i osobe protiv kojih je tužilaštvo BiH i tužilaštva entiteta pokrenuli krivične istrage ili podigli optužnice.Takođe, iz tih stranaka se nalaze gotovo svi funkcioneri koje je visoki predstavnik lord Paddy Ashdown smjenio. Iako je visoki predstavnik lord Ashdown za protekle tri godine više puta bio upozoravan, da će pogubno za njega i BiH biti prihvatanje saradnje i pružanje ruke nacionalistima i nacionalnim ekstremnim strankama i pojedincima koji sebe smatraju modernom evropskom desnicom, a u osnovi dijele vrlo malo zajedničkih vrijednosti sa evropskom desnicom. Lord Ashdown se na tu primjedbu oglušavao pravdajući se, da su one legalne i legitimne, jer građani na izborima glasaju za njih. Ni to ne odgovara stvarnom stanju u BiH, jer na protekle parlamentarne i lokalne izbore nije izašlo 50% građana i obavljena istraživanja su pokazala da ti građani ne podržavaju nacionalne stranke. Lord Ashdown je propustio priliku da svojim autoritetom i dobrom polaznom pozicijom koju su mu ostavili prethodni visoki predstavnici propusti istorijsku priliku da u ime međunarodne zajednice pomogne BiH i regiji da se oslobodi destruktivnih političkih elemenata koji ne samo da nanose štetu BiH nego šire negativni uticaj na cijeli evropski prostor.
Međunarodni institut IFIMES smatra, da bi Evropska narodna stranka (EPP/ED) trebala ozbiljno razmisliti da zatvori vrata nacionalnim strankama iz BiH, koje su odgovorne za rat i ratna stradanja u BiH i koje sebe predstavljaju kao modernu evropsku desnicu. Očekujemo od EPP/ED da razmisli o sadašnjem statusu pridruženih članica EPP/ED (SDA, HDZ i PDP), jer ne dijele zajedničke vrijednosti sa EPP/ED.
Međunarodni institut IFIMES očekuje, da institucije EU u što skorije vrijeme ograniče uticaj visokog predstavnika u BiH lorda Ashdowna na političke procese ili ga prijevremeno razriješe dužnosti zbog toga što je pružanjem ruke ekstremnim nacionalnim strankama u BiH omogućio i afirmisao najveći dio negativnih pojava, koje ne destabilizuju samo BiH nego cijeli zapadni Balkan na što se troše enormna sredstva poreskih obveznika, prije svega, iz EU i SAD.
Očigledna je naklonjenost visokog predstavnika lorda Ashdowna SDS-u u Republici Srpskoj (RS) podrškom koju daje Draganu Čaviću, aktuelnom predsjedniku RS-a i SDS-a, koji je oko sebe na poslednjoj Skupštini SDS (31.03.2005) okupio u praksi potvrđene antidejtonske pojedince kao što je novoizabrani zamjenik predsjednika SDS-a Mladen Bosić iz Brčkog, koji je u ratnom periodu bio angažovani član SDS-a u Brčkom u kome su počinjena brojna djela ratnih zločina i koji je bio najveći protivnik arbitražne odluke za Brčko i protivnik obnove multietničke vlasti u Brčko Distriktu BiH predvodeći kao predsjednik Opštinskog odbora SDS-a u Brčkom najagresivnije demonstracije u poslijeratnoj BiH sredinom ljeta 1997. godine.
Međunarodni institut IFIMES smatra, da bi visoki predstavnik lord Ashdown trebao pravovremeno da odreaguje i sa dužnosti smjeni aktuelnog zamjenika predsjednika SDS-a Mladena Bosića.


NEPRIRODNI SAVEZ PDP-A I SZBIH SA NACIONALISTIMA

Pored trenutno vrlo negativne uloge koju u BiH ima visoki predstavnik lord Ashdown i nacionalne stranke (SDA, SDS, HDZ) destruktivne po BiH, Međunarodni institut IFIMES uočava djelovanje PDP-a i SzBiH, koje omogućavaju opstanak na vlasti koalicije nacionalnih stranaka na svim nivoima vlasti u BiH. Očigledno je, da se te stranke nalaze u neprirodnom savezu sa nacionalnim strankama i da ih one uglavnom zloupotrebljavaju za ostvarivanje svojih političkih ciljeva. Glasači u BiH su to prepoznali i na poslednjim lokalnim izborima (2004) te stranke su pretrpjele značajne gubitke. Iako su te stranke nastale u poslijeratnom periodu kada se stvarao antiratni ambijent iz kojeg su trebali da započnu novi demokratski procesi, one bi trebale po prirodi stvari biti saveznici sadašnjim opozicionim partijama demokratskog bloka (SDP-Socijaldemokratska partija, SNSD-Savez nezavisnih socijaldemokrata, Socijalisti, NHI-HSS ...).
Međunarodni institut IFIMES smatra, da je jedini način opstanka PDP-a i SzBiH njihovo jasno distanciranje od nacionalnih stranaka i njihove politike i razvijanje saradnje sa sadašnjim opozicionim demokratskim blokom.


NACIONALISTI STVARAJU POVOLJAN AMBIJENT PRED PREDSTOJEĆE IZBORE

Najnovije smjene visokih predstavnika HDZ-a smatraju se »odmazdom« SDA, koja pod vođstvom Sulejmana Tihića želi neutralisati bilo kakav oblik konstitutivne autonomije hrvatske politike u BiH. SDA to očigledno radi kako bi stvorila što povoljniji ambijent za sebe pred opšte izbore 2006. godine. Tako je visoki predstavnik lord Ashdown smjenio hrvatskog člana Predsjedništva BiH dr. Dragana Čovića tek 29.03.2005 mada je bio pod hipotekom organizovanog kriminala i korupcije još iz perioda dok je bio zamjenik premijera i ministar finansija u Vladi Federacije BiH.
Međunarodni institut IFIMES smatra, da brojne nove optužnice protiv hrvatskih kadrova nastoje da otvore novu fazu između nacionalnih stranaka u BiH koji bi trebao ponovno da pokrene procese homogenizacije oko nacionalnih stranaka kao što se to uvijek do sada radilo pred izbore u BiH.
Rad istražne komisije Parlamenta BiH o korištenju donacija još uvijek je blokiran pošto komisiji nisu odobrena sredstva za njen rad, a visoki predstavnik lord Ashdown dosada se nije angažavao kako bi intervenisao i obezbjedio sredstva za rad te komisije.
Komisija za istragu o donacijama formirana je prije tri mjeseca sa ciljem da utvrdi gdje su se iskoristile i upotrijebile donacije državi BiH od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma pa sve do sada? Ćutanjem OHR-a stiče se utisak da OHR blokira rad komisije. Komisija je imenovana ali nacionalne stranke u Parlamentu BiH neće da izdvoje sredstva za njen rad, a tu svojevrsnu blokadu u Parlamentu BiH može prekinuti lord Ashdown, koji je do sada intervenisao u mnogo manje važnim pitanjima. Rezultat rada Komisije pokazao bi kriminal nacionalnih stranaka što ne žele ni nacionalne stranke ni lord Ashdown?


REHABILITACIJA SMIJENJENIH POLITIČARA – ASHDOWNOVA NOVA PODVALA?

Odluke visokog predstavnika lorda Ashdowna, koje se tiču smjenivanja bh.političara i najavljena njegova odluka o rehabilitaciji određenog broja smjenjenih političara govori, da ne postoji transparentan i propisan postupak za smjenu pojedinih političara u BiH. Prilikom smjenjivanja i rehabilitacije političara visoki predstavnik više koristi svoje diskreciono pravo što automatski otvara i ostavlja sumnju na njegove odluke. Takođe, sam postupak rehabilitacije političara nije pravno decidno propisan, tako da će lord Ashdown ponovno iskoristi svoje diskreciono pravo. Rehabilitacija mora biti sprovedena kroz određenu pravnu proceduru utemeljenu na vladavini prava što u ovom slučaju nije tako. Lord Ashdown takvim djelovanjem u osnovi negira izgradnju i postojanje pravne države za koju se javno zalaže i deklariše.
Očito je, da su lordu Ashdownu potrebni novi poslušnici, a ne partneri. Rehabilitacijom će dobiti novu garnituru političara sa kojom će pokušati ojačati svoju poziciju visokog predstavnika. Međutim, povratak u politiku nekada smjenjenih političara otvorit će procese unutarstranačke borbe, prije svega, u nacionalnim strankama u koje se vraćaju smjenjeni političari čija su mjesta mahom nezasluženo zauzele njihove stranačke kolege koje su u trenutku njihovog smjenjivanja bili drugorazredni ili čak trećerazredni političari u tim strankama.
Dakle, lord Ashdown ponovo BiH dovodi u situaciju u kojoj nema transparentnosti, pravne osnovanosti i pravne procedure za donošenje svojih odluka bez obzira da li se radi o smjenjivanju ili rehabilitaciji bh.političara.
U ovom trenutku mnogo važnije je, da se lord Ashdown usmjeri na borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije i da, prije svega, hitno donese odluku, kojom će se obezbjediti sredstva za rad istražne Parlamentarne komisije za zloupotrebu donacija - što lord Ashdown očito blokira. Time se stvara »začarani« krug u kojem je BiH uvijek na početku i što je najtragičnije za građane BiH tako daleko i od EU i NATO-a. Nažalost, postupcima lorda Ashdowna iz dana u dan se smanjuje kredibilitet i ugled međunarodne zajednice u BiH.


»CONCLAVE« NA PLANINI VLAŠIĆ

Međunarodni institut IFIMES smatra, da su zabrinjavajuće najave pojedinih političkih stranaka u BiH da će početi sa bojkotom kontakata i saradnje sa Uredom visokog predstavnika u BiH sve dok je na njegovom čelu lord Ashdown. Međunarodna zajednica mora što prije riješiti to otvoreno pitanje i prijevremeno sa funkcije visokog predstavnika u BiH povući lorda Ashdowna i reformirati ulogu visokog predstavnika novonastalim okolnostima. Međunarodni institut IFIMES smatra, da je visoki predstavnik još uvijek potreban BiH s tim što treba redefinisati njegovu ulogu i preimenovati ga u specijalnog predstavnika za BiH.
Slanjem »istrošenih i kompromitovanih« političara na čelo međunarodne zajednice u BiH svakim danom se umanjuje kredibilitet međunarodne zajednice u BiH. Tako su najviši predstavnici međunarodne zajednice za vrijeme svog mandata pokušali izgrađivati partnerske odnose sa kriminalnim i kormpiranim političkim strankama i pojednicima umjesto da su izgrađivali partnerske odnose sa građanima Bosne i Hercegovine.
Međunarodni institut IFIMES smatra, da ukoliko međunarodna zajednica ne preduzme odgovarajuće korake i ne povuče aktuelnog visokog predstavnika lorda Ashdowna i na njegovo mjesto ne dovode afirmiranog i uglednog političara iz Evrope ne isključujući mogućnost da to bude političar iz Slovenije ili čak Makedonije doživjet će neizbježan definitivni poraz u BiH.
Od 24. do 28. aprila 2005. godine na planini Vlašić održava se svojevrstni »Conclave« iza zatvorenih vrata lidera stranaka: SDA, SDS, HDZ, PDP, SDP, SNSD, DNS, Socijalista i Kluba centra na kojem će odlučivati o zahtjevu Evropske komisije o potpisivanju sporazuma o potvrđivanju tri ključna principa Evropske komisije - da zakonodavne i budžetske ovlasti budu prenesene na državni nivo, policija organizirana u funkcionalne regije te da se eliminiraju politički uticaji na policiju.
Međunarodni institut IFIMES raspolaže informacijama, da će na navednom susretu na planini Vlašić u kuloarima dio predstavnika političkih partija razgovarati o eventualnom zajedničkom bojkotu saradnje sa visokim predstavnikom lordom Ashdownom sve dok je on na čelu OHR-a. To otvara pitanje, ima li međunarodna zajednica pripremljen odgovor na takav scenarij, koji predviđa bojkot saradnje bh.političkih subjekata sa lordom Ashdownom i OHR-om?