NATO ne želi BiH zbog utjecaja Rusije u BiH

XXXXX

Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) iz Ljubljane, Slovenija, redovito analizira događanja na Bliskom istoku i Balkanu. IFIMES u situaciji kada dolazi do raspada sigurnosnog sistema u Bosni i Hercegovini analizira aktualna događanja u sigurnosnom sektoru u toj državi. Iz analize „BiH: NATO ne želi BiH zbog utjecaja Rusije u BiH“ izdvajamo najvažnije dijelove.

Bosna i Hercegovina

NATO ne želi BiH zbog utjecaja Rusije u BiH


Prema provjerenim informacijama ulazak Bosne i Hercegovine u NATO je definitivno zaustavljen. NATO savez ne želi da se Ruska federacija preko BiH indirektno infiltrira u NATO savez. Ulazak BiH u NATO bi automatski predstavljao i glas Rusije u NATO-u koja bi preko članstva BiH mogla blokirati akcije NATO-a. BiH je postala žrtva rusko-srbijanskog dogovora, uz podršku dijela hrvatske i bošnjačke politike u BiH, odnosno u situaciji u kojoj se nalazi BiH očigledno je, da se ukupan sigurnosno-obrambeni sistem BiH nalazi pod kontrolom Srbije odnosno Moskve. U našoj analizi od 28.8.2012.godine „BiH: Transverzala Moskva – Beograd – Banja Luka – Sarajevo“ (link: http://www.ifimes.org/ba/istrazivanja/bih-transverzala-moskva-beograd-banja-luka-sarajevo-2013-01-24/#sthash.O4tTLRFv.dpuf ) smo, između ostaloga, naveli i sljedeću analizu i procjenu:

„Vodeće političke stranke preko ponuđenih rješenja za implementaciju presude u slučaju „Sejdić-Finci“ pokušavaju promijeniti suštinu ustavnopravnog poretka odnosno u pozadini se skrivaju strateški interesi kao što je odugovlačenje sa punopravnim članstvom BiH u NATO-u odnosno u konačnoj fazi sprječavanje članstva u NATO-u. Razotkriva se i pozadina namjere za rekonstrukcijom vlasti, koja bi omogućila da kadrovi Zlatka Lagumdžije (SDP) i Fahrudina Radončića (SBB) preuzmu pored ministarstva vanjskih poslova još ministarstvo odbrane, a Radončić osobno poziciju ministra sigurnosti BiH. Time bi se uspostavio potpuni nadzor nad ključnim resorima za proces članstva u NATO-u i u sigurnosnom sistemu Bosne i Hercegovine. Zabrinjavajuće je, da bi se na taj način sigurnosni sistem BiH neposredno povezao sa Moskvom, koja je transverzalom povezana i sa Teheranom. Navedena transverzala bi se preko trenutnog statusa BiH i partnerskog odnosa sa NATO-om infiltrirala u sigurnosni sistem ove organizacije, EU i drugih međunarodnih institucija i agencija koje se bave sigurnosnom zaštitom zapadnih država”.

U vrijeme rušenja pravosudnog sistema u BiH, posebice Suda i Tužiteljstva BiH od strane „Transverzala Moskva-Beograd-Banjaluka“, paralelno se realizirala strategija ovladavanja Oružanim snagama BiH i sigurnosno–obavještajnim sistemom u BiH. Trenutno je „transverzala” angažirana na konačnomovladavanju pravosudnim sistemom na razini BiH. „Transverzala“ je pripremila cijeli set uvjeta „problema“ kako bi definitivno udaljila BiH od članstva u NATO-u ne samo kroz organiziranje referenduma, nego kroz razne pravne zavrzlame, kao što je državna i vojna imovina i slično. Indolencija NATO-a će uskoro dovesti BiH na raskrsnicu, da li se prikloniti vojno-obrambenom savezu sa Srbijom i Rusijom? Imajući u vidu da najznačajniji dio bošnjačke i hrvatske politike na čelu sa Fahrudinom Radončićem, Zlatkom Lagumdžijom i Draganom Čovićem (HDZ) u BiH pruža podršku „transverzali“, onda budućnost BiH nije nikada bila neizvjesnija kao sada, pa čak i od ratnog perioda 1992-1995.godine. Zbog toga ne iznenađuje poziv Željka Komšića, predsjedavajućeg Predsjedništva BiH da će patriote oružjem braniti BiH ukoliko to bude potrebno.


MINISTAR „TRANSVERZALE“

Dok agencije za provođenje zakona u BiH, na čelu sa Agencijom za istrage i zaštitu (SIPA), demonstriraju svu silinu rusko-srbijanske strategije u BiH kroz nelegalna hapšenja, zastrašivanja građana, montirane istrage, kršenje zakona i kroz zloupotrebe ovlaštenja, ministar sigurnosti BiH javno obmanjuje građane BiH,da nema nikakvih nadležnosti nad operativnim radom agencija za provođenje zakona i svojim ponašanjem podsjeća na Fikreta Abdića sa početka ’90-tih godina prošlog stoljeća. Analitičari smatraju, da se radi o klasičnoj obmani ministra i u prilogu ove analize smo naveli samo neke zakone na osnovu kojih je ministar alfa i omega svih sigurnosnih zbivanja u BiH. Podsjećamo na članak 8 stavak 4 i paragraf (f) istog članka, zakona o državnoj agenciji za istrage i zaštitu:

(4) Direktor je za svoj rad i rad SIPA-e, te za situaciju na područjima iz nadležnosti SIPA-e odgovoran ministru i Vijeću ministara;

(f) Podnošenje godišnjeg izvještaja o radu i situaciji na područjima iz nadležnosti SIPA-e ministru, koji ga prosljeđuje Vijeću ministara te posebnih izvještaja po potrebi ili na zahtjev ministra;

Dakle, direktor SIPA-e Goran Zubac je odgovoran ministru sigurnosti BiH Fahrudinu Radončiću, njemu podnosi izvješća, pa i po potrebi priprema posebna izvješća na zahtjev ministra. Također i sve druge upravne organizacije, pored SIPA-e, koje su u sastavu Ministarstva sigurnosti BiH, a to su:

- Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH

- Služba za poslove sa strancima

- Granična policija

- Agencija za policijsku podršku

- Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova

- Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja

imaju striktni sistem subordinacije i hijerarhijskog odnosa sa ministrom sigurnosti BiH. Direktor Granične policije za svoj rad odgovara ministru sigurnosti i Vijeću ministara BiH, a direktor Službe za strance je i direktno odgovoran ministru sigurnosti (član 22 stav 2). Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH te Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova podnose godišnje izvještaje o radu ministru sigurnosti BiH, koji ga prosljeđuje Vijeću ministara BiH, te sačinjavaju posebna izvješća prema potrebi ili na zahtjev ministra sigurnosti BiH.

OČEKUJE SE NJEMAČKI POZIV ZA NOVIĆA I HRGIĆA

Dezavuirajući bosanskohercegovačku javnost, da nema nikakve ingerencije nad upravnim organima i jedinicama kojima je ministar, ministar sigurnosti BiH istovremeno pruža apsolutnu i jedinstvenu podršku svim akcijama sigurnosnog aparata u BiH. Također, Ministarstvo sigurnosti shodno ustavu i zakonu BiH ima i direktne nadležnosti u oblasti otkrivanja počinitelja krivičnih djela terorizma, trgovine drogom, krivotvorenja domaće i strane valute i trgovine ljudima i drugih krivičnih djela sa međunarodnim ili međuentitetskim elementom te u prikupljanju i korištenje podataka od značaja za sigurnost Bosne i Hercegovine. Ove direktne nadležnosti su pod kontrolom Vjekoslava Vukovića, pomoćnika ministra sigurnosti BiH za borbu protiv terorizma, organiziranog kriminala i zloupotrebe droga i Bakira Dautbašića, sekretara ministarstva kojeg „transverzala“ priprema za novog čovjeka bosanskohercegovačke sigurnosno-obavještajne agencije OSA - OBA, već od juna 2014.godine. Vuković, kojeg je procesuiralo hrvatsko pravosuđe je 8.juna 2010.godine na Županijskom sudu u Rijeci nepravomoćno osuđen na devet mjeseci zatvora zbog optužbi za posredovanje u nabavci oružja za pokušaj dvostrukog ubojstva automobilskom bombom u oktobru 2008.godine u Rijeci. U izvještajima obavještajnih službi Vuković se ocjenjuje kao osoba koja je negativno nastrojena prema svemu onome što pripada bošnjačkom-povijesnom krugu, što ga u velikoj mjeri pozicionira kao desnu ruku ministra sigurnosti BiH, ali i diskvalificira za obavljanje te dužnosti.

I dok se u Tužiteljstvu BiH saslušavaju uposlenici SIPA-e, koji su samoinicijativno dali iskaze o zloupotrebi direktora SIPA-e Zupca i njegovih suradnika riskirajući svoje živote i egzistenciju u obrani demokracije i države BiH za to vrijeme ministar sigurnosti BiH pruža punu zaštitu i podršku kompromitiranom rukovodstvu SIPA-e i javno obmanjuje javnost da nema nikakvih ingerencija nad upravnim jedinicama i organima ministarstva sigurnosti BiH kojima je upravo on šef. Ministar pruža zaštitu i Anđelku Hrgiću, glavnom operativcu SIPA-e kojeg je Ante Đapić optužio da je kao jedan od predratnih šefova Službe državne bezbjednosti BiH (SDB BiH) rukovodio akcijom ubojstva njegovog ujaka u SR Njemačkoj 1989. godine. I dok se Hrvatska suočava sa teškim izazovima u EU zbog zaštite Josipa Perkovića, bivšeg rukovodioca SDB-a, za to vrijeme ministar sigurnosti BiH štiti cijelu strukturu „transverzale“ na čelu sa aktualnim ministrom civilnih poslova BiH Sredojem Novićem, koji je upravo 1989. godine bio šef bosanskohercegovačke Službe državne bezbjednosti i koji je direktni zaštitnik Anđelka Hrgića, kojeg je Nović kao nekadašnji direktor SIPA-e pozicionirao na najvažnije operativno mjesto u SIPA-e. SR Njemačka će se uskoro obratiti i vlastima BiH u pogledu ne samo Sredoja Novića, Anđelka Hrgića, nego i niza drugih osoba koje su bile angažirane u SDB na praćenju i likvidaciji tzv. jugoslavenske emigracije u zemljama zapadne Europe, posebice SR Njemačke.

PRISLUšKIVANJE NOVINARA I PRIPREME ZA HAPšENJA U RS-u

Sigurnosna anarhija i pravna nesigurnost koju stvara Ministarstvo sigurnosti BiH zajedno sa SIPA-om je klasični primjer diktatorskih i agresorskih sistema. Niz je primjera da se policijske i sigurnosne strukture u BiH na čelu sa Ministarstvom sigurnosti i SIPA-om bave i medijima. Praćenjem, uhođenjem, prijetnjama i nezakonitim prisluškivanjem medija u BiH, počevši od tjednika „Slobodna Bosna“, „Dani“, a prema dostupnim informacijama već relativno duže vrijeme se prisluškuju i telefoni redakcije “Oslobođenje” u Sarajevu. SAD koja je bila voditelj reformi sistema obrane, pravosuđa, obavještajnih službi i policije je zadobila težak udarac od „transverzale“ i kadrovi kao, Goran Zubac, Sredoje Nović, Dragan Mektić su na kraju kompromitirali predstavnika SAD-a (ICITAP - Međunarodni program Ministarstva pravde SAD-a za obuke i pomoć u oblasti kriminalističkih istraga) u BiH, čiji je službenik i uhapšen od FBI zbog navodne korupcije, zatim diplomate američkog State Departmenta, koji su iznajmljivali kuću sadašnjeg ministra sigurnosti BiH, a uskoro predstoji kompromitacija visokih dužnosnika SAD-a i OHR-a koji su provodili reformu pravosuđa i to od kadrova kao što su Dragan Čorlija, koji je bio gospodar života i smrti u ratnom periodu na Ilidži od 1992.godine, Vesne Budimir, HDZ-SDP kombinacije u Tužiteljstvu BiH, koji imaju zadatak da podijele Tužiteljstvo BiH po nacionalnoj osnovi, ali i tu su i ostali kao što je Branko Perić, visoki sudski dužnosnik. Dok se u BiH uspostavlja sistem sličan onome koji je vladao Srbijom u vrijeme Slobodana Miloševića i Milorada Ulemeka Legije, dotle direktori agencija sastanče i javnosti saopćavaju da suradnja nije nikada bila bolja između agencija, što je i naprosto točno, ali u smislu da se ništa ne radi, odnosno da se urušava sigurnosno-obrambeni sistem BiH. Naime, nastupajući period pred Opće izbore u BiH (oktobar 2014) će karakterizirati dodatne zloupotrebe sigurnosno-obavještajnih agencija i već se u okviru SIPA-e priprema niz akcija, koje će direktno uticati na izbore u Republici Srpskoj i s tim u vezi se sprema niz istraga i hapšenja opozicionih lidera u RS-u, u Banjaluci, Bijeljini, Trebinju i Doboju.


ODGOVORNOST NA GLAVNOM TUŽITELJU I PREDSJEDNICI SUDA BiH

Tužiteljstvo i Sud BiH imaju veliku odgovornost u zaustavljanju i razbijanju policijske diktature u BiH. Glavni tužitelj BiH bi trebao hitno raščistiti većinu aktualnih istraga koje su otvorili njegovi najbliži suradnici u dogovoru sa direktorima agencija, ministrom sigurnosti BiH, Zlatkom Lagumdžijom, Miloradom Dodikom, Sredojem Novićem i Nikolom špirićem, a koje su politički motivirane. Najveći uspjeh sadašnjeg Glavnog tužitelja BiH će biti ako uspije uspostaviti kontrolu nad svojim najbližim suradnicima, koji pod plaštem institucije i pozicije realiziraju najžešća kršenja zakona i ustava BiH. Skandalozno hapšenje i istraga protiv zastupnika u Parlamentu BiH šemsudina Mehmedovića, ali i indirektni napadi na Amira Ahmića, oficira za vezu sa ICTY, od strane SIPA-e su samo „najveća kap u moru“ zloupotreba koje se vrše u okviru sigurnosno- obavještajne zajednice BiH. Ukupni sigurnosno-obavještajni i tužilački sistem BiH već duže vremena realizira medijsku i institucionalnu pripremu za otvaranje istrage protiv člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića i vrlo je značajno da je Izetbegović već u startu natjerao ministra sigurnosti BiH Radončića, da javno kaže sa kakvim „dokazima“ raspolaže u nizu optužbi koje je kao ministar i kao vlasnik „Dnevnog avaza“ javno montirao bošnjačkom članu Predsjedništva BiH. Jedan od ciljeva „transverzale“ i ministra sigurnosti BiH je političkim montiranim postupkom zauvijek eliminirati Izetbegovića sa političke scene u BiH.

KRAJIšNIK U PREDSJEDNIšTVO BiH, IZETBEGOVIĆA ELIMINIRATI

Slučaj Momčilo Krajišnik je nanovo otvorio pitanje tko i na koji način može biti politički angažiran u BiH. Dok sa jedne strane imamo policijsku torturu u BiH koja montira lažne istrage i optužnice u političkim obračunima s druge strane imamo nedefinirani zakon, koji omogućava da osobe koje su osuđene za najteža krivična djela, uključujući i genocid mogu teoretski biti šefovi države BiH. Umjesto da se posegne za američkim sistemom po kojem se oduzimaju sva građanska prava osuđenicima za najteže zločine, prvenstveno pravo političkog angažmana, u BiH je potrebna optužnica za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava koja onemogućuje izbor u državni sistem BiH, a na osjetljiva sigurnosna mjesta ne možete biti postavljeni ukoliko se vodi istraga Tužiteljstva u oblasti općeg kriminala, korupcije ili terorizma što je neprihvatljivo. Takav neuređen sistem je i doprinio da Bosna i Hercegovina ima ministra sigurnosti kojem je direktor SIPA-e Goran Zubac za 24 sata osigurao sigurnosnu provjeru, jer raniji izvještaji SIPA-e i sigurnosno-obavještajnih agencija o povezanosti ministra sigurnosti BiH sa svjetskim kriminalcima formalno pravno nisu imali nikakvo uporište u zakonu BiH, da bi se osujetio dolazak takvog čovjeka na čelo ministarstva sigurnosti BiH. Neobično je, da neposredno podređeni ministru Radončiću, a to je Zubac radi sigurnosnu provjeru nadređenog Radončića. Zaprepašćujući je dolazak na čelu SIPA-e Gorana Zupca protiv kojeg su njegove kolege Srbi iz Centra javne bezbjednosti (CJB) Trebinje 2005.godine podnijeli krivičnu prijavu sarajevskom kantonalno tužiteljstvu za ratni zločin nad Bošnjacima, a da nitko prethodno nije istražio sadržaj prijave. Umjesto da je sigurnosno-obavještajni sistem prethodno provjerio sve izvještaje policijskih i sigurnosnih agencija protiv Fahrudina Radončića i Gorana Zupca, oni se bez ikakvih potpunih provjera postavljaju na ključna mjesta u sigurnosnom aparatu BiH. To su samo dva najeklatantnija primjera neuređenosti zakona u BiH. Umjesto da se svaki potencijalni dužnosnik istraži do kraja prije dolaska na funkciju ukoliko postoje indicije o njegovoj eventualnoj kriminalnoj ili drugim nedozvoljenim radnjama, a pogotovo u slučajevima kada se radi o policijskim izvješćima ili pak prijavama. Veliku odgovornost upravo snose međunarodni dužnosnici koji su „uvučeni“ u lokalne političke igre i koji su dozvolili su da se ovakvi opskurni, kriminalni likovi nađu na rukovodnim mjestima u sigurnosnom aparatu osiguravajući nedefiniran zakonski koncept kao i na koji način se može biti izabran na najosjetljivija rukovodna mjesta u sigurnosnom sektoru u BiH.

AMERIČKA POMOĆ U BORBI PROTIV MAFIJE

Međunarodni institut IFIMES smatra, da predstavnici EU, OHR-a, PIC-a, ali i predstavnici američke administracije u BiH treba hitno da zaustave djelovanje policijske države u BiH i zloupotrebu sigurnosno-obavještajnih institucija. Navedeni predstavnici treba da se uključe u istragu o nezakonitom tajnom kontroliranju telefona novinara i nezavisnih medija u BiH. Također, vrlo je važno pružiti podršku Glavnom tužitelju BiH i predsjednici Suda BiH, da se što prije zaustave politički motivirane istrage i akcije koje sprovodi političko korumpirani sigurnosno-obavještajni aparat u BiH.Parlament BiH mora donijeti zakon, kojim se trajno zabranjuje obavljanje javnih funkcija svim pravomoćno osuđenim za ratne zločine i zločin genocida iz proteklog rata i poslije odsluženja zatvorskih kazni, jer to može dodatno destabilizirati stanje u državi. Ukoliko takav zakon ne donese Parlament BiH očekuje se da takav zakon nametne visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko.

Bosni i Hercegovini je, prema uzoru Italije poslije 2.svjetskog rata, potrebna snažna pomoć američkih agencija u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije i političko-mafijaških struktura pošto su te strukture dobrim dijelom ovladale institucijama države, entiteta, kantona i općina u BiH tako da su te institucije paralizirane za borbu protiv organiziranog kriminala, korupcije i mafijaških struktura.

Analitičari upozoravaju, da izvještaji koji dolaze od ministarstva sigurnosti BiH i njima podređenih organa odnosno agencija treba uzimati sa rezervom, jer su napisani kao posljedica unutarnjih obračuna i pokušaja diskreditacije pojedinaca i organizacija u BiH i zbog toga su vrlo nepouzdani za ozbiljniju operativnu upotrebu unutar BiH ali i u međunarodnoj sigurnosno-obavještajnoj suradnji. Urušavanje sigurnosnog sistema jedne države predstavlja uvod u njenu disoluciju pokazala je dosadašnja praksa drugih država.

Više informacija na:

http://www.sipa.gov.ba/hr/pdfhr/sipa27-04.pdf

http://www.sipa.gov.ba/hr/pdfhr/sipa49-09.pdf

http://www.dkpt.ba/Dokumenti/propisi_i_dokumenti_Zakoni_1%20Zakon%20o%20direkciji%20za%20koordinaciju%20policijskih%20tijela_Zakon%20o%20direkciji%20za%20koordinaciju%20policijskih%20tijela%20i%20o%20agencijama%20za%20podrsku%20policijskoj%20strukturi%20BiH.pdf

http://www.granpol.gov.ba/propisi/zakoni/šcid=29,2,1

http://www.osa-oba.gov.ba/zakonhr.htm

Ljubljana, 5. septembar/rujan 2013