BiH: KOME SMETA NAJBOLJI GRADONAČELNIK?

BOSNA I HERCEGOVINA:

KOME SMETA NAJBOLJI GRADONAČELNIK?

Poslije parlamentarnih izbora održanih 3.oktobra 2010.godine u Bosni i Hercegovini još uvijek nije konstituiran parlament i formirana Vlada (Vijeće/Savjet Ministara) BiH. Bosna i Hercegovina je administrativno uređena kroz postojanje dva entiteta Republika Srpska i Federacija BiH te Brčko Distrikta BiH kao posebne administrativne jedinice sa svojom skupštinom, Vladom i gradonačelnikom, koji ujedno i predsjednik Vlade. Skupština i Vlada Republike Srpske formirana je odmah poslije izbora. Vlada Federacije BiH je formirana 17.marta 2011.godine i o legalnosti njenog izbora Odlučivat će Ustavni sud Federacije BiH.

U zapletenoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini posebnu ulogu imaju predstavnici međunarodne zajednice, posebno Visoki predstavnik i specijalni izaslanik EU u BiH i njegov Ured (OHR) i Vijeće za implementaciju mira (PIC), koji često interveniraju tamo gdje intervencija nije potrebna, dok tamo gdje je potrebna ta događanja prešućuju.

NAJBOLJI GRADONAČELNIK U BiH

Međunarodni institut IFIMES u januaru i februaru 2011.godine obavio je istraživanje u Bosni i Hercegovini sa posebnim naglaskom na djelovanju lokalnih lidera i zajednica. Istraživanje je pokazalo, da je Brčko Distrikt BiH najbolji dio Bosne i Hercegovine i gradonačelnik dr. Dragan Pajić najbolji gradonačelnik.

Međutim, apsurdnost djelovanja predstavnika međunarodne zajednice u BiH je upravo u tome što međunarodna zajednica želi smijeniti gradonačelnika Pajića. Centralna izborna komisija (CIK) je utvrdila, da je u vrijeme dok je Pajić bio na funkciji poslanika u Skupštini Brčko Distrikta, a kasnije i gradonačelnik Distrikt poslovao sa privatnim preduzećem "Posavinalek", u kojem je ovlaštena osoba bila njegova majka. To najbolje pokazuje svu paradoksalnost međunarodne zajednice, koja sa svojim glomaznim birokratskim aparatom bez osjećaja za realan život spremna donijeti poražavajuće odluke. Sasvim sigurno je, da u jednoj maloj lokalnoj zajednici kao što je Brčko Distrikt nije moguće izbjeći poslovanje sa lokalnim vlastima posebno kada se radi o farmaceutskim proizvodima i medicinskom opremom. Činjenica je, da preduzeće „Posavinalek" djeluje skoro 20 godina i da nije nikada nezakonito poslovalo sa Brčkom Distriktom nego je poslovalo transparentno i pod jednakim uslovima kao i sva druga preduzeća prema važećim propisima Brčko Distrikta.

Međunarodni i domaći zvaničnici i prije su znali, da preduzeće „Posavinalek" godinama posluje sa Distriktom. Opravdanim se postavlja pitanje zašto i kome je baš sada zasmetao gradonačelnik Pajić?

Istraživanje je pokazalo, da je gradonačelnik Pajić u zahtjevnoj multietničkoj sredini pokazao najbolje rezultate i da uživa nepodijeljeno povjerenje svih etničkih zajednica u Distriktu. Brčko Distrikt predstavlja uspješan model za cijelu BiH i primjer (su)života u izgrađivanju prosperitetne i tolerantne lokalne zajednice sa brojnom međunarodnom saradnjom, koja je Brčko Distrikt BiH integrirala u regionalni i evropski prostor. Tome doprinose postojeće i najavljene investicije u privredu i osnivanje univerziteta, koji će Brčko učiniti regionalnim univerzitetskim centrom.

Analitičari smatraju, da ukoliko predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini zbog birokratskih razloga i dalje budu insistirali na smjeni gradonačelnika Brčko Distrikta BiH dr. Dragana Pajića biće to još jedna pogrešna odluka sa kojom mogu još dodatno izgubiti preostali kredibilitet, koji je sve upitniji među građanima u BiH.

KOME SMETAJU OFICIRI ZA VEZU SA HAAŠKIM TRIBUNALOM?

Od kako se nalazi na funkciji zamjenika ministra vanjskih poslova BiH Ana Trišić Babić uglavnom radi destruktivno po vitalne interese države Bosne i Hercegovine. Većinu vremena posvećuje kritiziranju i pokušajima blokiranja svoga šefa ministra vanjskih poslova Svena Alkalaja u svim njegovim državotvornim aktivnostima. Iako ju je Vijeće ministara ispred države BiH imenovalo za koordinatora za odnose sa NATO-om njeno djelovanje se uglavnom svodi da opstruiranje ulaska BiH u NATO. Zbog toga je i interes Milorada Dodika da prilikom imenovanja novog saziva Vijeća ministara BiH Ana Trišić Babić postane ministar vanjskih poslova BiH kako bi naredne četiri godine usporavala i blokirala put BiH u savez NATO. Svaku državu bez posebnih ovlaštenja u inostranstvu zastupaju predsjednik (suveren), premijer i ministar vanjskih poslova. U slučaju BiH je to Predsjedništvo i uvijek je za jedinstven nastup potrebno uskladiti stavove članova Predsjedništva. Zbog toga je pozicija ministra vanjskih poslova posebno važna, jer omogućava predstavljanje države u inostranstvu i može se koristiti opstrukcije kada se radi o ulasku u NATO i kod drugih državotvornih aktivnosti.

Analitičari upozoravaju, da se zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Ana Trišić Babić u ostvarivanju svojih ciljeva služi se različitim metodama za njihovo postizanje. Tako zapošljava članove porodica novinara drugih nacionalnosti, koji rade u uticajnim medijima u BiH i koje koristi u ostvarivanju svojih namjera.

Već duži vremenski period na udaru Ane Trišić Babić i medija na koje ima uticaj su oficiri za vezu BiH za saradnju sa haaškim Tribunalom, Amir Ahmić, Goran Mihaljević i Trivun Jovičić, koji su visoko stručni i specijalizirani kadrovi, koji će i poslije zatvaranja haaškog Tribunala biti uključeni u procesuiranje ratnih zločinaca, koje će prema procjeni stručnjaka trajati najmanje narednih 60 godina.

Posebno je na udaru Amir Ahmić, kojeg su međunarodni stručnjaci ocijenili najkompetentnijim oficirom za vezu i ekspertom sa područja procesuiranja ratnih zločina, koji i poslije zatvaranja haaškog Tribunala može dati dragocjen doprinos rasvjetljavanju i procesuiranju ratnih zločina pred sudovima u Bosni i Hercegovini i zbog toga ga je potrebno već sada diskreditirati i eliminirati prije njegovog povratka u BiH.

DA LI TREBA PODRŽATI REKOM?

Skupština Koalicije Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama ratova na prostoru bivše Jugoslavije (REKOM) je 26.marta 2011 na svom zajedanju u Beogradu usvojila Statut buduće komisije, koji će predložiti vlastima država u regionu na usvajanje. Statutom su predviđene nadležnosti djelovanja buduće komisije, koja treba da bude nezavisno regionalno tijelo.

Usvojen je statut protiv kojeg je glasala većina nevladinih organizacija iz BiH. Zabrinjavajuće je, da je većina organizacija žrtava rata iz Bosne i Hercegovine bila protiv usvajanja predloženog statuta s obzirom da su građani BiH najbrojnije žrtve i da treba budu u fokusu rada REKOM-a. Napravljen je kompromis i usvojen je dio statuta, koji se odnosi na donošenje pravnih kvalifikacija odnosno utvrđivanje i kvalifikaciju zločina protiv čovječnosti i genocida.

Nakon usvajanja statuta aktivnosti REKOM-a biće usmjerene na parlamente država nastalih na području bivše SFRJ i to predstavlja najteži i najvažniji proces da sve zemlje prihvate predloženi statut da bi REKOM mogao početi sa radom. Dakle, nastavit će se rasprave o REKOM-u i statutu u naredne 2-3 godine sa vrlo neizvjesnim ishodom, jer je većina organizacija žrtava iz BiH bila protiv usvajanja usvojenog statuta REKOM-a.

Pozitivno je, što se po prvi put okupila većina organizacija žrtava iz regiona raspravljajući o problemima žrtava i što uopšte postoji komunikacija takve vrste.

Analitičari smatraju, da REKOM-u predstoji težak put, jer najvažnije organizacije iz BiH nisu podržale usvojeni statut i to će sasvim sigurno otvoriti dodatnu raspravu oko REKOM-a. Zbog toga će za uspjeh projekta biti potrebna snažna podrška međunarodne zajednice i uticaj na parlamente pojedinih država, da prihvate predloženi statut.

Ljubljana, 27. mart/ožujak 2011