Direktori IFIMES-a na Balkan Think Tanks Convention u Temišvaru

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Direktori IFIMES-a na Balkan Think Tanks Convention u Temišvaru

 

LJUBLJANA/TEMIŠVAR, 6.juni 2024 - Direktori  Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES)[1] prof. dr. Zijad Bećirović i Bakhatyar Aljaf  su u Temišvaru  sudjelovali na četvrtoj Balkan Think Tanks konvenciji na kojoj su se okupili istraživači i predstavnici iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Grčke, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Rumunije, Srbije, Slovenije i Turske.

Konvencija, koju vodi SETA, fondacija iz Türkiye, u saradnji sa New Strategy Center  (NSC) iz Rumunija te University of Timisoara West, uz podršku Predsjedništva za Turke u inostranstvu i srodne zajednice (YTB). Konvencija ima za cilj da olakša dijalog među političkim istraživačima sa Balkana i da ponudi mjesto za diskusiju o aktuelnim političkim pitanjima. Ranije konvencije su organizirane 2015. (Ankara), 2016. (Priština) i 2022. (Ankara). Događaj se sastojao od nekoliko zatvorenih okruglih stolova o odabranim temama koje se tiču zajedničke političke agende Balkana.

Direktor Aljaf je sudjelovao na panelu Balkan i Turska u transformirajućoj  Globalnoj geopolitici i imao uvodni referat „Evropi je potrebno još jedno proširenje 'velikog praska- Big Ban'  poput 2004 godine“. Evropska unija sada mora razmišljati o prijemu Turske i zemalja zapadnog Balkana zbog geopolitičkih promjena u Evropi i Bliskom istoku i centralnoj Aziji.

Direktori Bećirović i Aljaf su sastali sa specijalnim izaslanikom Francuske za Zapadni Balkan René Troccazom i pozvali ga da održi predavanje na institutu. Razgovarali su sa direktorom NSC George Scutaru, koji je bio dugogodišnji poslanik u Parlamentu Rumunije, član Odbora za odbranu i bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost predsjednika Rumunije. Direktori IFIMES-a su se sastali sa prof. dr. Muhittin Atamanom, direktorom za vanjskopolitičke studije SETA i prof. dr. Mesut Özcan, direktorom Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Turske.

Direktori IFIMES-a su 7. juna 2024.godine, sudjelovali na međunarodnoj konferenciji „Sigurnosni izazovi na Balkanu“, koju su organizirali New Strategy Center  (NSC) i West Univerzitet u Temišvaru.

Ljubljana/Temišvar, 6.juni 2024   


[1] IFIMES - Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije sa sjedištem u Ljubljani, Slovenija, ima specijalni savjetodavni status pri Ekonomsko-socijalnom vijeću ECOSOC/UN, New York, od 2018.godine i izdavač je međunarodne naučne revije „European Perspectives”.