Prva sekretarka avstralskega veleposlaništva in stalne misije pri OZN obiskala IFIMES

Gaio Puleston (levo) in Zijad Bećirović

SPOROČILO ZA JAVNOST

 

Prva sekretarka avstralskega veleposlaništva in stalne misije pri OZN obiskala IFIMES

 

 

LJUBLJANA, 11. maj 2015 - Direktor Mednarodnega inštituta za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES) mag. Zijad Bećirović je sprejel prvo sekretarko avstralskega veleposlaništva in stalne misije pri Združenih Narodih, gospo Gaio Puleston.

 

Direktor Bećirović je predstavili delovanje inštituta v regiji Zahodnega Balkana in Bližnjega vzhoda. Pulestonova je izrazila zanimanje za IFIMES-ov pogled na razmere v regiji.

 

Teme pogovora so obsegale problematiko širitve EU na regijo Zahodnega Balkana, varnostna vprašanja v zvezi z nedavnimi dogodki v Makedoniji in problem tujih terorističnih borcev v kriznih žariščih na Bližnjem vzhodu. Med pogovorom so sogovorniki izmenjali poglede na aktualne dogodke v obeh regijah.

 

Pulestonova je predstavila nekaj novih pristopov Avstralije k reševanju problema tujih terorističnih borcev. Obe strani sta se strinjali, da je pot do deradikalizacije različnih verskih in etničnih skupnosti dolga in ugotovili, da avstralski pristop z denarno podporo za ozaveščanje in vključevanje tovrstnih skupnosti veliko obeta. Direktor Bećirović je poudaril, da je trenutna situacija na Zahodnem Balkanu posledica različnih vzrokov:

 

● EU širitev ni več prioriteta Unije,

● politične elite v regiji, s tesnimi povezavami s kriminalnim podzemljem, vstop svojih držav v EU vidijo kot nekaj, kar bi škodilo njihovim interesom,

● politične elite v regiji ne dovolijo vstopa novih udeležencev v politično areno, ki jo zapirajo skozi nadzor medijev, financ in represivnih organov,

● verske elite manipulirajo s prebivalci regije.

 

Ob koncu pogovora sta se obe strani strinjali, da obstaja veliko možnosti za izboljšanje medsebojnega sodelovanja in se odločili, da ostaneta v stikih glede prihodnjega napredka v regijah.

 

Ljubljana, 11. maj 2015