Glavna predstavnica IFIMES-a pri ECOSOC/UN Mernik Knee na obljetnici Konvencije o genocidu

Foto: Irena Mernik Knee (lijevo) i Adama Dieng

Saopćenje za javnost

 

Glavna predstavnica IFIMES-a pri ECOSOC/UN Mernik Knee na obljetnici Konvencije o genocidu

 

New York/Ljubljana, 9.decembar 2019 – Glavna predstavnica Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) pri ECOSOC/UN u New Yorku Irena Mernik Knee jeu New Yorku sudjelovala na obilježavanju obljetnice Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida (Konvencija o genocidu), te međunarodnog dana sjećanja i dostojanstva žrtava zločina genocida i sprječavanja zločina, kojeg je 2015.godine ustanovila Generalna skupština UN. Događaj, kojeg je organizirao Ured UN za sprječavanje genocida i odgovornosti za pružanje zaštite, bila je prilika za odavanje počasti žrtvama genocida i obilježavanje 71.godišnjice konvencije, koju su ratificirale 152 države.

Događaj je u ime generalnog sekretara UN Antónija Guterresa otvorila predstojnica njegovog kabineta Maria Luiza Ribeiro Viotti.

Predstavnici viševjerskog savjetodavnog odbora pri Međuresornoj radnoj grupi UN za religiju i razvoj pred događajem su pripremili zajedničku međuvjersku molitvu.  

U diskusiji na panelu sa naslovom »Prvaci sprječavanja - iskustva sa terena«, kojeg je moderirao Adama Dieng, podsekretar i posebni savjetnik generalnog sekretara za sprječavanje genocida, učesnici su razmijenili mišljenja o ulozi sjećanja i educiranja kao važnih oruđa za sprječavanje i osvješćivanje o genocidu i sjećanju na žrtve proteklih zločina. Uključivanje mladih u programe osposobljavanja i događaji sjećanja bili su naglašeni za ključne kod rješavanja problema radikalizacije i poricanja, što doprinosi sprječavanju zločina na osnovu etničke ili vjerske pripadnosti.

Uslijedio je okrugli sto, kojeg je organizirala Stalna misija Armenije pri UN, na kojoj su predstavnici država članica UN, agencija, fondova i programa UN, akademici, studenti i organizacije civilnog društva, istraživali ulogu educiranja u borbi protiv zločina genocida sa vidika vizualizacije, pridobivanja i širenja informacija , pregledali su i kako pojam genocida pojavljuje u umjetnosti i kulturi i kako to utječe na sprječavanje genocida.

Na marginama događaja Irena Mernik Knee imala je više bilateralnih susreta, između ostalih, i sa Adamo Diengom, podsekretarem i posebnim savjetnikom generalnog sekretara UN za sprječavanje genocida, na kojem je predstavila rad IFIMES-a pri ispostavljanju značaja pitanja sprječavanja zločina genocida i odlučujuće važnosti ponovne integracije njegovih žrtava u sve segmente društva, kasnije kada prevlada pravda i zločinci ne ostanu nekažnjeni. Naglasila je važnost nastojanja UN i njenih agencija za cijeljenje rana stanovništva Srebrenice i predlagala moguću intenzivniju saradnju između Ureda posebnog savjetnika generalnog sekretara za sprječavanje genocida i IFIMES-a u New Yorku u bližoj budućnosti.

New York/Ljubljana, 9.decembar 2019