Direktor IFIMES-a na međunarodnoj poslovnoj konferenciji u Banja Luci

 

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Direktor IFIMES-a na međunarodnoj poslovnoj konferenciji u Banja Luci

LJUBLJANA/BANJA LUKA, 15. decembar 2016 - Direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) dr. Zijad Bećirović sudjelovao je na međunarodnoj poslovnoj konferenciji „Kuda i kako dalje u biznisu u 2017. - biznis i evropske integracije, namjenska industrija kao faktor razvoja, investicije kao uslov napretka“, koju je u Banja Luci organiziralo Evropsko udruženje menadžera i časopis Euromanager.

Konferencija je bavila temama koje se odnose na mogućnost razvoj putem investicija i razvoja namjenske industrije. Bosna i Hercegovina je prije nekoliko dana dobila Upitnik Evropske komisije za članstvo u EU, što predstavlja dodatnu motivaciju za razvoj te države i cijele regije Zapadnog Balkana. Posebna pažnja bila je posvećena jačanju ekonomskih odnosa u regiji Zapadnog Balkana.

Direktor Bećirović se obratio sudionicima konferencije i naglasio, da moraju svi akteri zajedno učiniti više napora za veće pomake i pri tome upozorio, da se većina država nastalih na području bivše Jugoslavije samostalno može financirati najviše devet ili deset mjeseci, ostalo financiranje mora se pokrivati putem kredita, međunarodne pomoći i sl.

Prof.dr. Vlado Dimovski, šef  IFIMES-ovog odjela za ekonomske i poslovne studije, je na konferenciji govorio o utjecaju politike na ekonomske odnose u regiji i o pozitivnim trendovima, koje je moguće primijetiti u suradnji između država u regiji.  

Vodstvo instituta je imalo na marginama konferencije brojne susrete sa predstavnicima privrede i politike.

Ljubljana/Banja Luka, 15. decembar 2016